Skip to content
Logo DB Schenker Logo DB Schenker


Fish swimming through corals
Sea turtle underwater
Whale jumping out of the ocean

DB Schenker sa hýbe pre neziskovú organizáciu Ocean Conservancy

V rámci našej celosvetovej firemnej výzvy premení v druhom štvrťroku nazbierané kilometre na finančné prostriedky v prospech neziskovej organizácie Ocean Conservancy

Ocean Conservancy logo

Naša spoločnosť podporuje neziskovú organizáciu Ocean Conservancy a jej prácu smerujúcu k čistému a zdravému oceánu, vrátane úsilia o oceány bez odpadov a znečistení, ochranu krehkého oceánskeho ekosystému na Arktíde či Floride, presadzovanie trvaloudržateľných klimatických riešení a predchádzanie dopadom pobrežných komunít na ekosystémy, či snahu o zníženie nadmerného rybolovu a ochrániť tak populácie rýb.

Program: Trash Free Seas®

Odpad v oceánoch ovplyvňuje zdravie voľne žijúcich živočíchov, ľudí a miestnych spoločenstiev. Odpad vo vode a na pobreží si môže zver pomýliť s potravou alebe sa do tohto odpadu môže zamotať čo má smrtelné následky. Odhaduje sa, že v oceánoch skončí ročne až 11 miliónov metrických ton plastov.  

Underwater image with black and striped fish.

Vďaka programu Trash Free Seas® sa

Podarilo s pomocou jedného z najväčíšch dobrovoľníckych hnutí Coastal Cleanup® vyčistiť viac ako 174 miliónov kilogramov odpadu.

Trash Free Seas® program | Ocean Conservancy


Program: Kontrola klimatických zmien

Oceány absorbujú viac ako 90% tepla spôsobeného globálnym otepľovaním a približne tretinu emisií CO2. Poškodzovanie pobrežných komunít a priemyslu spôsobuje celý rad klimatických vplyvov vrátane okysľovania oceánov, stúpania hladiny morí a častejší výskyt mohutných hurikánov. Organiziácia Conservancy pracuje na celom rade trvaloudržateľných klimatických opatrení vrátane znižovania emisií v námornej preprave a dostupnosti paliva z obnoviteľných zdrojov v prístavoch. 

Sunset above the ocean

Úroveň oteplenia oceánov sa od roku 1993 zdvojnásobila

Čelíme klimatickým zmenám | Ocean Conservancy


O neziskovej organizácii Ocean Conservancy

Nezisková organizácia Ocean Conservancy bola založená v roku 1972 a snaží sa o ochranu oceánov pred najväčšími globálnymi hrozbami dnešnej doby. Spolu so svojími partnermi vytvára vedecky podložené riešenia pre zdravý oceány, divočinu a komunity, ktoré sú na ceánoch závislé. Organizácia vzdeláva verejnosť a umožňuje jej konať v prospech ochrany našich oceánov od Akrtídy až po Mexický záliv. Ocean Conservancy spája ľudí, aby našli riešenia pre ochranu našej modrej planéty. S podproou vedy pripravujú postupy a nariadenia a zapájajú ľudí do ochrany oceánov a divej prírody pre budúce generácie.

Man looking at his fitness armband in front of a DB Schenker truck

Naša výzva Leading the Way

1/3
Woman cooking with the wood gasifier stove

We move for atmosfair

2/3
Close-Up of tending for young seedlings.

Hýbeme sa pre neziskovú organizáciu WeForest

3/3