Skip to content
Logo DB Schenker Logo DB Schenker


DB Schenker Cultural Diversity

Diversity @ DB Schenker

Sme hrdí na našu rôznorodú pracovnú silu a sme pripravení na jej ďalšiu podporu. Našim cieľom je vytvoriť rovnaké príležitosti pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na pohlavie, vek, národnosť, náboženstvo alebo sexuálnu orientáciu.

Zamestnanci sú jadrom našej spoločnosti, pracujeme na tom, aby sme sa stali najlepšími zamestnávateľmi a tento cieľ dosiahneme iba vtedy, keď posilníme všetky silné stránky všetkých zamestnancov.

Rozmanitosť nám pomáha: • Hovoríme jazykom našich zákazníkov a investorov
 • Spĺňame požiadavky výberových konaní
 • Vytvárame inovatívne prostredie v spoločnosti
 • Podporujeme dobré myšlienky a vylepšenia
 • Staňte sa TOP zamestnávateľom a podporte pozitívne renomé o našej spoločnosti ako o modernom a inovatívnom mieste pre prácu.
 • Pripravte váš HR marketing na úspech v boji o talenty
 • Buďte pripravení na demografické zmeny
 • Vytvorte základ pre kultúru vašej spoločnosti s rozmanitosťou medzinárodného prostredia pripravenú na zmeny
 • Pripravte zamestnancov na prácu v medzinárodnom prostredí
 • Vyhnite sa demotivácii a nízkej produktivite kvôli diskriminácii
 • Udržte si zamestnancov z rôznym pozadím
 • Rozložte si svoje rozhodnutia, tak aby ste vytvorili jedinečné obchodné riešenia

Realizujeme na niekoľkých zaujímavých aktivít a projektov, ktorých cieľom je zvyšovať povedomie o rozmanitosti v pracovnom prostredí a informovať o úspešných projektoch. Každý môže byť jedinečný a úspešný.

Nižšie nájdete podrobnejšie informácie o prebiehajúcich aktivitách našej spoločnosti:

"Viac žien v aktívnom manažmente" našim cieľom je mať viac žien na vedúcich pozíciach, preto pracujeme na vzdelávacom programe, budujeme kariérne plány a marketingové a vstupné programy.

Školenia a tréningy o budovaní povedomia o diverzite budú k dispozícii pre skoro 70.000 zamestnancov našej spoločnosti.

Diversity game - prostredníctvom hravých aktivít zameraných na jedinečnosť podporíme kultúru zmeny v myslení.

Prezentácia úspešných príbehov - len prostredníctvom zdielania skúseností z úspešných projektov môžeme motivovať všetkých ostatných. 

Women’s networks

​​​​​​​ ​​​​​​​

Mnohé projekty venované diverzite na pracovisku sú podporované a zastrešené na globálnej úrovni. Jeden z nich Women in Busines groups sa venuje podpore pracovného rastu žien v rámci našej skupiny. Prečítajte si viac o tomto projekte.

Čitaj viac

Riadime sa našou kultúrou...

...kde rozmanitosť je naším základom pre vyžší rast...

...kde hrdo hovoríme o podpore všetkých potenciáloch...

...kde naša spoločnosť je tam, kde by naši konkurenti chceli byť...

...kde sme prvou voľbou pre záujemkyne a skúsené kandidátky...

...kde naše dcéry a sestry majú rovnaké príležitosti ako muži...