Skip to content
Logo DB SCHENKER


Warunki świadczenia usług

Każdy proces celny podlega określonym regulacjom prawnym krajowym i międzynarodowym. Przygotowaliśmy dokumentacje, która umożliwi naszym klientom szybkie i proste przygotowanie się do oprawienia swoich towarów.
 

Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Agencji Celnej Schenker oraz warunki świadczenia usług, stanowią wzorzec umowy. Zastąpił on do tej pory podpisywane umowy miedzy Schenker a Klientem. Zleceniodawca oświadcza, że przed zleceniem usług agencji celnej zapoznał się z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu.

Wprowadzenie dokumentu znacznie przyspieszyło proces dostarczania usług Agencji Celnej - zarówno dla klientów korzystających z transportu, logistyki magazynowej  jak i usługi Agencji jako autonomicznego biznesu.
 

Upoważenienie do odprawy celnej

Upoważnienie wraz z załącznikami wypełnienia klient w celu umocowania naszej agencji celnej do działania w jego imieniu przed organami administracji celno-skarbowej. Dokumenty upoważniające do podejmowania przez Schenker Sp. z o.o. czynności w imieniu klienta przed urzędem celnym:

  • Upoważnienie AC Schenker Sp. z o.o. ostemplowane i podpisane przez osobę uprawnioną zgodnie z KRS lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
  • KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
  • Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP


Wytyczne do faktury handlowej 

Faktura jest podstawowym dokumentem załączanym do zgłoszenia celnego. Na jej podstawie określana jest wartość celna odprawianych towarów. Faktura musi zawierać szereg istotnych z punktu widzenia skarbowego danych i informacji.
Zapraszamy do pobrania wzoru poprawnie wypełnionej faktury importowej i eksportowej.

Obsługa celna