Skip to content
Logo DB SCHENKER


DB Schenker Lead Logistics Container Crane

Externí komplexní logistika v Americe

DB Schenker působí jak v Severní, tak i v Jižní Americe. V obou částech jsme v průběhu let získali velmi podrobné znalosti místních poměrů a praktik. Amerika je rozsáhlý a různorodý region. Severní  Amerika disponuje zavedenými a homogenními logistickými trhy, zatímco rozvojové trhy napříč Jižní Amerikou se vyznačují rapidním nárůstem a velkými logistickými výzvami. 

Trhy Severní Ameriky jsou relativně jednotné a pokrývají většinu geografické plochy kontinentu. Úspory z rozsahu se stanou velmi důležitým aspektem vašeho distribučního řetězce, a to jak z hlediska přepravy, tak i z hlediska skladování. Těchto výhod dosáhnete pouze za pomoci spolehlivého a zkušeného partnera, který se vyzná jak v daném regionu, tak i v globálních kapacitách. DB Schenker může přispět k optimalizaci vaší stávající sítě pozemních nákladních přepravců tím, že zkombinuje mezinárodní a regionální zásilky a zajistí vám transparentnost a kontrolu nad vaším dodavatelským řetězcem. Jižní Amerika představuje jiné výzvy v řešení logistických služeb. Zákony a předpisy, kulturní rozdíly a komplikované daňové režimy rozvíjejících se trhů si vyžadují komplexní organizaci dodavatelských řetězců. DB Schenker má velmi hluboké znalosti o trzích v těchto zemích, například v Mexiku, Argentině, Chile či Brazílii. Zajistíme pro vás výběr, hodnocení a řízení místních přepravců a poskytovatelů logistických služeb. V roli vašeho jediného kontaktu můžeme docílit kompletní integrace a řízení vašich outsourcovaných partnerů. Díky tomu se vaše distribuce stane efektivnější a vy budete mít svůj dodavatelský řetězec pod kontrolou. 

DB Schenkerleadlogistics Americas je globálním hráčem, který se velmi dobře vyzná v místních poměrech. V rámci vašeho dodavatelského řetězce můžete dosáhnout snížení nákladů za administrativu i samotnou přepravu, lepší flexibility a lepší obrátky zásob: 

  • Celosvětově integrovaná síť multimodální přepravy. 
  • Strategicky umístěné skladovací a překladové prostory 
  • IT systémy pro globální dodavatelské řetězce 
  • Odborné znalosti v oblasti aktuálních globálních obchodních předpisů a směrnic a dohod o volném obchodu


eSchenker: It's so easy

eSchenker je dosud nejmodernějším logistickým řešením. Všechny služby eServices jsou integrovány do jednoho portálu poskytujícího maximální podporu na každém kroku vašeho dodavatelského řetězce. Počínaje plánováním, přes sledování, až po objednávání přeprav zásilek a následný reporting - to pokryje eSchenker.

Sledování zásilek

Nástroj pro sledování zásilek eSchenker je jednoduchý na používání a poskytuje informace o aktuálním místě a stavu vaší zásilky v reálném čase i odhadovanou dobu doručení. Přidělené trackingové číslo ke sledování zakázky umožňuje zobrazování podrobných informací o jejím aktuálním stavu bez nutnosti přihlášení do systému. Nyní máte k dispozici nové možnosti. Sledování zásilek poskytuje podrobnější přehled a údaje týkající se každé jednotlivé zásilky.