Skip to content
Logo DB SCHENKER


wind turbine green energy db schenker

Životní prostředí

V roli průkopníka v péči o životní prostředí DB Schenker stanovuje měřítka pro efektivní používání zdrojů, které máme k dispozici.

Společnost čelí neustále zvyšujícímu se tlaku na ochranu životního prostředí, protože přepravní sektor bývá často aktivně vyzýván k implementaci opatření prospívajících životnímu prostředí. Zavázali jsme se k aktivní součinnosti na ochraně životního prostředí, stali jsme se vedoucím poskytovatelem služeb v oblasti zelené logistiky. Víme, že objem nákladní přepravy roste a že emise CO2 je nutné snižovat.

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

DB Schenker podporuje koncern DB Group v jeho záměru snížit emise CO2 o 30 procent v období od roku 2006 do roku 2020. Abychom tohoto cíle dosáhli, realizovali jsme několik různých opatření a pokračujeme v rozšiřování našeho portfolia produktů zelené logistiky.

Zohledňování životního prostředí je klíčovou problematikou v DB Schenker, a to napříč všemi obchodními jednotkami. Počet ujetých kilometrů se snažíme snižovat konsolidací jednotlivých zakázek efektivním naložením na jedno vozidlo. Přecházíme na režim přepravy, který je pro životní prostředí nejšetrnější. Ke zvyšování naší efektivity přispívá také průběžná obnova našich vozových parků. Jsme zaměřeni na rozvoj environmentálně udržitelných logistických služeb.

V dnešní době poskytuje DB Schenker ekologická řešení ve všech režimech nákladní přepravy. Zákazníci tak mají možnost snižovat nebo kompenzovat emise CO2 v napříč celým dodavatelským řetězcem. Díky tomu můžeme snižovat naše emise CO2 až o 20 procent v letecké a až o 50 procent v námořní přepravě. Environmentálně šetrná řešení poskytujeme také v rámci kamionové přepravy díky nasazení inovativních motorů a paliv. Energeticky účinná opatření aplikujeme také ve všech našich budovách. V roli vedoucího poskytovatele zelených služeb má DB Schenker možnost realizovat kalkulace a transparentně poskytovat data ohledně CO2 stopy v rámci dodavatelských řetězců našich zákazníků i vypracovávat doporučení ohledně příslušné optimalizace.