Znajdź dokładnie to, czego szukasz

 • Wybierz swoją lokalizację i język

 • Polityka prywatności

  Zasady ochrony danych w dbschenker.com/pl

  Ochrona danych osobowych jest ważna dla Państwa –  i dla nas również.

  Z tego powodu, na tej stronie chcemy poinformować Państwo o tym, jakie dane gromadzimy, dlaczego potrzebujemy te dane i w jaki sposób można sprzeciwić się gromadzeniu danych.

  • Schenker sp. z o.o. jest odpowiedzialna za gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych. Wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest pan Przemysław Zegarek. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, sugestie i/lub chcą wyrazić swoją krytykę w odniesieniu do ochrony danych, prosimy o skontaktowanie się z:

   Schenker sp. z o.o.
   Ul. Żwirki i Wigury 16C
   02-092 Warszawa
   IOD@dbschenker.com


  • Każde gromadzenie i przetwarzanie danych dokonywane jest dla określonych celów. Mogą one wynikać z potrzeb natury technicznej, wymagań umownych, bądź wyraźnych życzeń klientów. Niektóre dane mogą być gromadzone i przechowywane podczas wizyty na dbschenker.com z przyczyn technicznych. Należą do nich na przykład data i czas trwania wizyty, strony internetowe z których korzystano, dane identyfikacyjne wykorzystanej przeglądarki i typu używanego systemu operacyjnego oraz strona internetowa, z której nas Państwo odwiedzają.  

   Jeżeli zapisali się Państwo do naszego Newslettera, zebrane zostają następujące informacje: zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres e-mail, branża, w której Państwo działają.
   W takim przypadku, możemy wykorzystać Państwa adres e-mail do celów promocyjnych.

   Jeżeli zapisali się Państwo do naszego Newslettera „logistics NewsFeed”, zapisujemy adres IP systemu komputerowego przyporządkowanemu Państwu przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i czas rejestracji. Zapisujemy te dane w celu śledzenia (potencjalnego) nadużywania adresu e-mail podmiotu danych, dla naszej własnej ochrony prawnej. Mogą się Państwo wyrejestrować z Newslettera w każdym czasie pod unsubscribe „logistics NewsFeed” lub klikając link do wyrejestrowania się umieszczony na końcu Newslettera.
   Jeżeli sprzeciwiają się Państwo wykorzystywaniu Państwa danych do celów promocyjnych, Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie anonimowo, do w ramach analizy statystycznej.

   W zakresie, w którym prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ta zgoda stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych. Artykuł. 6 ust.1 lit. a RODO.

   W celu stałego ulepszania naszej oferty, zapisujemy i analizujemy dane z obszaru online. Są one poddawane pseudonimizacj. Podstawą prawną dla takiego działania jest Artykuł 6 ust.1 lit. f RODO.

   Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy z Państwem stanowi Umowa, zgodnie z Artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO. Na tej samej podstawie przetwarzamy dane, które są wymagane w celu wykonania działań przed zawarciem umowy, na przykład, w ramach zapytań o produkty lub usługi.

   Jeżeli nasza firma podlegać będzie wymogom prawnym, które zobowiązują nas do przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. c RODO.

   Jeżeli klikną Państwo odsyłacz do zewnętrznej strony, będą się Państwo poruszać poza stronami dbschenker.com. Dlatego Schenker AG nie jest odpowiedzialna za treści, usługi lub produkty oferowane na stronie powiązanej, jak również za bezpieczeństwo pod kątem technicznym i prywatnym powiązanej strony.


  • Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów, w jakich zostały zebrane (np.: w ramach stosunku umownego). Państwa dane muszą również zostać usunięte, kiedy ich przechowywanie nie jest dozwolone (w szczególności, kiedy dane są nieprawidłowe, a poprawienie ich nie jest możliwe). W przypadku, kiedy bariery prawne lub praktyczne nie pozwalają na ich usunięcie, dane zostają zablokowane (np. zobowiązanie do specjalnej archiwizacji).


  • Transmisja danych i maili za pośrednictwem internetu zasadniczo nie jest zaszyfrowana i tym samym nie jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
   Kiedy kontaktują się z nami Państwo za pomocą poczty elektronicznej, poufność zawartych informacji nie może zostać zagwarantowana podczas transmisji; dlatego zalecamy, aby poufne informacje były wysyłane wyłącznie za pomocą listu.


