Skip to content
Logo DB SCHENKER


Sustainablity picture

Dostarczamy przyszłość!

Współtworzymy z klientami ich obecne i przyszłe sukcesy rynkowe. Dbamy o ciągły rozwój i przyszłość naszych pracowników i dostawców. Wciąż zadajemy sobie pytanie: “czy można zrobić to lepiej lub szybciej?”. Wyzwalamy innowacyjność, która rozwija świat przemysłu i pozwala pójść naprzód naszym klientom. Dzięki temu budujemy pozycję DB Schenker jako globalnego lidera w logistyce.

Budujemy kulturę LEAN, w której kładzie się nacisk na szczupłe procesy i eliminację marnotrawstwa.

Wszystkie działania podejmowane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, z należytą dbałością o środowisko naturalne oraz w zgodzie z przepisami prawa.


Realizując łańcuchy dostaw naszych klientów, dbamy o partnerskie relacje z najważniejszą dla nas grupą dostawców – firmami transportowymi i zatrudnionymi przez nich kurierami.

Między innymi to od ich pracy zależy jakość naszych usług. Podejmujemy dialog, prowadzimy badania ich satysfakcji i organizujemy regularne spotkania, by pozyskać wskazówki do doskonalenia naszych działań.

W 2013 roku wdrożyliśmy Kodeks Dostawcy, który skierowany jest do dostawców produktów i usług na potrzeby naszej organizacji. Chcemy, aby firmy z nami współpracujące wyznawały te same wartości i prowadziły swój biznes odpowiedzialnie.