Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


People smiling business meeting in conference room

Έργο οδήγησης σε φάλαγγα: Πρώτες μεταφορές με δικτυωμένα φορτηγά

Η DB Schenker και η MAN αναπτύσσουν συνεργασία για τη χρήση φορτηγών υψηλής τεχνολογίας στον αυτοκινητόδρομο A9 • Τα μέρη υπογράφουν Μνημόνιο Συμφωνίας

Φορτηγά υψηλής τεχνολογίας στον αυτοκινητόδρομο: αυτή είναι η πρώτη συνεργασία μεταξύ μιας εταιρείας logistics και ενός κατασκευαστή οχημάτων για την ανάπτυξη δικτυωμένων πομπών φορτηγών και τη δοκιμή της χρήσης τους σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Η DB Schenker και η MAN έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συμφωνίας για το σκοπό αυτό και αρχικά σχεδιάζουν να ορίσουν τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για το έργο και τις επακόλουθες πρακτικές δοκιμές. Το 2018 σχεδιάζουν να λειτουργήσουν φάλαγγες φορτηγών στο «Digital Motorway Testbed» (Πεδίο Δοκιμών Ψηφιακού Αυτοκινητόδρομου) στον αυτοκινητόδρομο A9 μεταξύ των υποκαταστημάτων της DB Schenker στο Μόναχο και τη Νυρεμβέργη. Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει την παράταξη των αυτο-οδηγούμενων φορτηγών στις εκτάσεις της DB Schenker στη Νυρεμβέργη.

Η οδήγηση σε φάλαγγα αναφέρεται σε ένα σύστημα οχημάτων για χρήση σε οδική κυκλοφορία, στο οποίο τουλάχιστον δύο φορτηγά κινούνται στον αυτοκινητόδρομο με μικρή απόσταση μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τεχνική υποβοήθηση οδήγησης και συστήματα ελέγχου. Όλα τα οχήματα στη φάλαγγα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές «μπάρες ρυμούλκησης» που έχουν τη μορφή επικοινωνίας «από όχημα σε όχημα». Το πρώτο στη σειρά όχημα καθορίζει την ταχύτητα και την κατεύθυνση.

Η απόσταση μεταξύ των μεμονωμένων φορτηγών είναι περίπου δέκα μέτρα, που αντιστοιχεί σε περίπου μισό δευτερόλεπτο χρόνου οδήγησης. Οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι μεταξύ των μεμονωμένων οχημάτων στη φάλαγγα εγγυώνται την ασφάλεια των επιχειρησιακών λειτουργιών. Κύριος στόχος αυτής της διαδικασίας είναι η επίτευξη ρεύματος αέρα και έτσι η εξοικονόμηση καυσίμων έως δέκα τοις εκατό για το σύνολο της φάλαγγας. Η μείωση στην κατανάλωση καυσίμων μειώνει επίσης τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

«Στόχος μας είναι να γίνουμε η κινητήρια δύναμη των ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων στους κλάδους των μεταφορών και των logistics και να είμαστε ο πάροχος επιλογών στους πελάτες μας που αναζητούν τόσο ψηφιακές όσο και μη ψηφιακές υπηρεσίες», δηλώνει ο Jochen Thewes, Πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης της DB Schenker. «Για το λόγο αυτό καλωσορίζουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με την MAN και να κάνουμε δοκιμές στην οδήγηση σε φάλαγγα σε πρώιμο στάδιο σε καθημερινές επιχειρησιακές λειτουργίες μεταξύ τερματικών σταθμών χερσαίας μεταφοράς. Η DB Schenker και η MAN αναμένουν ότι η συνεργασία αυτή θα αποδώσει νέα ευρήματα για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών logistics.»

Ο Ewald Kaiser, Μέλος του Συμβουλίου Διαχείρισης για Χερσαίες Μεταφορές στην DB Schenker, συμπληρώνει: «Το έργο επικεντρώνεται στη ζήτηση των πελατών για απόλυτα διαφανείς, καθώς και ταχύτερες και περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορικές διαδικασίες. Γενικά, αναμένουμε το έργο αυτό να αποφέρει μια σημαντική αύξηση στην αποδοτικότητα μέσω της διασύνδεσης νέων λύσεων με διαδικασίες logistics των πελατών μας. Πιστεύουμε ότι η δικτυωμένη και αυτοματοποιημένη οδήγηση έχει τεράστιες προοπτικές.»

