Logo DB SCHENKER

Inspektor Ochrony Danych

Przestrzeganie zasad ochrony danych w Schenker Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Przemysław Zegarek.
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości pocztą lub na adres email.

Compliance with data protection rules in Schenker sp. z o.o. is supervised by the designated Data Protection Inspector - Przemysław Zegarek. You can contact the Data Protection Officer by sending a message to the following address or email.

ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa

IOD@dbschenker.com