Skip to content
DB SCHENKER logo


People smiling business meeting in conference room

Deutsche Bahn се приклучува на целната иницијатива заснована на наука

Во март 2017 година, Deutsche Bahn се приклучи на целната иницијатива заснована на наука (SBT) на CDP, Глобалниот договор на ОН, Светскиот институт за ресурси и Светскиот фонд. 

Идејата на иницијативата е да ги прикаже целите на компанијата за заштита на климата и амбициите во целиот свет и да ги направи полесни за оценување со примена на логиката на целите за клима засновани на наука. Компаниите коишто учествуваат се обврзуваат да ги усогласат своите цели за климатски промени со нивото на декарбонизација потребно да се задржи зголемувањето на глобалната температура под 2° Целзиусови во однос на прединдустриската температура. Ветерница Компаниите се обврзуваат на цел за климатски промени заснована на наука во следните две години, којашто е во согласност со резултатите од Парискиот договор од декември 2015 година. Прегледување и потврдување на целите од страна на SBT експерти. Deutsche Bahn е една од првите компании во Германија којашто ги усогласи своите цели за климатски промени со Парискиот договор за климатски промени. Целната иницијатива заснована на наука беше започната во средината на 2015 година. Досега се приклучија околу 215 компании од 33 земји, вклучувајќи и десет германски компании.

Повеќе за иницијативата: sciencebasedtargets.org

Превземи Леток со информации