   • Mają Państwo prawo do zażądania informacji o tym, jakie dane o Państwie są przechowywane.
   • Mają Państwo prawo do poprawienia, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania (zablokowanie) danych osobowych na tyle, na ile jest to dopuszczalne pod względem prawnym i możliwe w ramach istniejącego stosunku umownego.
   • Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru. Organem nadzoru właściwym dla Schenker sp. z o.o. jest:

    Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    ul. Stawki 2
    00-193 Warszawa
    kancelaria@uodo.gov.pl
   • Mają Państwo prawo do przeniesienia danych, które nam Państwo dostarczyli w oparciu o zgodę lub umowę (prawo do przenoszenia danych).
   • Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo odwołać w każdym czasie, w taki sam sposób, w jaki ją Państwo wyrazili. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę do momentu jej odwołania.
   • W celu skorzystania ze swoich praw, prosimy wysłać e-mail na adres:  IOD@dbschenker.com

  • W celu wykonania umowy, aktywacja zależnych od instrukcji podmiotów przetwarzających, takich jak operatorów centrów danych, dostawców usług w zakresie drukowania lub  dostawców usług transportowych, bądź innych stron zaangażowanych w wykonanie umowy, jest zasadniczo niezbędna.

   Usługodawcy zewnętrzni, którzy przetwarzają dla nas dane, są przez nas ostrożnie wybierani i bezwzględnie podlegają zobowiązaniom umownym. Usługodawcy pracują zgodnie z naszymi wytycznymi, co zapewnione jest za pomocą ścisłych regulacji umownych, środków technicznych i organizacyjnych i dodatkowych kontroli.

   Ponadto, Państwa dane będą przekazywane wyłącznie w przypadku, gdy wyrazili na to Państwo zgodę, lub w wyniku regulacji prawnej.

   Transmisja do krajów trzecich spoza obszaru UE/EOG lub do organizacji międzynarodowej nie powinna mieć miejsca, chyba że istnieją odpowiednie gwarancje. Obejmuje to standardowe klauzule umowne UE i decyzję Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych.


  • Chcemy dać Państwu możliwość podjęcia decyzji w oparciu o przekazane informacje,  za lub przeciwko wykorzystywaniu plików cookie, chyba że, jest to ściśle niezbędne dla technicznego funkcjonowania strony internetowej.

   Cookies to małe pliki tekstowe, w których mogą zostać zapisane dane osobowe.
   Nasze powiadomienie o ochronie danych ma na celu zapewnić, że są Państwo całkowicie świadomi gromadzenia i przetwarzania danych, i również tego, gdzie nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie, aby mogli Państwo podjąć odpowiednią decyzję na bazie przekazanych informacji.

   Dlatego informujemy Państwo o rodzaju i zakresie zamierzonego wykorzystywania plików cookie na naszych stronach internetowych,
   Korzystanie z dbschenker.com/global jest zasadniczo możliwe bez plików cookie, chyba że jest to inaczej niewykonalne z przyczyn technicznych.  

   Można zapobiec śledzeniu przez pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (nie śledź, lista ochrony przed śledzeniem), lub nie dopuścić do zapisania cookies osób trzecich. Ustawienia przeglądarki można zmienić w następujący sposób:

   Zalecamy również regularne sprawdzanie i usuwanie plików cookie, które zostały zapisane, w przypadku, gdy nie są one specjalnie pożądane.

   Wykorzystujemy pliki cookie, które są aktywne od początku Państwa wizyty na naszej stronie internetowej do końca sesji danej przeglądarki. Te pliki cookie tracą swoją ważność i zostają automatycznie usuwane po zamknięciu danej przeglądark internetowej. Cookies te znane są również pod nazwą „tymczasowe pliki cookie”. Pliki tymczasowe wykorzystywane są w następujących obszarach:

   • Pliki cookie rozpoznają użytkownika kiedy odwiedza naszą stronę internetową na czas trwania aktywnej sesji.
   • Pliki cookie zapewniają,  że kiedy po raz pierwszy zostanie wybrany język, zostaje on zachowany i stosowany przez okres trwania aktywnej sesji, i jest oferowany Użytkownikowi również w przypadku zmiany stron.
   • Pliki cookie służą ochronie danych i zapobiegają manipulacjom w zakresie danych i treści, dostępowi do nich i przesyłaniu takich danych i treści do innych systemów przez osoby trzecie. 

   Nazwa

   Funkcja

   Czas przechowywania

   _pk_ses.15.dd94

   zapisuje informacje o sesji Użytkownika

   tak długo, jak sesja jest

   _pk_id.15.dd94

   rozpoznaje Użytkownika i     śledzi dane  analityczne      (anonimowo)

   aktywna, maksymalnie przez 10 godzin 13 miesięcy

   _ga                                    

   Używany do rozróżniania użytkowników

   wygasa po 2 latach                          

   _gid

   Używany do rozróżniania użytkowników

   wygasa po 24 godzinach

   _gat

   Używany do regulowania tempa zgłaszania żądań

   wygasa po 60 sekundach

   DSID

   Cookie reklamowe Google śledzi użytkownika i dobiera reklamy   

   sesja

   IDE

   Stworzone przez Google wykorzystywane do personalizowanych reklam na bazie odwiedzonych stron.

