Znajdź dokładnie to, czego szukasz

 • Wybierz swoją lokalizację i język

 • DB Schenker leading green logistics provider

  Ochrona danych

  Jak DB SCHENKER przetwarza Twoje dane osobowe?

  Czego dotyczy ta informacja?

  Zgodnie z art. 13, 14 RODO (europejski) administrator, co oznacza: podmioty DB Schenker, takie jak Schenker AG, informuje o różnych kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Informacje te zostaną podane w momencie gromadzenia danych osobowych. Aby zachować jak największą przejrzystość, zdecydowaliśmy się na regularne aktualizacje - nie tylko w momencie gromadzenia danych.

  Należy jednak pamiętać, że informacje te stanowią opis procesów biznesowych obejmujących przetwarzanie danych osobowych. W razie potrzeby poinformujemy Cię o dodatkowym gromadzeniu lub przetwarzaniu Twoich danych osobowych w szczególnych przypadkach.

  Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

  W rozumieniu ochrony danych „Administrator” jest „osobą” odpowiedzialną, która musi zadbać o właściwe przetwarzanie danych osobowych. W odniesieniu do relacji biznesowych może to być Schenker AG, inny podmiot DB Schenker lub kilka z nich.

  Jeśli chodzi o Schenker AG, dane kontaktowe są następujące:

  Schenker AG
  Kruppstr. 4
  45128 Essen
  Germany

  Znajdź lokalny podmiot kontaktowy na dbschenker.com, wybierając odpowiedni kraj poprzez „Wybierz lokalizację”.

  Jako Chief Privacy Officer w Schenker AG, Maik Goehrke i jego zespół chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące ochrony danych.

  Schenker AG

  Maik Goehrke
  Kruppstr. 4
  45128 Essen
  Germany
  dataprotection@dbschenker.com

  Dlaczego przetwarzamy dane osobowe użytkowników (i jaka jest podstawa prawna)?

  Istnieją różne powody, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Poniżej znajdują się najistotniejsze z nich (przypominamy: jak wspomniano powyżej, poinformujemy Cię o dodatkowym gromadzeniu lub przetwarzaniu Twoich danych osobowych, jeśli wystąpią szczególne przypadki):

  Przetwarzanie szczególnych rodzajów danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO (dane „wrażliwe”, w szczególności dane dotyczące zdrowia) odbywa się wyłącznie na podstawie wymienionej w art. 9 RODO, tj. Twojej zgody lub jeśli jest to konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony praw.

  Czy zachowamy Twoje dane na zawsze?

  Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji ściśle określonego celu i krajowych zobowiązań ustawowych.

  Czy przekazujemy komukolwiek Twoje dane?

  Udostępniamy informacje stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wymagane w relacjach biznesowych lub dozwolone przez prawo. W celu zaspokojenia roszczeń lub obsługi procesów zgodności z przepisami zasadniczo konieczne jest przekazywanie informacji w ramach DB Schenker lub Grupy DB do odpowiednich spółek i jednostek organizacyjnych Grupy. Odbiorcami danych mogą być nawet władze.

  Typowymi dostawcami usług, którzy otrzymują dane, są dostawcy usług IT i drukowania lub centra obsługi telefonicznej. Oczywiście wewnętrzni i zewnętrzni dostawcy usług są zobowiązani umową do zapewnienia ochrony danych na wysokim poziomie i zgodnie z obowiązującym prawem.

  DB Schenker to międzynarodowa grupa posiadająca podmioty w Europie i poza nią. W związku z tym w niektórych przypadkach może być wymagane przesłanie danych do kraju trzeciego spoza UE/EOG. Przekazujemy dane do kraju trzeciego tylko wtedy, gdy spełnione są wymogi prawne, np. poprzez zawarcie tzw. standardowych klauzul ochrony danych, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych.

  Jakich praw można dochodzić w odniesieniu do swoich danych osobowych?

  RODO zapewnia osobom, których dane dotyczą szeroki zakres praw, których mogą dochodzić.

  Istotne zmiany

  Od czasu do czasu będziemy zmieniać te informacje, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ta wersja została zaktualizowana w sierpniu 2018 r.

  Zgoda na wykorzystanie plików cookie i gromadzenie danych

  Używamy plików cookie, by optymalizować naszą witrynę i na bieżąco ją usprawniać. W tym celu korzystamy m.in. z Adobe Analytics. Dalsze korzystanie z tej witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie przez nas plików cookie. Dalsze informacje na temat plików cookie oraz jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 • Cookies and tracking scripts

  Dajemy użytkownikowi możliwość podjęcia świadomej decyzji w sprawie plików cookie, które nie są konieczne do obsługi technicznych aspektów witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, w których mogą być przechowywane dane osobowe.

  Celem naszej Polityki prywatności jest upewnienie się, że użytkownik ma świadomość gromadzenia i przetwarzania jego danych poprzez wykorzystanie w naszych witrynach plików cookie oraz że ma on możliwość podjęcia świadomej decyzji w tym zakresie. Użytkownik może w dowolnej chwili zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookie.

  Dalsze informacje na ten temat znajdują się w naszej Polityce prywatności.