Znajdź dokładnie to, czego szukasz

 • Wybierz swoją lokalizację i język

 • Close-up of DB Schenker sneakers someone is wearing running through the woods
  • Zrównoważony rozwój

  Strategia ESG

  Dla nas zrównoważony rozwój to nie tylko środowisko. Ważna jest planeta i ludzie, którzy na niej żyją.

  Dla ludzi i dla planety

  Świat potrzebuje logistyki - to podstawa naszej gospodarki. Wiemy, że ilość emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych w naszej branży i nasz obecny model biznesowy nie jest przyjazny dla planety. Aby to zmienić, musimy razem z naszymi partnerami i klientami dokonać znacznej zmiany. Co najważniejsze, nasz cel to nie tylko osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w transporcie i zwiększenie wydajności zasobów, ale coś znacznie więcej. Podchodzimy do kwestii ESG kompleksowo. Dbamy o równe szanse dla wszystkich pracowników, uczciwe partnerstwo z naszymi klientami i dostawcami oraz skuteczne zarządzanie. 

  letter E
  © DB Schenker

  Czysta logistyka

  Dążąc do czystej logistyki stale inwestujemy w innowacyjne, niskoemisyjne rozwiązania w zakresie transportu lądowego, lotniczego i morskiego, jednocześnie poprawiając efektywność wykorzystania zasobów w naszych magazynach. W ten sposób wspieramy jednocześnie dążenia naszych klientów w zakresie tworzenia zrównoważonych łańcuchów dostaw. Naszym głównym celem jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2040 roku. Wspólnie z naszymi partnerami badamy technologie, które mogą wspomóc nas w stworzeniu czystej logistyki przyszłości. Podejmujemy współpracę z nowymi partnerami biznesowymi w celu stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez logistykę zwrotną. Jej celem jest utrzymanie materiałów i komponentów wszelkiego rodzaju w ciągłym i zrównoważonym cyklu.

  letter S
  © DB Schenker

  Rozwijające się społeczności

  Jednym z głównych celów naszej firmy jest tworzenie kultury, która pozwala na uwolnienie pełnego potencjału naszych pracowników. Chcemy być pracodawcą oferującym wszystkim równe szanse. Naszym głównym założeniem jest osiągnięcie 45% udziału kobiet w ogólnej liczbie pracowników do 2030 roku. Bezpieczeństwo, różnorodność, równość i integracja są dla nas głównymi zasadami i priorytetami, jeśli chodzi o społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest stworzenie silnego i bezpiecznego środowiska pracy, w którym różnorodność stanowi podstawową wartość.

  letter G
  © DB Schenker

  Wspólne wartości i transparentność

  "Uczciwość i przejrzystość to nasze kluczowe wartości. Wierzymy, że silne partnerstwo z naszymi dostawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi jest niezbędne do tworzenia bezpiecznych łańcuchów dostaw.

  Regularne zewnętrzne oceny w zakresie ESG oraz ankiety przeprowadzane wśród klientów są dla nas ważnymi wskaźnikami potwierdzającymi nasze postępy w kompleksowym zarządzaniu. Dążymy do tego, aby do 2030 r. w zewnętrznych rankingach ESG DB Schenker znajdował się wśród 5% najlepszych organizacji. Utrzymujemy dobre praktyki w zakresie ładu korporacyjnego i zapewniamy, że nasi pracownicy przechodzą niezbędne szkolenia w zakresie zgodności. Podejmujemy również niezbędne działania, aby nasi dostawcy przestrzegali tych samych wartości".

  *Zrównoważona logistyka - co przez to rozumiemy? Zrównoważona logistyka jest główną zasadą naszej działalności i ideałem, do którego dążymy. To prowadzenie działalności minimalizujące ślad węglowy, w oparciu o uczciwe zarządzanie i dążenie do tworzenia zrównoważonego biznesu dla następnych pokoleń.

  Filary naszej przyszłości

  "W ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju bardzo konkretnie określiliśmy nasze ambicje w zakresie rozwoju logistyki, która jest przyjazna dla społeczeństwa, naszej planety i naszych partnerów. Ramy te umożliwiają nam wzmocnienie naszego kompleksowego przywództwa w zakresie ESG poprzez holistyczne podejście oparte na trzech strategicznych wymiarach: czystej logistyce, miejscu pracy umożliwiającym rozwój i bezpiecznym łańcuchu dostaw.

  Ramy te uwzględniają również Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), pomagając nam w analizie naszych ambicji. Łączymy nasze strategiczne wymiary z dziewięcioma celami zrównoważonego rozwoju, aby móc skutecznie przewodzić naszej branży i stymulować postęp".

  Graphic showing the components of the ESG strategy

  Zgoda na wykorzystanie plików cookie i gromadzenie danych

  Używamy plików cookie, by optymalizować naszą witrynę i na bieżąco ją usprawniać. W tym celu korzystamy m.in. z Adobe Analytics. Dalsze korzystanie z tej witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie przez nas plików cookie. Dalsze informacje na temat plików cookie oraz jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 • Cookies and tracking scripts

  Dajemy użytkownikowi możliwość podjęcia świadomej decyzji w sprawie plików cookie, które nie są konieczne do obsługi technicznych aspektów witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, w których mogą być przechowywane dane osobowe.

  Celem naszej Polityki prywatności jest upewnienie się, że użytkownik ma świadomość gromadzenia i przetwarzania jego danych poprzez wykorzystanie w naszych witrynach plików cookie oraz że ma on możliwość podjęcia świadomej decyzji w tym zakresie. Użytkownik może w dowolnej chwili zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookie.

  Dalsze informacje na ten temat znajdują się w naszej Polityce prywatności.