   18 miesięcy

   fr

   Zaszyfrowany Facebook ID i Browser ID

   3 miesiące

   wd

   Facebook cookie służące do poprawy wydajności (to improve performance (display size)

   7 dni

   reg_fb_gate

   Adres ostatniej pierwszej strony Facebook

   sesja

   reg_fb_ref

   Adres ostatnio odwiedzonej strony Faceook

   sesja

   reg_ext_refU

   Cookie Facebok (jeżeli) adresu zewnętrznej strony polecającej

   sesja

   datr

   Cookie facebook identyfikujące przeglądarkę i znacznik czasowy

   2 lata

   dpr

   Cookie Facebook

   pl

   Cookie Facebook Tak/Nie

   90 dni

   presence

   Cookie Facebook status Czatu 

   sesja

   sb

   Cookie facebook identyfikujące przeglądarkę i znacznik czasowy 

   Cookie Facebook sesyjne typu spin
    

   2 lata

   xs

   Cookie Facebook ID sesji

   90 dni

   L1c

   ID przeglądarki

   Obecna sesja

   BizoID

   Analityka reklam LinkedIn 

   6 miesięcy

   BizoData

   Analityka reklam LinkedIn

   6 miesięcy

   BizoUserMatchHistory

   Analityka reklam LinkedIn

   6 miesięcy

   BizoNetwork
   PartnerIndex
    

   Analityka reklam LinkedIn

   6 miesięcy

   _guid

   Śledzenie Eloqua 

   13 miesięcy

   bcookie

   Cookie LinkedIn ID przeglądarki 

   1 rok

   jobs_hru

   Cookie LinkedIn ID przeglądarki 

   lang

   Cookie LinkedIn ID przeglądarki 

   li_oatml

   Cookie LinkedIn ID przeglądarki 

   liap

   Cookie LinkedIn ID przeglądarki 

   lidc

   Routingowe Cookie LinkedIn

   1 dzień

   org_tcphc

   Routingowe Cookie LinkedIn

   sdsc

   Routingowe Cookie LinkedIn

   spectroscopyI

   Routingowe Cookie LinkedIn

   1P_JAR

   Cookie Google. Wykorzystywane do zbierania statystyk strony i śledzenia konwersji

   1 dzień

   OGPC

   Cookie Google. Wykorzystywane do zbierania statystyk strony i śledzenia konwersji

   60 dni

   NID

   Cookie Google. Wykorzystywane do zbierania statystyk strony i śledzenia konwersji

   6 miesięcy

   SSID

   Cookie Google. Wykorzystywane do zbierania statystyk strony i śledzenia konwersji

   2 lata

   SAPSID

   Cookie Google. Wykorzystywane do zbierania statystyk strony i śledzenia konwersji

   2 lata

   APISID

   Cookie Google. Wykorzystywane do zbierania statystyk strony i śledzenia konwersji

   2 lata

   HSID

   Cookie Google. Wykorzystywane do zbierania statystyk strony i śledzenia konwersji

   2 lata

   SIDCC

   Cookie Google. Wykorzystywane do zbierania statystyk strony i śledzenia konwersji

   2 lata

   DSID

   Cookie Google. Wykorzystywane do zbierania statystyk strony i śledzenia konwersji

