Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Businessmen shaking hands compliance

Etické hodnoty

V DB Schenker sme hrdí na dodržiavanie noriem etického podnikania a ctíme ich už viac ako 140 rokov. Zaviazali sme sa, že budeme napĺňať medzinárodnú a národnú legislatívu a vo všetkých činnostiach poskyteneme najvyššiu úroveň etických a právnych noriem. Vďaka tomu sme spoľahlivý a morálne silný obchodný partner pre našich akcionárov a klientov na celom svete. Pravidlá etického správania sa DB Schenker sú pre nás prínosom v každodenných činnostiach a pravidlá etického správania sa obchodných partnerov DB Schenker informujú našich dodávateľov a obchodných partnerov, sú jasným príkladom záväzku našej spoločnosti dodržiavať zákony.

Naše štandardy

V spoločnosti DB Schenker sme sa zaviazali, že budeme spĺňať medzinárodné a národné zákony a dodržiavať etické štandardy podnikania, ktoré si naša spoločnosť cení už vyše 140 rokov. Predsavzali sme si, že vo všetkých našich činnostiach budeme poskytovať najvyššiu úroveň etických a právnych noriem. Príkladom toho sú naše Pravidlá DB správania sa, ktoré nám pomáhajú pri každodennej činnosti, a naše Pravidlá DB správania sa pre obchodných partnerov, ktoré informujú našich dodávateľov a obchodných partnerov.

Zobraziť viac
Workers logistics compliance

Pravidlá správania sa pre obchodných partnerov

Naše Pravidlá DB správania sa pre obchodných partnerov tvoria základ spoločných obchodných vzťahov tým, že všetkých obchodných partnerov DB Schenker zaväzujú spĺňať etické a právne normy.

Zobraziť viac
Woman windowfront business operations

Nahlasovanie porušovania etických pravidiel

Spoločnosť DB Schenker sa zaviazala, že bude chrániť podnikateľskú integritu. Ak máte podozrenie na možné porušovanie zákona alebo na závažné zneužívania postavenia, vyzývame vás, aby ste sa nás o tom informovali.

Zobraziť viac
offset 272393 optimized

Etický záväzok

Spoločnosť DB Group sa zaviazala podporovať ďalší rozvoj lepšieho chápania zhody v národnom a medzinárodnom prostredí. Spĺňa vysoké štandardy podnikovej etiky a aktívne ich dodržiava.

Zobraziť viac