Ο Joachim Drees, Πρόεδρος των Εκτελεστικών Συμβουλίων της MAN SE και της MAN Truck & Bus, υπογράμμισε τα πλεονεκτήματα των φαλαγγών φορτηγών από τη σκοπιά του κατασκευαστή οχημάτων: «Η οδήγηση σε φάλαγγα είναι ένα πραγματικό όφελος για την ασφάλεια των μεταφορών. Το ανθρώπινο λάθος είναι δυστυχώς μια από τις συχνότερες αιτίες οπίσθιων συγκρούσεων. Η ηλεκτρονική διασύνδεση των φορτηγών μας παρέχει μια υποσχόμενη προσέγγιση σε αυτό το πρόβλημα. Η επίτευξη ρεύματος αέρα σε αυτή τη διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση στην κατανάλωση καυσίμων. Ταυτόχρονα, η οδήγηση σε φάλαγγα θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ αποδοτικότερη χρήση των υποδομών μεταφορών.» Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ακόμα εκκρεμεί η δημιουργία σημαντικών προϋποθέσεων ώστε η οδήγηση σε φάλαγγα να καταστεί μια τυπική διαδικασία. «Κατά πόσο μπορεί η ιδέα να εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το νομικό πλαίσιο. Η MAN θα προσφέρει ένα τέτοιο σύστημα μόλις δημιουργηθεί το νομικό πλαίσιο.»

Σύμφωνα με την άποψη του Joachim Drees, η συνεργασία με την DB Schenker παρέχει ένα ιδανικό πλαίσιο για τις δοκιμές οδήγησης σε φάλαγγα στην εκτέλεση καθημερινών μεταφορών και για περαιτέρω ανάπτυξη. «Ειδικότερα επιθυμούμε να εξοικειωθούμε με τις πολλές και ποικίλες απαιτήσεις που επιβάλλει αυτή η πρακτική στο σύστημα και, μαζί με τους πελάτες μας, να αναπτύξουμε λύσεις που θα επιτρέψουν στην οδήγηση σε φάλαγγα να χρησιμοποιείται με τον βέλτιστο τρόπο.»

Κατά την πρώτη φάση του έργου, η DB Schenker και η MAN Truck & Bus θα αποσαφηνίσουν τα θεμελιώδη ζητήματα για δοκιμαστικές λειτουργίες, θα προσδιορίσουν κατάλληλα σενάρια για τη δοκιμή λειτουργιών οδήγησης σε φάλαγγα και θα ορίσουν τις τεχνικές και τις υλικοτεχνικές απαιτήσεις για τη συγκρότηση φαλαγγών. Ένας άλλος τομέας έργου θα αφορά τη συλλογή και την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών και της χρήσης αυτών των πληροφοριών από τον κατασκευαστή φορτηγών και τον ειδικό στα logistics.

Οι συνεργάτες θα εξετάσουν επίσης τις δυνατότητες συνδυασμού της οδήγησης σε φάλαγγα με άλλες ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και τα ερωτήματα γύρω από το κόστος και τις προοπτικές εξοικονόμησης.

Το έργο θα εξετάσει επιπρόσθετα τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι οδηγοί φορτηγών σε φάλαγγα, καθώς και τις γενικές επιπτώσεις αυτής της νέας τεχνολογίας στο φορτηγό ως χώρο εργασίας, τώρα και στο μέλλον. «Πολλά από αυτά τα ζητήματα έχουν ακόμα πολύ δρόμο μπροστά τους, αλλά επιθυμούμε να δοκιμάσουμε και να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση αυτής της τεχνολογίας του μέλλοντος, καθώς και να παρέχουμε έμπνευση και κίνητρα», δηλώνει ο Jochen Thewes. «Θέλουμε να ενσωματώσουμε δικτυωμένα, αυτο-οδηγούμενα φορτηγά στις διαδικασίες logistics που ακολουθούμε και να ανακαλύψουμε ποια οφέλη – πέρα από τις οικονομίες στην κατανάλωση καυσίμων – μπορούμε να επιτύχουμε για τους πελάτες και τις επιχειρησιακές διαδικασίες μας.»