Skip to content
Logo DB SCHENKER Logo DB SCHENKER


DB Schenker Warehouse Truck parking

Platooning poprvé v praxi: DB Schenker v Německu vyslal první autonomní kamiony na dálnici

Do historie platooningu se 25. červen 2018 zapíše jako den, kdy DB Schenker jako první z poskytovatelů logistiky na světě zapojil do provozu digitálně propojené kamiony. Konvoje se rozjely po německé dálnici A9. Do projektu se zapojily také MAN Truck & Bus a Univerzita aplikovaných věd Hochschule Fresenius, finančně na něm participuje i Spolková německá vláda.

New Content Item (1)

Konvoj autonomních digitálně propojených kamionů vyrazil z pobočky DB Schenker v Neufahrnu poblíž Mnichova a po digitálním simulačním úseku na dálnici A9 zamířil do Norimberku.

 „Na digitálním simulačním úseku dálnice A9 odstartoval vizionářský projekt, který představuje automatizovanou a digitálně propojenou budoucnost silniční nákladní přepravy. Cesta zboží z nakládací rampy až ke konečnému zákazníkovi může být bezpečnější, efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí. Řidiči mají příležitost stát se moderními specialisty logistiky v digitálních kamionech. Testováním chytré interakce člověka, stroje a materiálu se nám povedlo na naše silnice dostat technologie zítřka,“ prohlásil Spolkový ministr dopravy a digitální infrastruktury Andreas Scheuer. Spolková vláda podporuje pilotní projekt částkou 2 miliony euro.


Strategická partnerství jako hnací síla inovací

Standardní testovací provoz seskupených kamionů na 145 kilometrů dlouhé trase začal 25. června 2018, v rámci zkušebního běhu budou kamiony až do začátku srpna jezdit bez nákladu. Poté začnou přepravovat například náhradní díly, nápoje nebo papír. Denně by trasu mohly stihnout až třikrát.

První využití kamionového platooningu v Německu nastaví nové standardy v oboru logistiky, ze kterých budou mít největší užitek především zákazníci,“ vysvětlil Alexander Doll, člen představenstva Deutsche Bahn pro nákladní přepravu a logistiku. „S tímto projektem DB Schenker ukazuje, na čem bude společnostem nejvíce záležet v budoucnu, na zavádění inovací prostřednictvím nových partnerství.

Nová technologie umožní DB Schenker rozšířit svůj digitální obchodní model. „S projektem platooningu dále rozšiřujeme svoji roli průkopníka v oblasti autonomního a seskupeného řízení,“ zdůraznila prof. Dr. Sabina Jeschke, členka představenstva DB pro digitalizaci a technologii.

Na rozvoji autonomního řízení spolupracují dvě světové jedničky ve svých oborech – DB Schenker a MAN Truck & Bus. „Nejde jen o využití technologie, ale také o její efektivní integraci do celého logistického řetězce. Poznatky ze společného projektu jsou důležitým krokem směrem k sériové výrobě. To poskytne společnosti MAN náskok v automatizaci a digitalizaci nákladních vozidel,“ vysvětlil Joachim Dress, výkonný ředitel MAN Truck & Bus AG.

Během prvních reálných testů se bude technologie platooningu optimalizovat s ohledem na bezpečnost provozu, spotřebu paliva a lepší využití prostoru na dálnici. Partneři projektu také doufají, že získají přehled o přijetí jízdy propojených kamionů u veřejnosti, stejně jako o dopravní politice a nezbytné infrastruktuře.

New Content Item (1)

Lidé jsou stále hlavní prioritou

Řidiči kamionů byli na svou úlohu v projektu připraveni intenzivním výcvikem, který probíhal od začátku spolupráce v květnu 2017 až do oficiálního předání zkušebních vozidel MAN v květnu 2018. Psychosociální a neurofyziologické účinky na řidiče v platoonovém konvoji bude zkoumat Hochschule Fresenius pomocí doprovodné studie. To umožní začlenit důležité zkušenosti řidičů nákladních automobilů a dále rozvinout jejich pracovní profil. “Je zřejmé, že digitalizace mobilního a dopravního systému vede k úplně novým požadavkům na zaměstnance v oboru,“ komentoval prof. Dr. Christian Haas, ředitel Institutu pro komplexní zdravotnický výzkum na Hochschule Fresenius. „Doufáme, že naše zjištění mohou přispět k lepšímu porozumění a návrhu dalších digitalizovaných rozhraní mezi člověkem a strojem.

O technologii platooningu

Platooning představuje vozidla v silničním provozu jedoucí v krátké vzdálenosti za sebou s využitím automatizovaného řízení. Tvoří ho alespoň dvě nákladní vozidla, která jedou po dálnici za sebou s velmi malými rozestupy s pomocí technické asistence řidiče a řídicích systémů. Všechna vozidla v seskupení jsou mezi sebou propojena prostřednictvím  digitální komunikace.- První vozidlo v řadě je vedoucí a určuje rychlost a směr jízdy.

Profil DB Schenker     

DB Schenker je jedním z předních světových poskytovatelů integrovaných logistických řešení a globálních spedičních služeb. Zajišťuje mezinárodní výměnu zboží formou silniční, železniční, letecké a námořní přepravy. Je specialistou na řízení dodavatelského řetězce a poskytování komplexních logistických řešení - od přeprav, skladování a distribuce až po řízení toku informací. Kromě inovačních řešení nabízí komfort komplexních služeb, individuální přístup, vysokou profesionalitu a oporu spolehlivého partnera. Disponuje širokým technickým, technologickým i kapitálovým zázemí.

Celosvětová síť DB Schenker zahrnuje 130 zemí, kde zaměstnává přes 91 tisíc spolupracovníků. Na každém kontinentu jsou pobočky DB Schenker klíčem

k těsné blízkosti k zákazníkům a umožňují organizovat přepravu zboží po celém světě. DB Schenker je součástí německého koncernu Deutsche Bahn, divize logistiky.

V České republice má DB Schenker prostřednictvím Schenker spol. s r. o. silné zastoupení – 1800 kvalifikovaných spolupracovníků na 22 pracovištích po celé České republice. Díky tomu dokáže být svým zákazníkům a obchodním partnerům co nejblíže a pružně reagovat na jejich požadavky. Při poskytování služeb společnost dbá na ochranu životního prostředí a zdrojů. Rovněž přebírá aktivní roli při utváření sociálního a ekonomického prostředí a snaží se přinášet užitek nad rámec společnosti.

DB Schenker patří podle žebříčku Czech Top100 mezi 250 nejvýznamnějších firem v České republice.