Skip to content
DB SCHENKER logo


People smiling business meeting in conference room

Konvoy sistemi projesi Ağ bağlantılı TIR’larla ilk nakliyeler

DB Schenker ve MAN yüksek teknolojili TIR’ların A9 otoyolunda kullanılması için bir ortaklık oluşturdular • Taraflar bir Mutabakat Zaptı imzaladılar

Otoyolda yüksek teknolojili TIR’lar: bu bir lojistik hizmet kuruluşu ile TIR üreticisi arasında ağ bağlantılı TIR konvoylarını geliştirme ve bunların kullanımlarını gerçek işletme koşullarında test etme konusunda yapılan ilk ortaklıktır.

DB Schenker ve MAN bu amaçla bir Mutabakat Zaptı imzaladılar ve başlangıçta proje için temel koşulları ve daha sonra yapılacak uygulama denemelerini planlamaktadırlar. 2018 yılında, bir TIR konvoyunu DB Schenker'in Münih ve Nuremberg şubeleri arasındaki A9 otoyolunda yer alan Dijital Otoyol test sahasında çalıştırmayı planlıyorlar. İkinci aşama otomatik TIR’ların Nuremberg’de bulunan DB Sckenker sahasına konuşlandırılmalarını içerecektir.

Konvoy sistemi, en az iki TIR’ın, aralarında kısa bir mesafe olacak şekilde, teknik sürücü yardımı ve kontrol sistemleri ile otoyolda, araç trafiği içinde hareket ettiği araçlar sistemi anlamına gelmektedir. Konvoydaki tüm araçlar, araçlar arası iletişim şeklindeki elektronik “çekme çubukları” ile birbirlerine bağlıdırlar. En baştaki araç hızı ve yönü belirler.

Her bir TIR arasındaki mesafe yaklaşık on metredir ve bu da yaklaşık yarım saniyelik sürüş zamanına eşittir. Konvoyda yer alan tüm araçlar arasındaki elektronik bağlantılar, sürüşün güvenli olmasını sağlamaktadır. Bu işlemin temel amacı öndeki aracın yarattığı hava akımından yararlanarak tüm konvoy için yüzde ona varan yakıt tasarrufu sağlamaktır. Yakıt tüketiminin azalması, karbon emisyonlarını da azaltmaktadır.

DB Schenker Yönetim Kurulu Başkanı Jochen Thewes şunları söyledi: "Hedefimiz, nakliye ve lojistik sektöründe dijital iş modellerinin itici gücü olmak hem dijital hem de dijital olmayan hizmetleri almak isteyen müşteriler için tercih edilen sağlayıcı olmaktır. Dolayısıyla MAN ile işbirliği yapma ve konvoyu erken bir aşamada karayolu nakliye terminalleri arasında günlük çalışma ortamında test etme fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz. DB Schenker ve MAN, bu ortaklığın lojistik süreçlerinin optimize edilmesini sağlayacak yeni bilgiler yaratmasını ummaktadır.”

DB Schenker Karayolu Taşımacılığı Yönetim Kurulu üyesi Ewald Kaiser, sözlerine şöyle devam etti: “Proje, müşterilerin, tümüyle şeffaf olduğu kadar daha hızlı ve daha fazla çevre dostu süreçler ile ilgili taleplerine odaklanmaktadır. Tüm bunların, yeni çözümleri müşterilerimizin lojistik süreçleriyle ilişkilendirerek verimlilikte önemli bir artış sağlamasını bekliyoruz. Ağ bağlantılı ve otomatikleştirilmiş taşımacılığın müthiş bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz.”

MAN SE ve MAN Truck & Bus Yönetim Kurulları Başkanı Joachim Drees, TIR konvoylarının, araç üreticisi açısından avantajlarını anlattı: “Konvoy sistemi, nakliye güvenliği açısından müthiş bir avantaj sağlayacak. Ne yazık ki arkadan çarpmaların en yaygın nedenlerinden biri insan hatasıdır. TIR’ların elektronik olarak birbirine bağlanması bize bu sorunun üstesinden gelmek için ümit verici bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. Bu işlemde, araçlar arasında ortaya çıkan hava akımı yakıt tüketiminin önemli ölçüde azaltır. Konvoy sistemi, nakliye altyapısını çok daha etkin bir biçimde kullanmamızı da sağlayacaktır.” Ayrıca konvoy sistemini standart bir prosedür haline getirecek önemli ön koşulların oluşturulması gerektiğini de vurguladı. “Bu kavramın geniş kapsamda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği büyük ölçüde yasal düzenlemelere bağlıdır. MAN, böyle bir sistemi ilgili yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra sunacaktır.”

Joachim Drees’e göre DB Schenker ile ortaklık yapılması, konvoy sisteminin günlük nakliye işlemleri esnasında test edilmesi ve sistemin daha da geliştirilmesi için ideal ortamı sağlamaktadır. "Özellikle uygulamanın sisteme getirdiği çeşitli ve farklı talepleri anlamak ve müşterilerimizle birlikte konvoy sisteminin en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak çözümler geliştirmek istiyoruz."

Projenin ilk aşamasında, DB Schenker ve MAN Truck & Bus, deneme çalışmaları ile ilgili temel konuları açıklığa kavuşturacak, konvoy sistemi çalışmalarını test etmek için uygun senaryoları belirleyecek ve konvoyların oluşturulması için teknik ve lojistik gereksinimleri tanımlayacaklardır. Projenin bir diğer alanı ise; gerekli bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin TIR üreticisi ve lojistik uzmanı tarafından kullanılmasının sağlanmasıdır

Ayrıca iş ortakları, konvoy sistemi ile diğer dijital hizmetleri bir araya getirmeye çalışacak ve maliyet ve tasarruf potansiyeli ile ilgili sorulara yanıt arayacaktır.

Projede, konvoy şoförlerinin karşılaması gereken gereksinimler ile bu yeni teknolojinin, şimdi ve gelecekte bir iş yeri olarak TIR üzerindeki genel etkileri araştırılacaktır. Jochen Thewes şunları söyledi: “Bunların birçoğu için önümüzde hala çok uzun bir zaman var. Ancak geleceğin sistemini test etmek ve şekillendirilmesine yardımcı olmak ve sisteme ilham verirken aynı zamanda teşvik etmek istiyoruz. Ağ bağlantılı otomatik TIR’’ları lojistik sürecimize entegre etmek ve müşterilerimiz ve işletme süreçlerimiz için yakıt tasarrufu dışında ne gibi faydalar elde edilebileceğini öğrenmek istiyoruz.”