   2 lata

   UET

   Cookie śledzące interakcję na stronie po kliknięciu reklamy bing

   13 miesięcy

   MUID

   Cookie śledzące interakcję na stronie po kliknięciu reklamy bing

   13 miesięcy

   NAP

   Cookie śledzące interakcję na stronie po kliknięciu reklamy bing

   13 miesięcy

   PPLState

   Cookie śledzące interakcję na stronie po kliknięciu reklamy bing

   13 miesięcy

   SRCHD

   Cookie śledzące interakcję na stronie po kliknięciu reklamy bing

   13 miesięcy

   SRCHUID

   Cookie śledzące interakcję na stronie po kliknięciu reklamy bing

   13 miesięcy

   SRCHUSR

   Cookie śledzące interakcję na stronie po kliknięciu reklamy bing

   13 miesięcy

   WLID

   Cookie śledzące interakcję na stronie po kliknięciu reklamy bing

   13 miesięcy

   WLS

   Cookie śledzące interakcję na stronie po kliknięciu reklamy bing

   13 miesięcy

   _EDGE_S

   Cookie śledzące interakcję na stronie po kliknięciu reklamy bing

   13 miesięcy

   _SS

   Cookie śledzące interakcję na stronie po kliknięciu reklamy bing

   13 miesięcy

   _U

   Cookie śledzące interakcję na stronie po kliknięciu reklamy bing

   13 miesięcy

   AWSALB

   zapisuje informacje o sesji Użytkownika

   Do 7 dni

   AWSALBCORS

   zapisuje informacje o sesji Użytkownika

   Do 7 dni


  • Ta strona wykorzystuje Adobe Analytics, analizę sieciową dostarczaną przez Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii). Poprzez analizę usług, chcemy zapewnić aby nasza strona internetowa zaprojektowana była w sposób spełniający wymagania i była ciągle optymalizowana. Wykorzystujemy także dane statystycznych wykorzystania naszej strony, które oceniamy pod kątem optymalizacji jej zawartości. 
   Adobe Analytics wykorzystuje pliki cookie przez okres 24 miesięcy, które przechowywane są w urządzeniu końcowym abonenta oraz umożliwiają analizę Twojego wykorzystania strony.
   Informacja wygenerowana przez pliki cookie będzie przenoszona oraz gromadzona na serwerze Adobe w Unii Europejskiej. Uprzednio, z uwagi na fakt, iż anonimizacja Twojego adresu jest aktywna, Twój adres IP zostanie skrócony. Adobe wykorzysta tę informację, aby ocenić dla nas Twoje wykorzystanie strony, sporządzić raporty dotyczące aktywności strony oraz świadczyć dodatkowe usługi w naszym imieniu, powiązane z wykorzystaniem strony i sieci. To umożliwia nam ocenę jak często odpowiednie sekcje oraz treści na naszych stronach internetowych są odczytywane oraz czy układ naszej strony w istotny sposób wpływa na wykorzystanie strony. Zebrane statystyki umożliwiają nam poprawę jej zawartości oraz kreowanie jej bardziej interesującej dla użytkownika. 
   Adobe dzieli się z nami tą informacją wyłącznie w formie zagregowanych danych pokazujących ogólne wykorzystanie strony. Dane te nie zawierają osobistej zawartości i nie mogą posłużyć do ustalenia tożsamości. 
   Nasi dostawcy są zobowiązani umownie do zajmowania się Twoimi danymi osobowymi w zgodzie z wymogami prywatności.
   Podstawą do przetwarzania danych przez Adobe Analytics jest art. 6 (1)(f) RODO.

   Możesz zrezygnować z kreowania tych pseudonimizowanych profili użytkownika w dowolnym momencie. Możesz tego dokonać następującymi metodami:
   1.)    Możesz zrezygnować z Adobe Analytics poprzez kliknięcie w poniższy link aby przechować cookie dezaktywujące w Twojej przeglądarce:

   Kliknij tutaj aby zrezygnować z Adobe Analytics
   2.) Możesz również uniemożliwić przechowywanie cookie wykorzystywanego to stworzenia profilu poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki.
   Uwaga: jeżeli usuniesz pliki cookies na swoim urządzeniu, cookie o rezygnacji również będzie usunięte i będziesz musiał reaktywować swój sprzeciw. 


  • Na naszej stronie korzystamy z serwisu analizy Matomo. Małe pliki tekstowe (cookies) przechowują dane o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej, łącznie z Państwa adresem IP. Dane te przetwarzane są anonimowo i przechowywane u nas. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na analizę korzystania z naszej strony przez Państwo, w każdym czasie można zmienić ustawienia przeglądarki, aby zapobiec wykorzystywaniu plików cookie. Jednak w takim przypadku, może się okazać, że nie będzie można korzystać z wszystkich dostępnych funkcji.


  • dbschenker.com stosuje na swojej stronie internetowej zintegrowane komponenty Oracle Eloqua / Oracle Marketing Cloud (dalej „Eloqua”). Eloqua dopasowuje odpowiednie zawartości stron z danymi pozyskanymi od zainteresowanych podmiotów, klientów i ich profili umożliwiając dostawcy strony internetowej bardziej efektywne i ukierunkowane adresowanie treści. Celem zastosowania Eloqua jest zwiększenie konwersji zainteresowanych podmiotów w klientów a w związku z powyższym zwiększenie obrotów dostawcy strony. 

   Spółką operacyjną odpowiedzialną za Eloqua jest Oracle Corporation, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, USA.

   Eloqua ustanawia cookie w zakresie systemu informatycznego podmiotu danych. Eloqua w imieniu dbschenker.com będzie wykorzystywała dane i informacje pozyskane poprzez stronę internetową aby ocenić zachowanie użytkownika podmiotu danych który wykorzystuje stronę. Ponadto Eloqua wykorzysta dane aby stworzyć raport aktywności użytkownika oraz innych usług naszej firmy powiązanych ze stroną internetową.

