Skip to content


Korekta paliwowa

Korekta paliwowa obowiązuje zarówno w transporcie lądowym drogowym, jak i transporcie oceanicznym w części drogowej. Zapoznaj się z aktualnymi wskaźnikami korekty paliwowej na poniższych stronach, w odpowiednich obszarach biznesowych: