Skip to content
Logo DB SCHENKER


DB Schenker Lead Logistics Container Crane

Lead logistics v Asii a Pacifiku

DB Schenker je vaším partnerem splňujícím vaše logistické potřeby a spolehlivým kontaktem, který upevní vaši pozici na trzích v Asii a Pacifiku. Představujeme vám řešení dodavatelského řetězce od začátku do konce. Rozvojové trhy Asie a Pacifiku jsou velmi fragmentované. Vysoce konkurenční prostředí rostoucích trhů, tlaky na cenu, inflace a nestálost trhů – to jsou výzvy, které vás zde čekají. V takovém prostředí musí být každé plánování a realizace dodavatelských řetězců extrémně komplexní. Společnosti se stále více rozhodují pro přepravní režim 4PL za účelem maximalizace kontroly svých příchozích a expedičních dodavatelských řetězců, zvyšování míry transparentnosti, rozšiřování managementu skladovaných zásob a řízení životních cyklů výrobků. 

DB Schenker je velmi dobře zavedenou, celosvětově působící logistickou organizací v oblasti dodavatelských řetězců a logistiky. Jsme lídrem na trhu služeb v režimu 4PL, odborníkem se znalostmi z odvětví a velmi dobře známe obchodní prostředí Asie a Pacifiku – a to včetně zákonů a předpisů pro obchod se zbožím. Rádi budeme působit v roli „agenta změny“, který bude mít pozitivní vliv na naplňování potřeb vašeho dodavatelského řetězce. Takto vytvoříte most mezi strategickým rozhodováním, taktickou kontrolou a realizací provozu při volbě našich účelových integrovaných služeb pro kompletní dodavatelský řetězec. 

Naše externí komplexní logistické služby zahrnují: 

  • Vyhodnocení strategií centralizace a decentralizace 
  • Snížení skladových zásob 
  • Modelování a optimalizace distribuční sítě 
  • Řízení skladových a přepravních služeb 
  • Zavedení a řízení speciálních Control Towers 
  • Volbu dodavatelů a nastavení procesů 
  • Vyřízení celního odbavení  
  • Importní a exportní přepravy 
  • Vyhodnocování výkonnosti dodavatelů 

Naše IT infrastruktura podporuje navýšení efektivity naší stávající sítě a sítí našich dodavatelů na maximum. Kombinujeme strategie konsolidace zásilek, cross docků, multimodální přeprav, milk runů a optimalizace vybavení. Naším hlavním cílem je dosáhnout lepší kontroly vašeho dodavatelského řetězce.  Proto investujeme do technologií, partnerů, služeb a trhů - abychom vaše obchodní aktivity pozdvihli na vyšší úroveň. Pokud se rozhodnete pro DB Schenker jako poskytovatele 4PL aktivit, nezískáte jen konkurenční výhodu. Protože my neustále hledáme způsoby, jak ji budete moct nadále rozvíjet. Společně vytvoříme vztah, který bude zahrnovat všechny prvky vašeho dodavatelského řetězce, prováže vaše obchodní aktivity s dodavateli, zákazníky a partnery napříč celým světem. Společně zrealizujeme naši strategickou vizi, zvýšíme hodnotu vašeho řetězce a zajistíme, že ve svém odvětví uspějete.


eSchenker: It's so easy

eSchenker je dosud nejmodernějším logistickým řešením. Všechny služby eServices jsou integrovány do jednoho portálu poskytujícího maximální podporu na každém kroku vašeho dodavatelského řetězce. Počínaje plánováním, přes sledování, až po objednávání přeprav zásilek a následný reporting - to pokryje eSchenker.

Sledování zásilek

Nástroj pro sledování zásilek eSchenker je jednoduchý na používání a poskytuje informace o aktuálním místě a stavu vaší zásilky v reálném čase i odhadovanou dobu doručení. Přidělené trackingové číslo ke sledování zakázky umožňuje zobrazování podrobných informací o jejím aktuálním stavu bez nutnosti přihlášení do systému. Nyní máte k dispozici nové možnosti. Sledování zásilek poskytuje podrobnější přehled a údaje týkající se každé jednotlivé zásilky.