Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


People smiling business meeting in conference room

Вмрежени камиони: DB Schenker и MAN го зајакнаа партнерството за автономно возење

Страните потпишаа договор за соработка за развој на камиони со висока технологија • Појдовни испитувања на конвоите во реална логистичка средина.

Камиони со висока технологија на автопатот: новиот проект на DB Schenker и MAN е прв пат логистичка компанија и производител на возилото да соработуваат за да ги развијат вмрежните конвои на камиони за употреба во бизнисот за логистика. Денеска, двете компании потпишаа договор за соработка за оваа технологија, позната и како конвои, на „логистика за транспорт“ во Минхен. Gerhard Klein, Head of Engineering Central at MAN, Ewald Kaiser, Chief Operating Officer Freight at DB Schenker Герхард Клајн, раководител на Одделот за централно инженерство на MAN, Евалд Кајзер, главен оперативен директор за транспорт во DB Schenker (f.l.)

За прв пат, конвои на камиони ќе бидат тестирани неколку месеци во автентична средина на сообраќајот на патиштата, како дел од редовното работење на DB Schenker. Друга работа којашто се случува по прв пат е тоа што наместо тест возачи зад воланот, возилата ќе ги управуваат професионални возачи на камиони. Во текот на фазата на тестирање којашто ќе започне во пролетта 2018 година, DB Schenker и MAN ќе раководат со конвои на „поле за дигитално тестирање на автопат“ на автопатот А9 помеѓу филијалите на DB Schenker во Минхен и Нирнберг. Секој конвој ќе се состои од два камиона. Како прво, камионите ќе се управуваат без товар за да може да се тестираат условите за возење во обични ситуации на сообраќај и да се обучат возачите како да управуваат со возилата. Ова ќе им даде и можност да ги научат специјалните техники на возење. Ова ќе биде проследено со неделни и дневни тестирања. Во текот на 2018 година, тестовите ќе започнат со редовни патувања со вистински товар, со конвои помеѓу логистичките центри на DB Schenker во Минхен и Нирнберг до три пати на ден.

Кога има смисла да се формира конвој? Кој е најдобриот начин да се формираат и да се расформираат конвоите во согласност со индивидуалната ситуација и условите во сообраќајот? Овие се клучни прашања на коишто страните планираат да одговорат во текот на соработката. Со тестовите ќе се испита и кои податоци треба да се пренесат на производителот и специјалистите за логистика за да се постигне оптимално следење на конвојот. Во врска со тоа, тие ќе ги решаваат проблемите како што се пренос на податоци и обезбедување информации на водечкиот пробен возач, на пример како ажурираните предупредувања за патишта може да бидат доставени до возачот со цел да се расформира конвојот во правилен момент.

„Вмреженото и автономното возење ќе го револуционизира транспорт во иднина. При потпишувањето на овој договор, не само што ја зацврстуваме соработката со MAN, туку и повторно потенцираме дека сме двигател на дигиталните деловни модели во интерес на клиентите. Конвоите ни обезбедуваат и нам и на клиентите решение за побарувачката за целосно транспарентни, како и побрзи и поеколошки процеси на транспорт. Убедени сме дека со овие тестирања ќе добиеме информации за конкретниот потенцијал за зголемување на ефикасноста во вистински услови за работа во текот на подолг временски период“, рече Евалд Кајзер, главен оперативен директор за транспорт во DB Schenker. MAN Platoon of two trucks on the road

DB Schenker сака да научи како да подготви оптимален план за распоредување на конвоите во рамките на сопствените логистички процеси. На пример, како треба да се организираат и да се опремат логистичките центри во иднина со цел да се натоварат и да се истоварат вмрежени конвои на камиони во најкраток можен рок?

И конечно, и двете страни сакаат да дознаат како оваа нова технологија е прифатена од страна на професионалните возачи. Паралелната студија ќе вклучува научна проценка на искуството од учеството на возачите на камиони и анализа на податоците од пробното возење во врска со интеракцијата на конвоите со другите учесници во сообраќајот: Како возачите се справуваат со користењето на оваа нова технологија? Како може да се продолжи или да се приспособи работата на возачот и какви промени ќе бидат потребни за стручно образование и обука за професионални возачи? Овие податоци ќе им помогнат да оценат кои други активности ќе може да ги вршат возачите на вториот камион во текот на фазата на автономно возење. Двата партнери го сметаат проектот како платформа за преземање понатамошни чекори кон истовремено автономно возење или по проектот за конвои. Gerhard Klein, Head of Engineering Central at MAN, Ewald Kaiser, Chief Operating Officer Freight at DB Schenker

Герхард Клајн, раководител на Одделот за централно инженерство на MAN, ја нагласува важноста на овој проект од гледна точка на производителот на возилото: „За MAN, оваа соработка со DB Schenker е голема пресвртница на патот кон промовирање на автономнoто возење. Меѓу другото, MAN веќе го спроведе истражувачкиот проект „Konvoi“ во периодот од 2005 до 2009 година, тестирајќи конвои до четири возила. Ова беше проследено со учеството во предизвикот за конвои на камиони во Европа во 2016 година. Заедно со DB Schenker, за прв пат конкретно ги применуваме резултатите од истражувањето добиени во текот на овие проекти во логистиката. Работејќи заедно со планерите за логистика и возачите, директно ги вклучуваме корисниците во текот на фазите на тестирање и развој. Ова е огромен чекор напред којшто најпосле ќе ни овозможи секојдневна примена на оваа технологија“.

Терминот конвој се однесува на систем на возила за патен сообраќај во којшто може да се управува со најмалку два камиони на автопат со мало растојанието помеѓу нив со помош на технички системи. Сите возила во конвојот се поврзани еден со друг со помош на електронски „спојки“ во форма на комуникација на возило со возило. Водечкото возило ги одредува брзината и насоката. Растојанието помеѓу поединечните камиони е околу десет метри, што е еднакво на околу половина секунда возење. Електронското поврзување помеѓу поединечните возила во конвојот ја гарантира безбедноста на работењето. Примарната цел на оваа постапка е да се овозможи групирање и на тој начин да се заштеди гориво до десет проценти за целиот конвој. Со намалувањето на потрошувачката на гориво се намалуваат и емисиите на јаглерод.