Skip to content
DB SCHENKER logo DB SCHENKER logo


About Us Ocean Container Ship City

Bærekraft

Vi er pionerer når det gjelder innovative logistikkløsninger, og hos DB Schenker er vi opptatt av å bli en ledende grønn logistikktilbyder. Vi er overbevist om at suksess er noe mer enn produktet vi leverer – det handler om sosialt ansvar, miljøbevissthet og økonomisk vilje.

Samfunn

Som en topp arbeidsgiver i logistikkbransjen gjør vi alt vi kan for å holde stillingen rundt i verden. Men sosialt ansvar er mer enn å skape en god arbeidsplass. Det handler også om å gi noe tilbake til samfunnet.

Samfunn Se mer
Family bed laughing social impact

Økonomi

Hos DB Schenker vet vi at kvalitet er nøkkelen til kundene, og dermed også til suksess. Derfor er kundenes oppfatninger viktige for oss, og vi ber med jevne mellomrom etter disse. For å bli en lønnsom kvalitetsleder, må vi først lytte til det kundene sier at de trenger.

Økonomi Se mer
wind turbine green energy db schenker

Miljø

Som miljøpionér setter DB Schenker standarden for effektiv bruk av ressursene vi har til rådighet.

Samfunnet står ovenfor stadig mer press for å beskytte miljøet, og transportsektoren forventes å gi et betydelig bidrag til denne prosessen. Vi vil vise vei i miljøvernprosessen ved å bli den ledende grønne logistikktilbyderen. Vi vet at CO2-utslippene faktisk kan reduseres til tross for at transporten øker.

Redusere Utslipp

DB Schenker støtter DB-gruppen i målet om å redusere CO2-utslippene med 30 prosent mellom 2006 og 2020. For å nå dette målet har vi satt i gang en rekke initiativer og fortsetter å utvide tilbudet av grønne logistikkprodukter.

Å handle med miljøet i tankene er en nøkkeltanke hos DB Schenker, og vi støtter dette med en rekke forskjellige initiativer i forretningsenhetene våre. Vi søker å redusere transportkilometer med sammenslåing, velge den mest miljøvennlige transportmåten og øke effektiviteten gjennom kontinuerlig fornyelse av flåten. Vi fokuserer på å utvikle bærekraftige logistikkløsninger.

I dag tilbyr DB Schenker øko-løsninger for alle transportmidlerslik at kundene kan redusere eller kompensere for CO2-utslipp i hele kjeden. På den måten kan vi kutte CO2-utslippene med inntil 20 prosent for flyfrakt og inntil 50 prosent for sjøfrakt. Miljøvennlige løsninger finnes også for landtransport. Det handler om innovative motorer og drivstoff og om å gjennomføre energieffektive, bærekraftige tiltak i alle bygningene våre. Som global leder med fokus på grønn logistikk, er DB Schenker i stand til å gjøre transparente beregninger av CO2-avtrykket fra kundenes forsyningskjeder og gi anbefalinger om optimalisering.


Miljøstrategi

Miljø Se alle media
Vindmølle

Nyheter

I mars 2017 sluttet Deutsche Bahn seg til initiativet for vitenskapelig baserte målsetninger (SBT) til CDP, UN Global Compact, World Resources Institute og WWF. 

Nyheter Se alle media