   Osoba której to dotyczy może zablokować ustanawianie cookie poprzez naszą stronę internetową jak wskazano powyżej, w dowolnym czasie poprzez odpowiednie ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej i przez to trwałe zablokowanie ustanawiania plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej może również zabezpieczyć przed ustanawianiem cookie przez Oracle w systemie informatycznym zainteresowanego podmiotu. Ponadto pliki cookie już ustanowione przez Oracle mogą być usunięte w dowolnym czasie poprzez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie komputerowe. Aby zablokować ustanawianie cookie prosimy odwiedzić:

   https://www.oracle.com/de/marketingcloud/opt-status.html


  • dbschenker.com zamieszcza Mapy Google. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, dodatkowo do danych rejestru (log data), do Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA przekazywany jest Państwa adres IP.

   Odpowiednia polityka prywatności znajduje się na stronie https://www.google.com/intl/en_policies/privacy/.

   Na stronie https://policies.google.com/technologies/product-privacy?h1=en&g1=en można dokonać ustawień dotyczących ochrony Państwa prywatności.


  • 1) Strona odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych
   Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych jest:

   Schenker sp. z o.o.
   Ul. Żwirki i Wigury 16C
   02-092 Warszawa

   Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych. W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii i/lub zastrzeżeń dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt pod adresem:

   iod@dbschenker.com

   2) Które dane zbieramy i dlaczego je przetwarzamy?

   Fanpage w mediach społecznościowych

   Znajdą nas Państwo w różnej formie w różnych mediach społecznościowych. W ten sposób pragniemy zapewnić Państwu szeroką ofertę multimediów i wymieniać z Państwem idee dotyczące ważnych dla Państwa tematów. Oprócz dostawcy danej sieci społecznościowej, także my zbieramy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników na fanpage'ach. Niniejsza notka informuje Państwa także, jakie Państwa dane zbieramy na swoich stronach w mediach społecznościowych, jak je wykorzystujemy i jak mogą Państwo wyrazić sprzeciw na wykorzystywanie danych przez nas. Cele przetwarzania danych i kategorie danych znajdują się w odpowiedniej ofercie, jak wskazano poniżej. Prowadzone przez nas czynności w mediach społecznościowych, które bardziej szczegółowo opisano poniżej, są oparte na zrównoważonych interesach zgodnie z art. 6 par. 1 lit. f) RODO.

   A) Facebook

   Na facebookowym kanale DB Schenker w Polsce prezentujemy naszą spółkę na portalu Facebook. Jeśli odwiedzą Państwo naszego fanpage'a, Państwa dane osobowe będzie zbierać, przechowywać i przetwarzać spółka Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, D2 Dublin, Irlandia zgodnie ze swą polityką prywatności. Ta polityka prywatności znajduje się tutaj.

   Co więcej, przetwarzanie danych osobowych przez nas odbywa się jedynie w bardzo ograniczonym zakresie.

   Na potrzeby projektowania zorientowanego na potrzeby i ciągłego doskonalenia naszych stron wykorzystujemy usługę statystyczną Facebook Insights. Ta usługa rejestruje Państwa aktywność na naszej stronie i udostępnia nam ten rejestr w formie anonimizowanych danych statystycznych. Daje nam to wgląd m.in. w aktywności odwiedzających naszego fanpage'a, kliknięcia na naszej stronie, zakres postów, kliknięcia i średni czas odtwarzania filmów, informacje o krajach i miastach, z których pochodzą nasi goście, a także w dane statystyczne dotyczące płci naszych gości.

   Administrator nie może wyciągać wniosków na temat poszczególnych użytkowników ani uzyskać dostępu do ich profili.

   Więcej informacji na temat usługi Facebook Insights znajduje się tutaj.


   W odniesieniu do przetwarzania danych z usługi Insights dzielimy odpowiedzialność ze spółką Facebook. Szczegółowe informacje znajdują się w Dodatku dotyczącym wspólnej kontroli (Joint Controller Addendum), który znajduje się tutaj.

   Spółka Facebook Irlandia przekazuje osobom zainteresowanym najważniejsze informacje z suplementu dotyczącego danych zbieranych przez usługę Insights na stronie.
   Co więcej, przechowujemy nazwy użytkowników i komentarze usunięte z powodu naruszenia netykiety. Będą śledzone jedynie, gdy będzie to konieczne w celu zebrania materiału dowodowego przed upływem okresu przedawnienia.

   Dodatkowo nie przechowujemy i nie przetwarzamy Państwa danych osobowych z wyjątkiem konkursów online. W przypadku konkursów online możemy publicznie oznaczyć zwycięzców nazwami użytkownika i poprosić ich o kontakt ze sobą nawzajem w ciągu 14 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownicy zobowiązani są przesłać swe imię i nazwisko oraz adres, abyśmy mogli przekazać im nagrodę. Takie dane przetwarzamy wyłącznie na potrzeby konkursu online. W przypadku konkursów online obowiązują odpowiednie warunki udziału. Wiadomości e-mail z adresami zawsze usuwamy po upływie 30 dni pod warunkiem, że nie są potrzebne w okresie późniejszym w celu powiadomienia zwycięzców.

