Znajdź dokładnie to, czego szukasz

 • Wybierz swoją lokalizację i język

  Obsługa towarów strategicznych

  Międzynarodowe procedury kontrolne, nadzorujące obrót towarami strategicznymi.

  Polskie przedsiębiorstwa uczestniczące w wymianie handlowej z zagranicą podlegają międzynarodowym procedurom kontrolnym (np. Porozumienie z Wassenaar), które nadzorują obrót towarami strategicznymi, mogącymi stanowić zagrożenie dla pokoju, bezpieczeństwa, przestrzegania praw człowieka i podstawowych swobód obywatelskich.

  Schenker Sp. z o.o. w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jakością w 2002 r. wdrożył Wewnętrzny System Kontroli (WSK), potwierdzony certyfikatem wydanym przez Centrum Certyfikacji Jakości. Uzyskał tym samym możliwość świadczenia usług logistycznych z wykorzystaniem wszystkich rodzajów transportu w międzynarodowym obrocie towarami o znaczeniu strategicznym.  

  Zapewnienie sprawnej obsługi związanej z obsługą towarów strategicznych, a zwłaszcza uzyskanie stosownego zezwolenia dla Schenker Sp. z o.o. od Ministra Rozwoju i Technologii na realizację konkretnej usługi, wymaga przekazania przez klienta z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni następujących dokumentów związanych z usługą:

  Natomiast w przypadkach nie wymagających uzyskania zezwolenia Ministra Rozwoju i Technologii (np. eksport większości towarów podwójnego zastosowania do krajów UE) Schenker Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu w terminie 3 dni od daty otrzymania zlecenia spedycyjnego z prawidłowo podanym kodem towaru strategicznego.

  Dzięki temu mamy pewność i dajemy ją także naszym klientom, że wszystkie transakcje z podmiotami zagranicznymi są sprawdzone zgodnie z przyjętym ustawowo trybem. Unikamy ryzyka uczestniczenia w transakcjach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla pokoju, bezpieczeństwa oraz dla praw człowieka i podstawowych swobód obywatelskich.

  Zgoda na wykorzystanie plików cookie i gromadzenie danych

  Używamy plików cookie, by optymalizować naszą witrynę i na bieżąco ją usprawniać. W tym celu korzystamy m.in. z Adobe Analytics. Dalsze korzystanie z tej witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie przez nas plików cookie. Dalsze informacje na temat plików cookie oraz jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 • Cookies and tracking scripts

  Dajemy użytkownikowi możliwość podjęcia świadomej decyzji w sprawie plików cookie, które nie są konieczne do obsługi technicznych aspektów witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, w których mogą być przechowywane dane osobowe.

  Celem naszej Polityki prywatności jest upewnienie się, że użytkownik ma świadomość gromadzenia i przetwarzania jego danych poprzez wykorzystanie w naszych witrynach plików cookie oraz że ma on możliwość podjęcia świadomej decyzji w tym zakresie. Użytkownik może w dowolnej chwili zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookie.

  Dalsze informacje na ten temat znajdują się w naszej Polityce prywatności.