161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white Flag of HaitiFlag of Swaziland

Prosto z A do B – Moc bezpośrednich relacji

 

Wybierz jeden z dwóch nowych produktów i zlecaj online

Odkryj teraz

DB Schenker connect 4 land: Nowa platforma do zleceń online w transporcie lądowym.

Dowiedz się więcej

Gotowi do startu

DB Schenker i Airbus łączą siły, aby przyspieszyć produkcję samolotów i wesprzeć rozwój transatlantyckiej wymiany handlowej

Czytaj więcej

Moc logistyki dla Twojego biznesu!

Skorzystaj z zalet dostawy do 10:00 lub 13:00. Wybierz usługę Premium 10 lub Premium 13.

Czytaj więcej

Zasady ochrony danych w dbschenker.com/global

Ochrona danych osobowych jest ważna dla Państwa –  i dla nas również.

Z tego powodu, na tej stronie chcemy poinformować Państwo o tym, jakie dane gromadzimy, dlaczego potrzebujemy te dane i w jaki sposób można sprzeciwić się gromadzeniu danych.

1) Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie danych?

Schenker AG jest odpowiedzialna za gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych. Wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest pan Maik Goehrke. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, sugestie i/lub chcą wyrazić swoją krytykę w odniesieniu do ochrony danych, prosimy o skontaktowanie się z:

Schenker AG
Kruppstraße 4
45128 Essen

dataprotection@dbschenker.com

2) Kiedy i w jakim celu dbschenker.com gromadzi i przetwarza dane osobowe?

Każde gromadzenie i przetwarzanie danych dokonywane jest dla określonych celów. Mogą one wynikać z potrzeb natury technicznej, wymagań umownych, bądź wyraźnych życzeń klientów. Niektóre dane mogą być gromadzone i przechowywane podczas wizyty na dbschenker.com z przyczyn technicznych. Należą do nich na przykład data i czas trwania wizyty, strony internetowe z których korzystano, dane identyfikacyjne wykorzystanej przeglądarki i typu używanego systemu operacyjnego oraz strona internetowa, z której nas Państwo odwiedzają.  

Jeżeli zapisali się Państwo do naszego Newslettera, zebrane zostają następujące informacje: zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres e-mail, branża, w której Państwo działają.
W takim przypadku, możemy wykorzystać Państwa adres e-mail do celów promocyjnych.

Jeżeli zapisali się Państwo do naszego Newslettera „logistics NewsFeed”, zapisujemy adres IP systemu komputerowego przyporządkowanemu Państwu przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i czas rejestracji. Zapisujemy te dane w celu śledzenia (potencjalnego) nadużywania adresu e-mail podmiotu danych, dla naszej własnej ochrony prawnej. Mogą się Państwo wyrejestrować z Newslettera w każdym czasie pod unsubscribe „logistics NewsFeed” lub klikając link do wyrejestrowania się umieszczony na końcu Newslettera.
Jeżeli sprzeciwiają się Państwo wykorzystywaniu Państwa danych do celów promocyjnych, Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie anonimowo, do w ramach analizy statystycznej.

W zakresie, w którym prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ta zgoda stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych. Artykuł. 6 ust.1 lit. a RODO.

W celu stałego ulepszania naszej oferty, zapisujemy i analizujemy dane z obszaru online. Są one poddawane pseudonimizacj. Podstawą prawną dla takiego działania jest Artykuł 6 ust.1 lit. f RODO.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy z Państwem stanowi Umowa, zgodnie z Artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO. Na tej samej podstawie przetwarzamy dane, które są wymagane w celu wykonania działań przed zawarciem umowy, na przykład, w ramach zapytań o produkty lub usługi.

Jeżeli nasza firma podlegać będzie wymogom prawnym, które zobowiązują nas do przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeżeli klikną Państwo odsyłacz do zewnętrznej strony, będą się Państwo poruszać poza stronami dbschenker.com. Dlatego Schenker AG nie jest odpowiedzialna za treści, usługi lub produkty oferowane na stronie powiązanej, jak również za bezpieczeństwo pod kątem technicznym i prywatnym powiązanej strony.

3) Kiedy Państwa dane zostaną usunięte?

Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów, w jakich zostały zebrane (np.: w ramach stosunku umownego). Państwa dane muszą również zostać usunięte, kiedy ich przechowywanie nie jest dozwolone (w szczególności, kiedy dane są nieprawidłowe, a poprawienie ich nie jest możliwe). W przypadku, kiedy bariery prawne lub praktyczne nie pozwalają na ich usunięcie, dane zostają zablokowane (np. zobowiązanie do specjalnej archiwizacji).

4) Czy dane są zaszyfrowane?

Transmisja danych i maili za pośrednictwem internetu zasadniczo nie jest zaszyfrowana i tym samym nie jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
Kiedy kontaktują się z nami Państwo za pomocą poczty elektronicznej, poufność zawartych informacji nie może zostać zagwarantowana podczas transmisji; dlatego zalecamy, aby poufne informacje były wysyłane wyłącznie za pomocą listu.

5) Jakie prawa mają Użytkownicy?
  • Mają Państwo prawo do zażądania informacji o tym, jakie dane o Państwie są przechowywane.
  • Mają Państwo prawo do poprawienia, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania (zablokowanie) danych osobowych na tyle, na ile jest to dopuszczalne pod względem prawnym i możliwe w ramach istniejącego stosunku umownego.
  • Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru. Organem nadzoru właściwym dla Schenker AG jest:

Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestrasse 2-4
402013 Duesseldorf
poststelle@ldi.nrw.de

  • Mają Państwo prawo do przeniesienia danych, które nam Państwo dostarczyli w oparciu o zgodę lub umowę (prawo do przenoszenia danych).
  • Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo odwołać w każdym czasie, w taki sam sposób, w jaki ją Państwo wyrazili. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę do momentu jej odwołania.
  • W celu skorzystania ze swoich praw, prosimy wysłać e-mail na adres: dataprotection@dbschenker.com
6) Czy dane udostępniane są osobom trzecim?

