161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Strategy Chess Board

Strategie

Naše Strategie do roku 2020 zahrnuje všechny dimenze aktivit týkajících se udržitelnosti a úspěchu. Kriticky se zabýváme naším aktuálním stavem v odvětví logistiky. Dosažení vyšší úrovně z hlediska ekonomické, sociální a environmentální harmonie je pro nás důležitou výzvou.

Mise do roku

2020

Ekonomické hledisko

Do roku 2020 se DB Schenker stane ziskovým lídrem v poskytované kvalitě a získá na našich cílových trzích nejvyšší pozice. Základem je naše dlouhodobá finanční stabilita, díky které budeme nadále realizovat investice do rostoucích trhů, nových obchodních odvětví a do odborného vzdělávání našich zaměstnanců. Budeme poskytovat inovativní produkty, jejichž podstatou jsou vysoce výkonné procesy a moderní IT systémy. Díky těmto opatřením, představujícím špičkové sítě a průmyslová řešení, lze splnit veškerá očekávání a potřeby našich zákazníků.

Sociální prostředí

Do roku 2020 se staneme jedním z nejlepších zaměstnavatelů v našem odvětví. Jsme mezinárodní firma podporující diverzitu, zajímavá a inspirující pro lidi všech věkových kategorií a profesí. Podporujeme profesní i osobností rozvoj našich zaměstnancům, umožňujeme jim jak regionální, tak i mezinárodní kariérní růst. Naše vztahy se zakládají na vzájemné důvěře a naší společně sdílené filozofii o vedení společnosti. Nabízíme pracovní prostředí respektující individuální potřeby a vážící si přínosu každého z nás.

Životní prostředí

Do roku 2020 se staneme průkopníkem na poli ochrany životního prostředí v našem odvětví. Naše portfolio ekologicky šetrných produktů a odbornost v oblasti environmentálního poradenství je srdcem naší strategie udržitelnosti. To vše představuje jasnou konkurenční výhodu, a to jak pro nás, tak i pro naše zákazníky. DB Schenker  bude považován za lídra v oblasti omezování emisí skleníkových plynů i spotřeby energie. V každém případě usilujeme také o snižování dalších emisí, například hluku, abychom ve společnosti získávali podporu a přijetí našeho budoucího růstu.

Do roku 2020 se staneme vedoucím poskytovatelem integrované nákladní přepravy a logistických služeb.

Nabídneme nejvyšší kvalitu a staneme se nejlepším zaměstnavatelem v odvětví. V neposlední řadě budeme i nadále průkopníkem v oblasti životního prostředí. Díky tomu budeme v roce 2020 vedoucím poskytovatelem integrované nákladní přepravy a logistických služeb mimořádně vysoké kvality.
DB Schenker. Delivering solutions.