Skip to content
Logo DB SCHENKER


Woman windowfront business operations

Zgłaszanie zastrzeżeń

W DB Schenker przykładamy wielką wagę do naszej uczciwości. Naszym celem jest postępowanie zgodne z zasadami etyki w transakcjach biznesowych oraz z przepisami ustawowymi. Jednak w każdej działalności biznesowej może dojść do sytuacji, w których podejmowane działania nie są zgodne z kodeksem postępowania DB. W takich przypadkach chcemy wiedzieć o podejrzeniach dotyczących złamania prawa lub poważnego uchybienia i zachęcamy naszych pracowników, aby zgłaszali taki sytuacje. Utworzyliśmy infolinię alarmową DB Schenker, aby zapewnić bezpieczne miejsce, w którym można zgłosić swoje zastrzeżenia. Tutaj każda osoba może przekazać informacje przy zachowaniu pełnej anonimowości, zgodnie z przepisami prawa lokalnego.

Dostęp do infolinii alarmowej DB Schenker można uzyskać za pomocą systemu zgłoszeń internetowych: 
Infolinia alarmowa DB Schenker.