Finn det du leter etter

 • Velg plass og språk

  • Bærekraft

  Mot en grønnere fremtid: Miljøfordelene ved biodrivstoff i transport

  Mens bekymringene for klimaendringer fortsetter å øke, søker industrier over hele verden bærekraftige løsninger for å redusere karbonfotavtrykket. I transportindustrien, hvor avhengighet av fossilt brensel i lang tid har vært normen, er skiftet mot fornybare energikilder avgjørende. Et slikt lovende alternativ er biodrivstoff, som ikke bare tilbyr en grønnere måte å drive kjøretøy på, men også gir betydelige miljøfordeler.

  Biodrivstoff bidrar til å minimere avhengigheten av fossilt brensel 

  Hos DB Schenker er bærekraft et kjernefokus. Med en forpliktelse til å omstille all transport til fornybare kilder, anerkjenner vi det presserende behovet for å redusere avhengigheten av fossilt brensel. Biodrivstoff fremstår som en avgjørende komponent for å oppnå karbonnøytralitet, spesielt for tunge kjøretøy der elektrifisering kan møte utfordringer.
   

  Kvalitet betyr noe 

  Når det gjelder biodrivstoff er kvalitet avgjørende. Strengere reguleringer, som EUs fornybare energidirektiv (RED), sikrer at biodrivstoff oppfyller strenge bærekraftskriterier. Disse forskriftene tar sikte på å forhindre bruk av råvarer som kan skade klimaet, i tråd med EUs strategi for biologisk mangfold. Kontinuerlig styrking av lovgivningen understreker forpliktelsen til ansvarlig bruk av biodrivstoff.


  Nordisk innovasjon innen biodrivstoff

  I Cluster Nordics er DB Schenker i front når det gjelder å ta i bruk bærekraftig drivstoff. Hydrogenert vegetabilsk olje (HVO) og biogass dukker opp som fremtredende alternativer. HVO, avledet fra biologiske rester, har reduksjoner i CO₂-utslipp på opptil 90 % sammenlignet med tradisjonell diesel. Samtidig oppnår biogass, produsert fra organisk avfall, enda høyere reduksjoner på opptil 95 %. Med produksjonssteder over hele Norden, inkludert anlegg i Finland og Sverige, bidrar DB Schenker aktivt til veksten av biodrivstoffinfrastruktur.
   

  Statlig støtte og politiske rammer 

  Overgangen til biodrivstoff blir ytterligere styrket av støttende statlig politikk over hele Norden. Finansielle subsidier fører til økte investeringer i biogassproduksjon og infrastruktur, mens obligatoriske biodrivstoff forpliktelser motiverer til å blande biodrivstoff med tradisjonelle drivstoff. Fra Danmark til Norge, Finland til Sverige driver regjeringer transformasjonen mot en grønnere transportnæring.


  Ser fremover 

  Med pågående forbedringer innen biodrivstoffteknologi og et økende engasjement for bærekraft, ser fremtiden for transport lovende ut. Mens DB Schenker forbereder åpningen av nye biobensinstasjoner i Oslo, er selskapet fortsatt dedikert til banebrytende miljøvennlige løsninger i logistikkbransjen. – Vårt langsiktige mål er å bruke fornybar elektrisitet som hoved drivstoff i våre transporter, men biodrivstoff spiller en avgjørende rolle for at vi skal minimere avhengigheten av fossilt brensel og nå målene våre, sier Hanna Melander, Cluster Head of Sustainability.

  På reisen mot en bærekraftig fremtid fremstår biodrivstoff som et fyrtårn av håp for transportsektoren. Med betydelige reduksjoner i CO₂-utslipp og støtte fra robuste regulatoriske rammer og statlige initiativer, baner biodrivstoff vei for grønnere og mer effektiv logistikkdrift. DB Schenker ønsker å gå foran, visjonen om karbonnøytral transport blir stadig mer oppnåelig, og tilbyr ikke bare miljøfordeler, men også en vei mot en lysere, renere fremtid for kommende generasjoner.

   


   

  Samtykke til å bruke informasjonskapsler og samle inn data

  Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere  og kontinuerlig forbedre nettstedet vårt. For dette bruker vi blant annet Adobe Analytics. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du melder deg ut i vår personvernpolicy.

 • Informasjonskapsler og sporingsskript

  Vi vil gi deg muligheten til å ta en informert beslutning for eller mot bruk av informasjonskapsler, som ikke er obligatoriske for de tekniske funksjonene til nettstedet. Informasjonskapsler er små tekstfiler der personlige data kan lagres.

  Våre personvernregler skal sikre at du er fullstendig klar over innsamling og behandling av data, inkludert  bruk av informasjonskapsler via våre nettsteder, og at du kan ta en riktig beslutning . Du kan endre informasjonskapselinnstillingene dine når som helst.

  Vennligst finn ytterligere informasjon i våre personvernregler.