W celu wykonania umowy, aktywacja zależnych od instrukcji podmiotów przetwarzających, takich jak operatorów centrów danych, dostawców usług w zakresie drukowania lub  dostawców usług transportowych, bądź innych stron zaangażowanych w wykonanie umowy, jest zasadniczo niezbędna.

Usługodawcy zewnętrzni, którzy przetwarzają dla nas dane, są przez nas ostrożnie wybierani i bezwzględnie podlegają zobowiązaniom umownym. Usługodawcy pracują zgodnie z naszymi wytycznymi, co zapewnione jest za pomocą ścisłych regulacji umownych, środków technicznych i organizacyjnych i dodatkowych kontroli.

Ponadto, Państwa dane będą przekazywane wyłącznie w przypadku, gdy wyrazili na to Państwo zgodę, lub w wyniku regulacji prawnej.

Transmisja do krajów trzecich spoza obszaru UE/EOG lub do organizacji międzynarodowej nie powinna mieć miejsca, chyba że istnieją odpowiednie gwarancje. Obejmuje to standardowe klauzule umowne UE i decyzję Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych.

7) Kiedy wykorzystywane są pliki cookie?

Chcemy dać Państwu możliwość podjęcia decyzji w oparciu o przekazane informacje,  za lub przeciwko wykorzystywaniu plików cookie, chyba że, jest to ściśle niezbędne dla technicznego funkcjonowania strony internetowej.

Cookies to małe pliki tekstowe, w których mogą zostać zapisane dane osobowe.
Nasze powiadomienie o ochronie danych ma na celu zapewnić, że są Państwo całkowicie świadomi gromadzenia i przetwarzania danych, i również tego, gdzie nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie, aby mogli Państwo podjąć odpowiednią decyzję na bazie przekazanych informacji.

Dlatego informujemy Państwo o rodzaju i zakresie zamierzonego wykorzystywania plików cookie na naszych stronach internetowych,
Korzystanie z dbschenker.com/global jest zasadniczo możliwe bez plików cookie, chyba że jest to inaczej niewykonalne z przyczyn technicznych.  

Można zapobiec śledzeniu przez pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (nie śledź, lista ochrony przed śledzeniem), lub nie dopuścić do zapisania cookies osób trzecich. Ustawienia przeglądarki można zmienić w następujący sposób:

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Google Browser-dodajhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefoxhttps://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Mozilla Firefox Rozszerzenie prywatności i bezpieczeństwa

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/extensions/privacy-security/

Mozilla Firefox

nie śledź

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature

Opera

http://help.opera.com/Linux/12.10/en/cookies.html#prefs

Safari

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and--website-data-sfri11471/mac

Zalecamy również regularne sprawdzanie i usuwanie plików cookie, które zostały zapisane, w przypadku, gdy nie są one specjalnie pożądane.

Wykorzystujemy pliki cookie, które są aktywne od początku Państwa wizyty na naszej stronie internetowej do końca sesji danej przeglądarki. Te pliki cookie tracą swoją ważność i zostają automatycznie usuwane po zamknięciu danej przeglądark internetowej. Cookies te znane są również pod nazwą „tymczasowe pliki cookie”. Pliki tymczasowe wykorzystywane są w następujących obszarach:

  • Pliki cookie rozpoznają użytkownika kiedy odwiedza naszą stronę internetową na czas trwania aktywnej sesji.
  • Pliki cookie zapewniają,  że kiedy po raz pierwszy zostanie wybrany język, zostaje on zachowany i stosowany przez okres trwania aktywnej sesji, i jest oferowany Użytkownikowi również w przypadku zmiany stron.
  • Pliki cookie służą ochronie danych i zapobiegają manipulacjom w zakresie danych i treści, dostępowi do nich i przesyłaniu takich danych i treści do innych systemów przez osoby trzecie. 
NazwaFunkcjaCzas przechowywania
_pk_ses.15.dd94zapisuje informacje o sesji Użytkownikatak długo, jak sesja jest
_pk_id.15.dd94rozpoznaje Użytkownika i śledzi dane  analityczne (anonimowo)aktywna, maksymalnie przez 10 godzin 13 miesięcy

8) Serwis analizy strony internetowej

Na naszej stronie korzystamy z serwisu analizy Matomo. Małe pliki tekstowe (cookies) przechowują dane o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej, łącznie z Państwa adresem IP. Dane te przetwarzane są anonimowo i przechowywane u nas. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na analizę korzystania z naszej strony przez Państwo, w każdym czasie można zmienić ustawienia przeglądarki, aby zapobiec wykorzystywaniu plików cookie. Jednak w takim przypadku, może się okazać, że nie będzie można korzystać z wszystkich dostępnych funkcji.

9) Mapy Google

dbschenker.com zamieszcza Mapy Google. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, dodatkowo do danych rejestru (log data), do Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA przekazywany jest Państwa adres IP.

Odpowiednia polityka prywatności znajduje się na stronie https://www.google.com/intl/en_policies/privacy/.

Na stronie https://policies.google.com/technologies/product-privacy?h1=en&g1=en można dokonać ustawień dotyczących ochrony Państwa prywatności.

10) Nowe funkcje, aktualizacja polityki prywatności

Dostosowujemy politykę prywatności do zmienionych funkcji. Dlatego zalecamy przeczytanie naszej polityki prywatności, kiedy odwiedzają Państwo nową wersję dbschenker.com/global .


zaktualizowano: 16 Maja 2018 r.