Ga naar inhoud


A girl in a colorful clothing and a hat smiling into the camera
4 young smiling children standing next to each other in a field wearing colorful clothing
A girl in colorful cloths holding a bunch of radishes in her arm
Two girls sitting next to each other at desk at school, writing in their books
A girl and a man with glasses standing on a field holding crops

DB Schenker beweegt voor een humanitair doel

De bijdragen in het vierde en laatste kwartaal van onze interne Leading the Way challenge gaan naar een humanitaire liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor kinderrechten en gelijkheid voor meisjes.

In een samenwerking helpen wij de levensomstandigheden te verbeteren zodat kinderen en jongeren zich vrij en in goede gezondheid kunnen ontwikkelen, ongeacht hun afkomst, religie of politieke omstandigheden in hun land. Lees meer over de projecten die wij ondersteunen:

Project Guatemala: gezonde kinderen ondanks klimaatverandering

Guatemala is bijzonder kwetsbaar voor natuurrampen. De gevolgen voor de bevolking en de infrastructuur van het land zijn ernstig. De armoede en ondervoeding die daaruit voortvloeien, hebben vooral voor kinderen fatale gevolgen en kunnen leiden tot een vertraagde mentale en fysieke ontwikkeling, leerproblemen en een verhoogd risico op ziekten. Met onze steun willen we de voedselzekerheid verbeteren en de weerbaarheid tegen de gevolgen van de klimaatverandering vergroten.

A girl in colorful cloths holding a bunch of radishes in her arm

Projectactiviteiten:
- Ondernemerstraining & clubs voor 700 jonge vrouwen
- Workshops over gezonde voeding, gezondheid van moeder en kind en hygiëne
- Workshops voor 120 leerkrachten over milieu-educatie

In totaal profiteren 700 jonge vrouwen, 1.000 moeders en 120 leerkrachten van 40 scholen van de projectactiviteiten.

Project Malawi: voorlichting aan jongeren over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Malawi heeft een zeer jonge bevolking, maar het land heeft nog steeds geen jeugdvriendelijke en gendergevoelige gezondheidsdiensten. Culturele normen verhinderen de oprichting van deze diensten en ontzeggen jongeren dus de toegang tot informatie over hun seksuele en voortplantingsrechten. De Malawische samenleving wordt gekenmerkt door traditionele rolmodellen. 42 procent van de Malawische vrouwen trouwt voor hun 18e verjaardag. Deze traditie verhoogt het risico op vroegtijdige zwangerschappen. Vooral meisjes en jonge vrouwen wordt vaak het recht op zelfbeschikking ontzegd. Wij helpen de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van kinderen, adolescenten en jonge volwassenen met of zonder handicap te versterken.

4 young smiling children standing next to each other in a field wearing colorful clothing

Projectactiviteiten:
- Opleiding van 140 jonge buurtwerkers om hun leeftijdsgenoten advies te geven over seksuele gezondheid.
- Beroepsopleiding voor jonge moeders en jonge vrouwen om hen economisch sterker te maken.
- Oprichting van 60 spaargroepen voor micro-ondernemingen.

In totaal profiteren 82.000 mensen in het district Mzimba van de projectactiviteiten.

Project Laos: duurzame landbouw en klimaatbescherming

De Bokeo-regio in het noorden van Laos wordt sterk gekenmerkt door armoede. Veel mensen leven van de rijstteelt. Het gebrek aan diversificatie in de landbouw en het geringe besef van gezonde voeding leiden tot verkeerde voeding en ondervoeding. Door de klimaatverandering is de droogte in Laos toegenomen, waardoor het moeilijk is om rijst te verbouwen. Wanneer de voedselvoorraden ontoereikend zijn, lenen veel gezinnen rijst bij rijstbanken tegen hoge rente, waardoor ze snel in een armoedecirkel terechtkomen. De droogte heeft ook gevolgen voor de watervoorziening. Met dit project willen we de levensomstandigheden op het platteland verbeteren door aanpassing aan de klimaatverandering en innovatieve landbouw.

A girl and a man with glasses standing on a field holding crops

Projectactiviteiten:
- Bouw en oprichting van twee agrarische leercentra
- Opleiding over duurzame landbouw, ondernemerschap
- Steun voor de oprichting van micro-ondernemingen
- Promotie van wateropslagtanks en zonnepompen

In totaal profiteren 2.750 mensen in 16 gemeenschappen in de regio Bokeo van de projectactiviteiten.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Leading The Way Challenge

1/4
Sea turtle underwater

We zijn in beweging voor Ocean Conservancy

2/4
Woman cooking with the wood gasifier stove

Wij komen in beweging voor atmosfair

3/4
Close-Up of tending for young seedlings.

Wij komen in actie voor WeForest

4/4