   B) Instagram

   Najpiękniejsze zdjęcia z biblioteki mediów zamieszczane są na kanale Instagram DB Schenker w Polsce. Pokazują one użytkownikom pracę różnych jednostek organizacyjnych. Skupiamy się na naszej ofercie produktowej, ekologii i zrównoważonym rozwoju, innowacjach i technologii, a także na wzmocnieniu marki pracodawcy z uwzględnieniem wszystkich obszarów biznesowych.

   Jeśli odwiedzą Państwo nasz fanpage, dane osobowe będzie przechowywać i przetwarzać spółka Instagram, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, D2 Dublin, Irlandia, będąca dostawcą serwisu Instagram, zgodnie z Polityką prywatności Instagram. Ta polityka prywatności znajduje się tutaj.

   Co więcej, przetwarzanie danych osobowych przez nas odbywa się jedynie w bardzo ograniczonym zakresie.

   Na potrzeby projektowania zorientowanego na potrzeby i ciągłego doskonalenia naszych stron wykorzystujemy usługę statystyczną Instagram Insights. Ta usługa rejestruje Państwa aktywność na naszej stronie i udostępnia nam ten rejestr w formie anonimizowanych danych statystycznych. Daje nam to wgląd w interakcje odwiedzających naszego fanpage'a, kliknięcia na naszej stronie, zasięg postów, informacje na temat aktywności osób śledzących naszą stronę, a także informacje o krajach i miastach, z których pochodzą nasi goście, a także w dane statystyczne dotyczące płci naszych gości. Administrator nie może wyciągać wniosków na temat poszczególnych użytkowników ani uzyskać dostępu do ich profili.

   Co więcej, przechowujemy nazwy użytkowników i komentarze usunięte z powodu naruszenia netykiety. Będą śledzone jedynie, gdy będzie to konieczne w celu zebrania materiału dowodowego przed upływem okresu przedawnienia.

   Dodatkowo nie przechowujemy i nie przetwarzamy Państwa danych osobowych z wyjątkiem konkursów online oraz Fanpostów. W przypadku konkursów online możemy publicznie oznaczyć zwycięzców nazwami użytkownika i poprosić ich o kontakt ze sobą nawzajem w ciągu 14 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownicy zobowiązani są przesłać swe imię i nazwisko oraz adres, abyśmy mogli przekazać im nagrodę. Takie dane przetwarzamy wyłącznie na potrzeby konkursów online. W przypadku konkursów online obowiązują odpowiednie warunki udziału. Wiadomości e-mail z adresami zawsze usuwamy po upływie 30 dni pod warunkiem, że nie są potrzebne w okresie późniejszym w celu powiadomienia zwycięzców.

   Prosimy użytkowników otwarcie i bez zobowiązań o zgodę na zamieszczenie ich zdjęć na kanale DB Schenker w serwisie Instagram. Deklarację zgody zachowamy w formie zrzutu ekranu oraz zdjęcia w pliku zawierającym dane użytkownika. Zdjęcia i formularz zgody będziemy przechowywać tak długo, jak długo zdjęcie będzie zamieszczone na kanale lub do czasu odwołania zgody. Opublikowane zdjęcie przechowuje się na serwerze Instagram z przyczyn technicznych [Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, D2 Dublin, Irlandia]. Zgodę można odwołać w dowolnej chwili (patrz szczegółowe informacje poniżej). W przypadku anulowania zdjęcie i dane użytkownika zostaną bezzwłocznie usunięte.

   C) Twitter

   Kanał Twitter pod adresem [DBSchenkerPL] służy do kontaktów z prasą i PR w odniesieniu do wszystkich tematów dotyczących naszej spółki.

   Jeśli odwiedzą Państwo nasz kanał, podmiotem przechowującym i przetwarzającym dane będzie Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, jako operator serwisu Twitter, w zakresie opisanym w Polityce prywatności.

   Ta polityka prywatności znajduje się tutaj.

   Co więcej, nie przechowujemy ani nie przetwarzamy Państwa danych umożliwiających identyfikację osoby. Nazwa użytkownika będzie przechowywana na wypadek, gdyby przesłali nam Państwo bezpośrednią wiadomość.

   Co więcej, przechowujemy nazwy użytkowników i komentarze usunięte z powodu naruszenia netykiety. Będą śledzone jedynie, gdy będzie to konieczne w celu zebrania materiału dowodowego przed upływem okresu przedawnienia.

   3) Czy dane są ujawniane osobom trzecim?

