Skip to content
Logo DB SCHENKER


Island_ocean_db_schenker

Ekonomické struktury

V DB Schenker se dlouhodobě zaměřujeme na zdokonalování naší strategie, abychom mohli zákazníkům nabízet stále vyšší kvalitu. Jsme si plně vědomi skutečnosti, že úspěšnou organizací se můžeme stát pouze tehdy, pokud se primárně zaměříme na spokojenost našich zákazníků. Z tohoto důvodu je právě spokojenost zákazníků nejvyšší prioritou naší strategie 2020.

V rámci naší nové strategie se zaměříme na tři aspekty pro zdokonalování kvality:

  • Kultura kvality: Důsledné zaměření se na potřeby zákazníků a vynikající fungování provozních procesů
  • Odbornost v oblasti digitalizace: Průběžné zavádění inovativních řešení v našich klíčových obchodních aktivitách, vytváření a realizace nových obchodních příležitostí
  • Zvyšování výkonnosti: Převzetí odpovědnosti a zvyšování objemu poskytnutých služeb 

Názory našich zákazníků jsou pro nás velmi podstatné. Z tohoto důvodu se šestkrát za rok obracíme na nezávislé instituty pro průzkum trhu, aby nám pomohly změřit míru spokojenosti našich zákazníků. Přibližně 140 000 pasažérů a 1 800 obchodních partnerů má příležitost sdělit nám svůj názor.

Kromě toho se každým rokem účastní pravidelných průzkumů více než 800 evropských obchodních partnerů společnosti DB Cargo. Služby poskytované divizí přepravních a logistických služeb jsou hodnoceny také ve společnosti DB Schenker. Společnost DB Arriva provozující železniční a autobusovou přepravu ve Velké Británii) se spoléhá na nástroje a průzkumy organizované nezávislou Britskou asociací pasažérů Passenger Focus.

Jsme pyšní, že jednotlivé obchodní jednotky společnosti DB vykazují stabilní úroveň spokojenosti zákazníků.