Skip to content
Logo DB Schenker


eSchenker

Včlenením všetkých našich e-služieb do jedného portálu sme vyvinuli doposiaľ najpokročilejšie logistické riešenie: eSchenker, jedinečný centrálny bod prfe riadenie a optimalizáciu vášho dodávateľského reťazca. V aplikácii eSchenker vidíte všetko potrebné, od sledovania a plánovania až po rezervácie a reportovanie.

Public eService

Časové plánovanie

Zberná služba DB Schenker v Európe. Stačí vybrat krajinu, zadať príslušné PSČ nákladky/výkladky a o niekoľko sekúnd získate potrebné informácie o tranzitných časoch a môžete si tak optimalizovať plánovacie procesy.
Časové plánovanie Začať plánovať
170124_DB_Schenker_jumppage_02_emissioncalculator
Public eService

Kalkulačka emisíí

Vypočítajte si uhlíkovu stopu konkrétnych prepravných kontingentov a vytvorte si ad hoc vlastné emisné správy. Dostupné sú v rôznych formátoch, kde si môžete upraviť výber vstupných údajov.
Kalkulačka emisíí Začať s výpočtom
170124_DB_Schenker_jumppage_03_pricing
Advanced eService

Tvorba ceny

Vložte základné parametre do systému a získajte výhodné cenové podmienky s jasne štrukturovanými cenovými modelmi. S funcionalitou šablón ušetríte váš vzácny čas a budete mať možnosť ukladať položky a následne ich opätovne využívať.
Tvorba ceny Prihlásiť sa
170124_DB_Schenker_jumppage_04_booking
Advanced eService

Rezervácie

Uložte si vašu rezerváciu a dokončite ju neskôr, používajte štandardné šablóny rezervácií, uchovajte si posledné rezervácie, skontaktujte sa so zodpovednou pobočkou DB Schenker alebo si spravte vlastný adresár.
Pozrieť video Rezervácie Prihlásiť sa
170124_DB_Schenker_jumppage_05_notification
Advanced eService

Upozornenia / notifikácie

Majte plnú kontrolu nad načasovaním a frekvenciou automatických e-mailových upozornení. Nastavte si spôsob akým budete dostávať upozornenia na neočakávané udalosti počas naplánovaných zásielkach.
Pozrieť video Upozornenia / notifikácie Prihlásiť sa
170124_DB_Schenker_jumppage_06_tracking
Public eService

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.
Sledovanie zásielok Začať sledovať
170124_DB_Schenker_jumppage_07_advancedtracking
Advanced eService

Pokročilé sledovanie zásielok

Pokročilý systém vyhľadávania vám vždy poskytne priamo k potrebným informáciám. S novými funkciami systému dosiahnete maximálnu efektivitu aj vďaka možnosti sťahovania výsledkov sledovania, náhrávaní dokumentov, prístupu k podpísanému potvrdeniu o dodaní, resp. ePOD a správe kontajnerov.
Pozrieť video Pokročilé sledovanie zásielok Prihlásiť sa
170124_DB_Schenker_jumppage_08_operationalreporting
Advanced eService

Reporting

Štandardizovaný modul reportovania eSchenker zabezpečuje transparentnosť v celom dodávateľskom reťazci. Máte možnosť si rýchlo vopred vytvoriť štandardné správy o zásielkach, výkonnosti, financiách alebo emisiách vo všetkých prepravných módoch a službách.
Reporting Prihlásiť sa
170124_DB_Schenker_jumppage_09_invoicedelivery
Advanced eService

Doručenie faktúr

Optimalizujte správu faktúr prepojením fakturačných aktivít s príslušnými údajmi o zásielke a sledovaní. Získajte digitálne kópie fakturačných podkladov.
Pozrieť video Doručenie faktúr Prihlásiť sa