   W celu przedstawienia naszej oferty zwykle niezbędne jest zaangażowanie podmiotów przetwarzających dane na zlecenie, jak operatorzy centrów danych, dostawcy usług drukarskich lub spedycyjnych czy innych stron.

   Usługodawców zewnętrznych, którzy w naszym imieniu przetwarzają dla nas dane, uważnie wybieramy i nakładamy na nich ścisłe zobowiązania umowne. Usługodawcy działają zgodnie z naszymi instrukcjami, co wynika ze ścisłych ustaleń umownych, środków technicznych i organizacyjnych oraz dodatkowych środków kontroli.

   Co więcej, Państwa dane przekażemy jedynie, gdy udzielili nam Państwo nam wyraźnej zgody lub tak wynika z przepisów ustawowych.

   Wskazujemy, że w przypadku przetwarzania danych przez Facebook, Instagram i Twitter dane użytkowników mogą być przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej. Może to prowadzić do zagrożeń dla użytkowników ze względu np. na utrudnione egzekwowanie praw użytkowników. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności spółki Facebook, Instagram i Twitter. W odniesieniu do usługodawców z USA, posiadających certyfikat w oparciu o Tarczę prywatności wskazujemy, że są zobowiązani przestrzegać norm UE dotyczących prywatności.

   Nie przekazujemy danych do krajów trzecich poza UE / EOG ani do organizacji międzynarodowych, jeżeli nie ma wystarczających zabezpieczeń. Obejmują one standardowe klauzule umowne UE oraz decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony.

   4) Kiedy nastąpi usunięcie Państwa danych?

   Jeżeli zebraliśmy Państwa dane osobowe, będziemy przechowywać je jedynie przez czas niezbędny do realizacji celu, do którego zostały zebrane (np. w kontekście stosunków umownych) lub przez okres określony przepisami prawa. Tym samym Państwa dane w ramach stosunków umownych będziemy przechowywać co najmniej do czasu całkowitego wypowiedzenia umowy. W okresie późniejszym dane będziemy przechowywać przez ustawowy okres przechowywania.

   5) Jakie prawa posiadają użytkownicy?

   • Mogą Państwo zażądać informacji na temat tego, jakie Państwa dane przechowujemy.
   • Mogą Państwo zażądać poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (blokowania) Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim jest to dozwolone przepisami prawa i możliwe w ramach istniejącego stosunku umownego.
   • Jeśli udzielili nam Państwo nam zgody na przetwarzanie danych, można ją odwołać w dowolnej chwili w taki sam sposób, w jaki jej udzielono. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na mocy zgody do chwili odwołania.
   • Mogą Państwo złożyć skargę organu nadzoru. Organem nadzoru właściwym dla Schenker sp. z o.o. jest:

   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2
   00-193 Warszawa
   kancelaria@uodo.gov.pl

   • Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn wynikających z Państwa sytuacji, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na naszych prawnie uzasadnionych interesach.
   • W dowolnej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przesyłaniu reklam ze skutkiem w przyszłości (sprzeciw wobec reklam).

   W celu skorzystania ze swoich praw proszę wysłać wiadomość e-mail na adres:  marketing.pl@dbschenker.com

   W odniesieniu do przetwarzania danych w sieciach społecznościowych zalecamy, aby odpowiadali Państwo na prośby o informacje lub inne pytania dotyczące praw użytkownika, aby kontaktować się bezpośrednio z dana siecią społecznościową w odniesieniu do wniosków o anulowanie, ponieważ jedynie Facebook, Instagram i Twitter posiadają pełny dostęp do Państwa danych użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo dłużej korzystać z opisanego tu przetwarzania danych w przyszłości, za pomocą funkcji „Nie lubię już tej strony“ i / lub „Usuń subskrypcję tej strony“ można usunąć swój profil użytkownika z naszej strony.

   W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem usługi Insights oferowanej przez serwis Facebook Facebook ponosi odpowiedzialność nadrzędną. Dotyczy to przetwarzania danych za pomocą Insights oraz realizacji praw osoby, której dane dotyczą. Dlatego też należy kontaktować się bezpośrednio ze spółką Facebook w odniesieniu do wszystkich zobowiązań wynikających z RODO w odniesieniu do przetwarzania danych za pomocą Insights. Przekażemy Państwa zapytania otrzymane w serwisie Facebook.

   6) Nowe funkcje, aktualizacja Polityki prywatności

   Politykę prywatności dostosowujemy do zmienionych funkcji lub zmienionej sytuacji prawnej. Dlatego też zalecamy, aby Państwo regularnie czytali politykę prywatności. Jeżeli konieczna jest Państwa zgoda lub części polityki prywatności zawierają postanowienia dotyczące stosunków umownych z Państwem, zmiany wprowadzimy jedynie za Państwa zgodą.

