Znajdź dokładnie to, czego szukasz

 • Wybierz swoją lokalizację i język

  Zgodność z prawem

  W DB Schenker, jesteśmy dumni z etycznych standardów naszej korporacji, które są podstawą naszej działalności już od 150 lat.

  Nasze standardy

  Przestrzeganie naszych wartości i stosowanie uczciwych praktyk biznesowych jest główną zasadą, jaką kierujemy się w prowadzeniu skutecznej i zrównoważonej działalności.

  Wszyscy pracownicy DB Schenker zobowiązani są do postępowania zgodnie z najwyższymi standardami etyki i uczciwości.

  Dowiedz się więcej

  Korporacyjne Zasady Etyki - Kodeks Postępowania

  Nasz Kodeks Postępowania zawiera obowiązujące zasady oraz oczekiwania wobec zachowania w codziennej pracy.  Dzięki nim możemy prowadzić biznes zgodnie ze standardami etyki i uczciwości. Zasady te obowiązują wszystkich pracowników DB Schenker na całym świecie.

  Dowiedz się więcej

  Worker wearing a warning vest and a helmet holding a stack of papers while looking out into an harbour

  Nie tolerujemy korupcji

  Potępiamy korupcję i nieuczciwe praktyki biznesowe stosowane przez pracowników lub partnerów biznesowych.

  Worker wearing a blue helmet and a yellow warning vest looking out of a window towards an airplane

  Oferowanie i przyjmowanie korzyści

  Korzyści takie jak prezenty i zaproszenia nie mogą być  wręczane w celu wywarcia wpływu na decyzje biznesowe.

  Two men in safety helmets and yellow vests looking at a tablet together

  Podejmowanie decyzji w najlepszym interesie firmy

  Musimy unikać sytuacji, w których osobiste lub indywidualne interesy kolidują z interesami DB Schenker lub naszych partnerów biznesowych.

  Man in blue shirt sitting at a desk and shaking the hand of another person

  Kontakty z konkurencją

  Przestrzegamy obowiązujących przepisów w zakresie konkurencji i nie zawieramy żadnych porozumień, które wpływają na ceny i/lub warunki lub w jakikolwiek inny sposób bezprawnie ograniczają uczciwą konkurencję.

  A row of DB Schenker containers at a harbour

  Ochrona naszych aktywów

  Aktywa, tajemnice biznesowe i handlowe muszą być chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem, marnotrawstwem i kradzieżą.

  Close-up of a persons eye and glasses which show that he is looking at a table of figures

  Embarga i sankcje

  Przestrzegamy obowiązujących praw, przepisów i postanowień dotyczących kontroli eksportu, embarga i sankcji.

  Zgłaszanie naruszeń

  Stworzyliśmy internetowy system raportowania DB Schenker, dzięki któremu każda osoba może w bezpieczny sposób zgłosić podejrzenie naruszenia prawa lub poważnego wykroczenia. Informacje są objęte ścisłą tajemnicą, zgodnie z lokalnym prawem.

  Przesyłanie zgłoszeń online do DB Schenker

  Dla naszych dostawców

  Nasz Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych oraz uzupełniające go Standardy postępowania DB Schenker w biznesie zobowiązują naszych dostawców i partnerów biznesowych do przestrzegania norm prawnych i etycznych. Stanowią też jeden z fundamentów naszej współpracy biznesowej.

  Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych

  Nasz Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych opiera się między innymi na postanowieniach ONZ Global Compact oraz zasadach, które określiliśmy w Kodeksie postępowania etycznego dla naszych pracowników. Jest on skierowany do wszystkich przedsiębiorstw i osób, które dostarczają nam towary lub usługi.

  Dowiedz się więcej

  Standardy postępowania DB Schenker w biznesie

  Standardy postępowania DB Schenker w biznesie zostały opracowane jako uzupełnienie Kodeksu postępowania dla partnerów biznesowych i są zgodne z literą i duchem tego dokumentu. Jest on skierowany do wszystkich przedsiębiorstw i osób, które dostarczają nam towary lub usługi.

  Standardy postępowania w biznesie dla partnerów biznesowych

  Poniższe zasady powinny być traktowane jako uzupełnienie Kodeksu postępowania dla partnerów biznesowych DB.

  • Dzięki naszym minimalnym standardom społecznym, nasze zaangażowanie i postawa są w zgodzie z deklaracjami. Opierają się na naszym kodeksie postępowania, wartościach i strategii biznesowej. 

   Staramy się wywierać pozytywny wpływ na społeczności poprzez przestrzeganie praw człowieka. Dokumenty, na których się opieramy obejmują Powszechną Deklarację Praw Człowieka, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych.


  • Wierzymy, że nasz różnorodny zespół jest kluczowym czynnikiem sprzyjającym kreatywności, wspieraniu innowacji i tworzeniu zrównoważonych rozwiązań. Dlatego postawiliśmy sobie ambitne cele mające na celu przyspieszenie rozwoju różnorodności i integracji, nie tylko w naszej organizacji, lecz w całej branży logistycznej. 

   Staramy się kultywować inkluzywną kulturę pracy, w której wszyscy pracownicy mogą swobodnie pracować czując się w pełni sobą  i gdzie razem kształtujemy nasze środowisko oraz wywieramy wpływ na cały świat.


  Minimalne standardy społeczne

  Dowiedz się więcej o naszych wartościach i wizji współpracy z naszymi partnerami.

  Dodatkowe informacje nt. różnorodności i inkluzyjności

  Dla Państwa wygody, dostawcy mogą pobrać dokument tutaj.

  Strategia podatkowa

  Zgodnie z art. 27c ustawy o CIT:

  Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z prawa podatkowego spółka Schenker sp. z o.o. udostępnia informacje o zrealizowanej strategii podatkowej.

  Zgoda na wykorzystanie plików cookie i gromadzenie danych

  Używamy plików cookie, by optymalizować naszą witrynę i na bieżąco ją usprawniać. W tym celu korzystamy m.in. z Adobe Analytics. Dalsze korzystanie z tej witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie przez nas plików cookie. Dalsze informacje na temat plików cookie oraz jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 • Cookies and tracking scripts

  Dajemy użytkownikowi możliwość podjęcia świadomej decyzji w sprawie plików cookie, które nie są konieczne do obsługi technicznych aspektów witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, w których mogą być przechowywane dane osobowe.

  Celem naszej Polityki prywatności jest upewnienie się, że użytkownik ma świadomość gromadzenia i przetwarzania jego danych poprzez wykorzystanie w naszych witrynach plików cookie oraz że ma on możliwość podjęcia świadomej decyzji w tym zakresie. Użytkownik może w dowolnej chwili zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookie.

  Dalsze informacje na ten temat znajdują się w naszej Polityce prywatności.