Skip to content
Logo DB Schenker Logo DB Schenker


DB Schenker Cultural Diversity

Women’s networks

Iniciatíva "Women in Business" Ženy v biznise

Iniciatíva "Women in Busines" Ženy v biznise (WIB) bola vytvorená ženami, aby umožnila kolegom (s priamou a skutočnou podporou spoločnosti) aktívne sa podieľať na tvorbe a formovaní budúcnosti pre ženy v podnikaní v rámci DB Schenker, ale aj ako veľvyslankyne v širšom ponímaní.

Cieľom iniciatívy "Ženy v biznise" je na plno využiť potenciál žien v práci a podporiť rovnaké (nie preferenčné) príležitosti a spoluprácu mužským náprotivkom.

DB Schenker WiB Women Working in Business

Cieľom Žien v biznise je zvýšiť podiel žien na (vrcholových) riadiacich pozíciách prirodzeným spôsobom (bez kvót) a poskytnúť platformu a rámec na podporu všetkých krokov, ktoré podporia ženy v spoločnosti DB Schenker.

Cieľom niektorých iniciatív spoločnosti je stanoviť a sledovať KPI pre ženy zahnrnuté v týchto programoch. Tak isto poskytnúť vhodný mentoring a poskytovať vhodné príležitosti na profesijný rast v rámci skupiny DB Schenker tak ako pomáhať pri budovaní ich obchodných vťahov.

Riadiaci výbor iniciatívy "Ženy v biznise" v nemeckom Essene je zložený zo 7 skúsených žien z rôznych podnikateľských odvetví.


Ženy v DB Schenker

Iniciatíva "Women in Schenker" Ženy v spoločnosti Schenker (WIS) - je ďalším skvelým príkladom ako funguje pôsobenie žien vo vedení spoločnosti zo Švédska. Ženy v spoločnosti Schenker je vzorová iniciatíva pre ženy vo vrcholových manažérskych pozíciach. Riešia otázky rodovej problematiky a spolupracujú s miestnym riadiacim tímom na zlepšení rodovej rovnováhy. Cieľom iniciatívy je posilniť a rozšíriť kompetencie a manažérske zručnosti žien, aby sa mohol využiť celý potenciál zamestnankyň a priniesť pridanú hodnotu k zvýšeným obchodným výsledkom a podporiť ciele Top zamestnávateľa a hodnôt PRIMUS. Iniciatíva sa zameriava na:

  • spoluprácu s manžérmi
  • rozširovanie kompetencií prostredníctvom školení a spolupráce
  • výmenu skúseností a aktuálnych tém z podnikateľského prostredia
  • diskusiu a výzvy spojených z líderstvom
  • tréning a získavanie skúseností na konkrétnych výzvach.
  • rozširovanie znalosti o spoločnosti, produktoch a jej procesoch
  • zlepšovanie spolupráce medzi jednotlivými úrovňami riadenia

Každá zo žien zapojených do tejto iniciatívy prináša pridanú hodnotu v podobe podpory rozmanitosti na pracovisku, kolegýň a posiňovania vťahov naprieč biznisom.

Contact

If you would like to get more information on any Women in leadership or Diversity topic, please get in contact with us.

We look forward to receiving your call/email!

Schenker AG
Jurgita Penikiene
Kruppstr.4
45128 Essen, Germany
Phone: +49 (0) 201 8781 -8164
jurgita.penikiene@dbschenker.com