Skip to content
Logo DB SCHENKER


Strategy Chess Board

Strategie

Součástí naší strategie je úspěšný a udržitelný rozvoj. Kriticky se zabýváme naším aktuálním stavem v odvětví logistiky. Dosažení vyšší úrovně z hlediska ekonomické, sociální a environmentální harmonie je pro nás důležitou výzvou.

Ekonomické hledisko

DB Schenker bude lídrem v kvalitě a udrží významné pozice na cílových trzích. Základem je naše dlouhodobá finanční stabilita, díky které budeme nadále realizovat investice do rostoucích trhů, nových obchodních odvětví a do odborného vzdělávání našich zaměstnanců. Budeme poskytovat inovativní produkty, jejichž podstatou jsou vysoce výkonné procesy a moderní IT systémy. Díky těmto opatřením, představujícím špičkové sítě a průmyslová řešení, lze splnit veškerá očekávání a potřeby našich zákazníků.
 

Sociální prostředí

Budeme atraktivním zaměstnavatelem v oboru. Jsme mezinárodní firma podporující diverzitu, zajímavá a inspirující pro lidi všech věkových kategorií a profesí. Podporujeme profesní i osobností rozvoj našich zaměstnancům, umožňujeme jim jak regionální, tak i mezinárodní kariérní růst. Naše vztahy se zakládají na vzájemné důvěře a naší společně sdílené filozofii o vedení společnosti. Nabízíme pracovní prostředí respektující individuální potřeby a vážící si přínosu každého z nás.
 

Životní prostředí

Budeme inovátorem v ochraně životního prostředí. Naše portfolio ekologicky šetrných produktů a odbornost v oblasti environmentálního poradenství je srdcem naší strategie udržitelnosti. To vše představuje jasnou konkurenční výhodu, a to jak pro nás, tak i pro naše zákazníky. DB Schenker  bude považován za lídra v oblasti omezování emisí skleníkových plynů i spotřeby energie. V každém případě usilujeme také o snižování dalších emisí, například hluku, abychom ve společnosti získávali podporu a přijetí našeho budoucího růstu.

Budeme předním poskytovatelem integrované nákladní přepravy a logistických služeb.

Z pozice lídra v kvalitě, atraktivního zaměstnavatele a inovátora v ochraně životního prostředí budeme nejlepším poskytovatelem integrované nákladní přepravy a logistických služeb.
DB Schenker. Delivering solutions.