   Zaktualizowano: 21.02.2020


  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

   (1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Schenker sp. z o.o., Ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa

   (2) Przestrzeganie zasad ochrony danych w Schenker Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: IOD@dbschenker.com.

   (3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

   • Zawarcie oraz realizacja umowy o współpracę/zlecenia zawartych między Panią/Panem a Administratorem:
    art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
   • Obsługa procesu składanych reklamacji:
    art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)
   • Kontaktowanie się z Panią/Panem w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora:
    art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes - budowanie pozytywnego wizerunku firmy)
   • Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora:
    art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes - dochodzenie i obrona roszczeń)
   • Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych) w tym profilowanie:
    art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes - promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych)

   (4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą firmy świadczące usługi przewozu oraz załadowcze, usługi pocztowe, agencji celnej, odbiorcy przesyłki, firmy świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, firmy świadczące usługi zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, firmy świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także firmy świadczące usługi księgowe. 

   (5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), do których Schenker Sp. z o.o. dostarcza przesyłki, jeżeli przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między Panią/Panem, a Schenker Sp. z o.o. (art. 49 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

   (6) Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych przez Schenker Sp. z o.o., uzależniony jest od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

   • okres realizacji umowy o współpracę/zlecenia – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
   • okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
   • do momentu rozstrzygnięcia sporu/rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
   • do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych),
   • po okresach wskazanych w pkt a) - d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

   (7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

   • a) prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, 
   • b) prawo do przenoszenia danych w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz obsługi procesu składanych reklamacji,
   • c) prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych), w tym profilowania,
   • d) prawo do uzyskania kopii zabezpieczeń pod adresem wskazanym pkt 2, w wypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego,
   • e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

   (8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania lub kontynuowania współpracy między Panią/Panem, a Administratorem. Podanie danych w pozostałych celach wskazanych w pkt 2 jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.


  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

   (1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Schenker sp. z o.o., Ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa

   (2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

   • Zawarcie oraz realizacja umowy o współpracę/zlecenia zawartych między Panią/Panem a Administratorem:
    art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
   • Kontaktowanie się z Panią/Panem w celu badania poziomu satysfakcji wśród Kontrahentów administratora:
    art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes - budowanie pozytywnego wizerunku firmy)
   • Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności:
    art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes - dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)
   • Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych) w tym profilowanie:
    art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes - promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych)
   • Weryfikacja kontrahentów w zakresie ich zgodności z prawem i etyką:
    art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochowanie zasad compliance)

   (3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy świadczące usługi przewozu oraz załadowcze, usługi pocztowe, agencji celnej, odbiorcy przesyłki, firmy świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, firmy świadczące usługi zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, firmy świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także firmy świadczące usługi księgowe. 

   (4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), do których Schenker Sp. z o.o. dostarcza przesyłki, jeżeli przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między Panią/Panem a Schenker Sp. z o.o. (art. 49 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

   (5) Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych przez Schenker Sp. z o.o., uzależniony jest od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

   • a. okres realizacji umowy o współpracę/zlecenia – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
   • b. okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
   • c. do momentu rozstrzygnięcia sporu/rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
   • d. do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Kontrahentów administratora oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych),
   • e. po okresach wskazanych w pkt a) - d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

   (6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

   • a) prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, 
   • b) prawo do przenoszenia danych w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz obsługi procesu składanych reklamacji,
   • c) prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych), w tym profilowania,
   • d) prawo do uzyskania kopii zabezpieczeń pod adresem wskazanym pkt 2, w wypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego,
   • e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

   (7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania lub kontynuowania współpracy między Panią/Panem a Administratorem. Podanie danych w pozostałych celach wskazanych w pkt 2 jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.


  Zgoda na wykorzystanie plików cookie i gromadzenie danych

  Używamy plików cookie, by optymalizować naszą witrynę i na bieżąco ją usprawniać. W tym celu korzystamy m.in. z Adobe Analytics. Dalsze korzystanie z tej witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie przez nas plików cookie. Dalsze informacje na temat plików cookie oraz jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 • Cookies and tracking scripts

  Dajemy użytkownikowi możliwość podjęcia świadomej decyzji w sprawie plików cookie, które nie są konieczne do obsługi technicznych aspektów witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, w których mogą być przechowywane dane osobowe.

  Celem naszej Polityki prywatności jest upewnienie się, że użytkownik ma świadomość gromadzenia i przetwarzania jego danych poprzez wykorzystanie w naszych witrynach plików cookie oraz że ma on możliwość podjęcia świadomej decyzji w tym zakresie. Użytkownik może w dowolnej chwili zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookie.

  Dalsze informacje na ten temat znajdują się w naszej Polityce prywatności.