Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


People smiling business meeting in conference room

Награда DB Schenker е доделена на д-р Кора Богуш

Помладиот научник од Technische Universität Darmstadt ја добива престижната награда за иновативно истражување • Фокусирање на поделба на приходите како механизам на поттик во логистички односи..

Во бизнисот за логистика, синџирите на информации, на пример во врска со капацитетите за транспорт и стапките на користење, се клучни фактори за успех. Меѓутоа, во многу случаи, логистичките услуги се резервирани ад хок, без претходна најава. Ова го иницира прашањето за подобро искористување на капацитетите и повисок квалитет на услугите. Обезбедувачите на логистички услуги може да преземат чекори за да ги отстранат овие несигурности со обезбедување на ефективна размена на информации пред транспортот и со подобрување на управувањето со односите со клиентите врз основа на договорите за поделба на приходите. Награда DB Schenker: Професор Ханс Кристијан Пфол (член на жирито); Д-р Бастијан Грунберг (извршен директор на фондацијата Deutsche Bahn); Професор Ралф Елберт (TU Darmstadt, професор за надзор и оценувач); Д-р Кора Богуш (добитник на награда); Јохен Тевес (главен извршен директор на DB Schenker). Извор: Фондација Deutsche Bahn/Kranert. 
​​​​​​​

Оваа година, д-р Кора Богуш ја доби наградата DB Schenker за тезата „Поделба на приходите како механизам за поттик во логистички односи со асиметрии на информациите“. Свечената презентација се одржа сношти во Минхен: Д-р Бастијан Грунберг, управниот директор на Фондацијата Deutsche Bahn и Јохен Тевес, главниот извршен директор на Schenker AG, ја доделија наградата којашто опфаќа парична награда од 15.000 евра, на логистика за транспорт, водечката меѓународна изложба на логистика, мобилност, ИТ и управување со синџири на снабдување.


Наградата DB Schenker

Наградата DB Schenker е парична награда доделена од страна на Фондацијата Deutsche Bahn за промовирање на талентирани млади професионалци. Наградата се доделува меѓународно секоја година, а професионалците за логистика ја сметаат за едно од највисоките европски признанија во областа на бизнисот за логистика. Наменета е да ги промовира академските трудови од помлади научници во областа на транспортот, логистиката и управувањето со сообраќајот коишто покажуваат не само професионални вештини, туку и висок степен на иновација и коишто даваат придонес кон животната средина и заедницата.