eSchenker

Včlenením všetkých našich e-služieb do jedného portálu sme vyvinuli doposiaľ najpokročilejšie logistické riešenie: eSchenker, jedinečný centrálny bod prfe riadenie a optimalizáciu vášho dodávateľského reťazca. V aplikácii eSchenker vidíte všetko potrebné, od sledovania a plánovania až po rezervácie a reportovanie.

Public eService

Časové plánovanie

Zberná služba DB Schenker v Európe. Stačí vybrat krajinu, zadať príslušné PSČ nákladky/výkladky a o niekoľko sekúnd získate potrebné informácie o tranzitných časoch a môžete si tak optimalizovať plánovacie procesy.
Začať plánovať
170124_DB_Schenker_jumppage_02_emissioncalculator
Public eService

Kalkulačka emisíí

Vypočítajte si uhlíkovu stopu konkrétnych prepravných kontingentov a vytvorte si ad hoc vlastné emisné správy. Dostupné sú v rôznych formátoch, kde si môžete upraviť výber vstupných údajov.
Začať s výpočtom
170124_DB_Schenker_jumppage_03_pricing
Advanced eService

Tvorba ceny

Vložte základné parametre do systému a získajte výhodné cenové podmienky s jasne štrukturovanými cenovými modelmi. S funcionalitou šablón ušetríte váš vzácny čas a budete mať možnosť ukladať položky a následne ich opätovne využívať.
Prihlásiť sa
Ešte nie ste používateľom? Zaregistrujte sa a získajte výhody
170124_DB_Schenker_jumppage_04_booking
Advanced eService

Rezervácie

Uložte si vašu rezerváciu a dokončite ju neskôr, používajte štandardné šablóny rezervácií, uchovajte si posledné rezervácie, skontaktujte sa so zodpovednou pobočkou DB Schenker alebo si spravte vlastný adresár.
Pozrieť video Prihlásiť sa
Ešte nie ste používateľom? Zaregistrujte sa a získajte výhody
170124_DB_Schenker_jumppage_05_notification
Advanced eService

Upozornenia / notifikácie

Majte plnú kontrolu nad načasovaním a frekvenciou automatických e-mailových upozornení. Nastavte si spôsob akým budete dostávať upozornenia na neočakávané udalosti počas naplánovaných zásielkach.
Pozrieť video Prihlásiť sa
Ešte nie ste používateľom? Zaregistrujte sa a získajte výhody
170124_DB_Schenker_jumppage_06_tracking
Public eService

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.
Začať sledovať
170124_DB_Schenker_jumppage_07_advancedtracking
Advanced eService

Pokročilé sledovanie zásielok

Pokročilý systém vyhľadávania vám vždy poskytne priamo k potrebným informáciám. S novými funkciami systému dosiahnete maximálnu efektivitu aj vďaka možnosti sťahovania výsledkov sledovania, náhrávaní dokumentov, prístupu k podpísanému potvrdeniu o dodaní, resp. ePOD a správe kontajnerov.
Pozrieť video Prihlásiť sa
Ešte nie ste používateľom? Zaregistrujte sa a získajte výhody
170124_DB_Schenker_jumppage_08_operationalreporting
Advanced eService

Reporting

Štandardizovaný modul reportovania eSchenker zabezpečuje transparentnosť v celom dodávateľskom reťazci. Máte možnosť si rýchlo vopred vytvoriť štandardné správy o zásielkach, výkonnosti, financiách alebo emisiách vo všetkých prepravných módoch a službách.
Prihlásiť sa
Ešte nie ste používateľom? Zaregistrujte sa a získajte výhody
170124_DB_Schenker_jumppage_09_invoicedelivery
Advanced eService

Doručenie faktúr

Optimalizujte správu faktúr prepojením fakturačných aktivít s príslušnými údajmi o zásielke a sledovaní. Získajte digitálne kópie fakturačných podkladov.
Pozrieť video Prihlásiť sa
Ešte nie ste používateľom? Zaregistrujte sa a získajte výhody