Skip to content
Logo DB Schenker Logo DB Schenker


​Plane_flying_landscape_air_freight

Profil

Čo je DB Schenker? 

DB Schenker je popredným celosvetovým poskytovateľom logistických služieb. Pomáhame priemyslu a obchodu pri globálnej výmene tovarov prostredníctvom pozemnej, leteckej a námornej prepravy, zmluvnej logistiky a riadením dodávateľského reťazca. Integrovanú logistiku od DB Schenker nájdete na najdôleťitejších križovatkách sveta, kde  tok tovaru vytvára efektívne spojenie medzi dopravcami. Naše služby s pridanou hodnotou zabezpečujú hladký tok tovaru a efektívne dodávateľské reťazce optimalizované pre dosiahnutie úspechov. DB Schenker zastáva popredné miesta v automobilovom priemysle, technológiách, spotrebných tovaroch, logistike výstav a veľtrhov, špeciálnej preprave a logistike špeciálnych podujatí.

DB Schenker vo svete

DB Schenker je popredným poskytovateľom logistických služieb na celom svete. Priemyslu a obchodu pomáhame pri globálnej výmene tovarov formou pozemnej prepravy, celosvetovej leteckej a námornej prepravy, zmluvnej logistiky a riadenia dodávateľského reťazca.

Integrovanú logistiku nájdete na najdôležitejších križovatkách sveta. Je to miesto, kde tok tovarov vytvára efektívne spojenie medzi prepravcami. Naše služby s pridanou hodnotou zabezpečujú hladký tok tovarov a efektívne dodávateľské reťazce optimalizované na dosiahnutie úspechov. Naša spoločnosť zastáva popredné miesta v automobilovom priemysle, technológiách, spotrebiteľských tovaroch, logistike veľtrhov, špeciálnej preprave a logistike špeciálnych podujatí.

Viac ako

1.85

pobočiek po celom svete

Viac ako

76.100

zamestnancov celosvetovo

Zem, vzduch a oceán

Európska pozemná preprava

S približne 23 250 zamestnancami a 430 pobočkami je DB Schenker lídrom v európskej pozemnej doprave. Naša vnútorná obchodná jednotka spája najdôležitejšie hospodárske regióny vo viac ako 40 európskych krajinách prostredníctvom našej dopravnej siete prejde približne 32 000 pravidelných naplánovaných linkových služieb za týždenne.

DB Schenker poskytuje zákazníkom časovo a nákladovo optimalizované služby pre štandardné náklady, dokládky (LTL) a plné nákladky (FTL). Naša hustá európska sieť nám umožňuje poskytovať služby z jedného zdroja, ktorý spĺňa jednotné náročné certifikované normy kvality DB Schenker.

Letecká / námorná preprava

DB Schenker ako líder na trhu leteckej a námornej prepravy je jedným z najlepších nákladných dopravcov sveta. Disponujeme viac ako 550 pobočkami a 13 600 zamestnancami pre leteckú prepravu na celom svete. Ročne prevádzkujeme približne 1 200 chartrových letov kvalitnými leteckými linkami, ktoré spájajú dopravné uzly na všetkých kontinentoch. DB Schenker ako priekopník v leteckej preprave je lídrom v poskytovaní inovatívnych konceptov leteckej prepravy.

Viac ako

110700000

zásielok v európskej pozemnej preprave

Viac ako

1.438

milióna ton objemu exportu v leteckej preprave

Viac ako

2.000

milióny ton objemu exportu v námornej preprave

Zmluvná logistika / SCM

DB Schenker je globálnym lídrom v poskytovaní zmluvnej logistiky s viac ako 24 000 zamestnancami na takmer 725 pobočkách. Celková rozloha skladových priestorov má viac ako 8 miliónov metrov štvorcových v 60 krajinách na všetkých svetadieloch. Rozsiahla sieť nám umožňuje poskytovať prispôsobené logistické riešenia pre priemysel a obchod. Komplexné portfólio individuálnych riešení pre automobilový, spotrebný, elektronický a zdravotnícky priemysel je toho dôkazom. Služby DB Schenker pokrývajú všetky fázy hodnotového režazca od obstarávania výrobnej a distribučnej logistiky až po popredajné služby.

Viac ako

8000000

metrov štvorcových skladovacieho priestoru

Viac ako

725

skladov na svete