Finn akkurat det du leter etter

 • Velg sted og språk

 • Ansvar og forsikring

  Ansvar

  Alle som driver med transport og spedisjon er forpliktet til å ha en forsikring som dekker krav til erstatning etter hver enkelt transportform/konvensjon.

  Ansvar er i henhold til Lov om Vegfraktavtaler. Ved speditøroppdrag reguleres ansvaret etter NSAB 2015 (Nordisk Speditørsforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB), unntatt § 27c, lagring).

  Vår speditøransvarforsikring er i AIG.

  Vareforsikring

  Våre ansvarsbestemmelser dekker ikke alltid varens verdi, slik at vareeier bør tegne en egen vareforsikring. 

  Fordelen med å tegne vareforsikring er blant annet;

  • Vareforsikringen inkluderer tap av forventet fortjeneste med 10 %
  • Du som kunde får raskt skadeoppgjør uten hensyn til ansvarsspørsmålet
  • Du som kunde blir mer fornøyd.

  I samarbeid med AIG kan Schenker AS tilby en slik vareforsikring med konkurransedyktige vilkår.

  Kontakt nærmeste Schenker terminal for utfyllende informasjon.

  Om priser

  Schenker tilbyr kundespesifikke nettoprislister på transporter.

  EU standard for emballasje

  Last som kommer til EU må oppfylle kravene til treemballasje i henhold til ISPM 15.

  Standarden har etablert retningslinjer for treemballasje i internasjonal handel, noe som indikerer at:

  • All treemballasje skal være bark fri
  • All treemballasje materiale må ha blitt utsatt for en anerkjent metode for behandling (varmebehandling eller desinfeksjon med gass)
  • For å bevise samsvar med de vanlige kravene, skal veden bære et merke

  Krav om ytterligere dokumentasjon vil være etter skjønn fra det enkelte medlemsland og formidles fortløpende.

  Emballasjen skal ha merking som viser hvilken behandling den har gjennomgått. Dette må ordnes av avsender før pakking og innlevering til terminal.

  Alternativer:

  • Desinfisering med metylbromid (MB) i et lukket område i minst 16 timer ved visse doser. Etter behandling, må de desinfiserte produktene luftes for å redusere konsentrasjonen av skadedyrsmidler til under farlige nivåer.
  • Varme-behandling (HT) for å oppnå en minimum trekjernetemperatur på 56 ° C i minimum 30 minutter. Slike behandlinger kan gjøres gjennom ovn-tørking, kjemisk trykkimpregnering, eller andre behandlinger som oppnår denne temperaturen gjennom bruk av damp, varmt vann, eller tørr varme.
  • Disse retningslinjene dekker paller, kasser, kabeltromler, last brett, avstandsstykker, palle krager, meier og annet som kan være til stede i nesten alle importerte forsendelser.

  Produsert treemballasje laget helt av trebaserte produkter som kryssfiner, sponplater, finer og annet som er laget ved hjelp av lim, varme og trykk, eller en kombinasjon av disse bør anses som tilstrekkelig bearbeidet til å ha eliminert risikoen forbundet med rå tre.

  Import eller transitt av ubehandlede ikke-produserte tre emballasje fra ethvert område av verden er forbudt.

  • IPPC Symbol (som gjengitt ovenfor)
  • XX = ISO to-bokstavs landskode (f.eks Tyskland = DE)
  • 000 = det unike registreringsnummer tildelt for selskapet som har produsert eller behandlet trevirke som brukes til treemballasje
  • YY = IPPC forkortelse som viser type behandling (f.eks HT for "Heat Treatment" eller MB for "metylbromid ")

  Markeringer skal være:

  • i henhold til modellen som vises her
  • leselig
  • permanent og ikke overførbar
  • plassert synlig, fortrinnsvis på minst to motsatte sider

  Bruken av rødt eller oransje bør unngås, da disse fargene brukes i merking av farlig gods.

  Alle komponenter i resirkulert, reprodusert eller reparert treemballasje må merkes med registreringsnummeret til de som har produsert eller behandlet emballasjen.

  Kostnad i følge Incoterms

  Ifølge Incoterms 2000, er det avsenders plikt å holde emballasje og sørge for korrekt merking av denne for egen regning (med mindre det er vanlig for den aktuelle handelen å gjøre varene tilgjengelig un-packed).

  Om desinfisering er en del av emballasjen, er det alltid avsenders ansvar åsørge for emballasje og merking.

  Bakgrunn:

  De siste årene har det vært økende bekymring for spredning av skadedyr, for eksempel Asiatisk Langhorn Bille og Furuskog Nematode, ettersom treemballasje laget av ubehandlet trevirke utgjør en risiko for introduksjon og spredning av slike skadedyr. For noen år siden ble den Asiatiske Langhorn Billen oppdaget i USA. Den hadde kommet dit i treemballasje importert fra Kina, med det resultat at alleer i Chicago og New York måtte hugges ned umiddelbart for å kontrollere spredningen. Den har ennå ikke blitt utryddet og felling fortsetter.

  Selv om en innføring av plantesanitære regelverk for trepaller og emballasje uunngåelig vil føre til en kostnadsøkning, vil denne økningen være betydelig billigere enn alternativene, for eksempel plastemballasje.

  Et stort antall nasjoner (Australia, Kina, India, Canada, Mexico, New Zealand, Nigeria, Filippinene, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia og USA) har gjennomført ISPM15 selv om forskriften kan variere. Spesifikke regler gjelder for import i Brasil og Argentina. Medlemmene av Den europeiske union vil kreve overholdelse av ISPM15 for all import fra ikke-europeiske opphav.

  Det er derfor viktig for alle brukere og kjøpere av treemballasje at de sikrer at deres treemballasje som brukes i fremtidige forsendelser er fullt kompatibel med regelverket.


  IPPC ("International Plant Protection Convention"), en internasjonal traktat om plantehelse, som 127 regjeringer (per 26. februar 2004) har vedtatt å overholde. Konvensjonen er vedtatt av FNs Food and Agriculture Organization (FAO). Formålet med IPPC er å sikre felles effektive tiltak for å hindre spredning og innføring av skadedyr av planter og planteprodukter, og for å fremme egnede tiltak for å kontrollere dette.

  NPPO ("National Plant Protection Organisation"), offisielle tjenester fra regjeringer for å utføre de funksjonene som er angitt av IPPC

  RPPO ("Regional plantefarmasøytiske organisasjoner") som kan fungere som koordinerende organer på regional basis.

  ISPM15 Internasjonale standarder for plantesanitære tiltak

  Samtykke til å bruke informasjonskapsler og samle inn data

  Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere  og kontinuerlig forbedre nettstedet vårt. For dette bruker vi blant annet Adobe Analytics. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du melder deg ut i vår personvernpolicy.

 • Informasjonskapsler og sporingsskript

  Vi vil gi deg muligheten til å ta en informert beslutning for eller mot bruk av informasjonskapsler, som ikke er obligatoriske for de tekniske funksjonene til nettstedet. Informasjonskapsler er små tekstfiler der personlige data kan lagres.

  Våre personvernregler skal sikre at du er fullstendig klar over innsamling og behandling av data, inkludert  bruk av informasjonskapsler via våre nettsteder, og at du kan ta en riktig beslutning . Du kan endre informasjonskapselinnstillingene dine når som helst.

  Vennligst finn ytterligere informasjon i våre personvernregler.