Skip to content
Logo DB SCHENKER Logo DB SCHENKER


DB Schenker Warehouse Truck parking

Projekt pélatooningu: První transporty v propojených nákladních vozidlech

DB Schenker a MAN se dohodly na projektu seskupování vozidel s pokročilou technologií na dálnici A9 • Obě strany podepsaly Memorandum o porozumění.

Vysoce moderní nákladní vozidla na dálnici: to je první partnerství mezi logistickou společností a výrobcem nákladních vozidel za účelem vývoje sítě konvojů nákladních vozidel a testování jejich využití ve skutečných podmínkách provozu.

Zástupci DB Schenker a MAN podepsali memorandum o porozumění v tomto smyslu a nejprve stanoví základní podmínky pro projekt a následné praktické zkoušky. V roce 2018 plánují provozovat seskupení nákladních vozidel na digitálním simulačním dálničním programu na dálnici A9 mezi pobočkami DB Schenker v Mnichově a Norimberku. Druhá etapa bude zahrnovat rozmístění samořiditelných nákladních vozidel na pozemcích DB Schenker v Norimberku.

Seskupení vozidel představuje systém vozidel pro využití v silničním provozu, ve kterém alespoň dvě nákladní vozidla pojedou po dálnici za sebou s velmi malými rozestupy s pomocí technické asistence řidiče a řídicích systémů. Všechna vozidla v seskupení jsou mezi sebou propojena prostřednictvím elektronických „tažných tyčí” v podobě komunikace mezi jednotlivými vozidly. První vozidlo v řadě určuje rychlost a směr.

Vzdálenost mezi jednotlivými nákladními vozidly je cca deset metrů, což odpovídá zhruba polovině jízdní doby druhého. Elektronické propojení mezi jednotlivými vozidly v seskupení zaručuje bezpečnost provozu. Primárním cílem tohoto postupu je umožnit jízdu ve větrném stínu a tím dosáhnout úspor paliva až o deset procent pro celé seskupení vozidel. Snížení spotřeby paliva také snižuje emise oxidu uhličitého.

„Naším cílem je stát se hnací silou digitálních obchodních modelů v odvětví dopravy a logistiky a poskytovat možnost volby zákazníkům, kteří hledají digitální i nedigitální služby,” říká Jochen Thewes, předseda správní rady DB Schenker. „Proto vítáme tuto příležitost spolupracovat se společností MAN a testovat seskupování vozidel v počáteční etapě v každodenním provozu mezi našimi logistickými terminály. DB Schenker a MAN od tohoto partnerství očekávají, že přinese nové poznatky pro optimalizaci logistických procesů.”

Ewald Kaiser, člen správní rady pro pozemní dopravu společnosti DB Schenker, dodává: „Projekt je zaměřen na poptávku zákazníků po zcela transparentních, ale i rychlejších a ekologičtějších procesech. Obecně vzato očekáváme, že to přinese výrazné zvýšení efektivity propojením nových řešení s logistickými procesy našich zákazníků. Jsme přesvědčeni, že vzájemně propojené a automatizované řízení má obrovský potenciál.”

Joachim Drees, předseda výkonné rady společnosti MAN SE a MAN Truck & Bus, zdůrazňuje výhody seskupení nákladních vozidel z pohledu výrobce vozidel: „Seskupování vozidel je skutečným přínosem pro bezpečnost dopravy. Lidská chyba je bohužel jednou z nejčastějších příčin nárazů zezadu. Elektronické propojení nákladních vozidel nám poskytuje slibný přístup k tomuto problému. Jízda ve větrném stínu přináší výrazné snížení spotřeby paliva v procesu. Seskupování vozidel nám zároveň umožní mnohem účinněji využívat dopravní infrastrukturu. Zároveň však upozorňuje, že musí být ještě vytvořeny důležité předpoklady pro to, aby se stalo seskupování vozidel standardním postupem. „Zda může být koncept realizován ve velkém měřítku, bude do značné míry záviset na právním rámci. MAN takový systém nabídne, jakmile pro to bude vytvořena právní úprava.”

Podle Joachima Dreese poskytuje partnerství se společností DB Schenker ideální rámec pro testování seskupování vozidel v každodenním dopravním provozu a pro jeho další rozvoj. „Chceme se především seznámit s mnoha rozmanitými požadavky praxe na tento systém a společně s našimi zákazníky vytvořit řešení, která umožní optimální využití seskupování.”

V první etapě projektu vyjasní společnosti DB Schenker a MAN Truck & Bus základní otázky zkušebního provozu, určí vhodné scénáře pro testování operací seskupování vozidel a definují technické a logistické požadavky na sestavování seskupení vozidel. Další oblast projektu se bude zabývat shromažďováním a poskytováním potřebných informací a využitím těchto informací výrobcem nákladních vozidel a logistickým specialistou. Partneři také vezmou v úvahu prostor pro kombinování

Partneři také vezmou v úvahu prostor pro kombinování seskupení vozidel s dalšími digitálními službami, jakož i otázky nákladů a možných úspor.

Projekt bude dále zkoumat požadavky, které musí splňovat řidiči seskupení vozidel, stejně jako obecný dopad této nové technologie na nákladní vozidlo jako pracoviště, a to nyní i v budoucnu. „Mnohé z těchto věcí jsou stále ještě v nedohlednu, ale my chceme testovat a pomáhat utvářet tuto budoucnost a poskytnout inspiraci a motivaci,” říká Jochen Thewes. „Chceme integrovat síťová samořiditelná nákladní vozidla do našich logistických procesů a zjistit, jakých výhod, kromě úspor ve spotřebě paliva, lze dosáhnout pro naše zákazníky a provozní procesy.”