Logo DB Schenker

Woman windowfront business operations

Nahlasovanie porušovania etických pravidiel

Spoločnosť DB Schenker sa zaviazala, že bude chrániť podnikateľskú integritu. Naším zámerom je postupovať pri všetkých obchodných transakciách eticky a v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ako v ľubovoľnom inom podnikaní sa však môžu vyskytnúť situácie, v ktorých konanie porušuje pravidlá správania sa, ktoré platia pre spoločnosti DB. V takýchto prípadoch chceme vedieť o podozreniach o porušovaní zákona alebo o závažne nesprávnom konaní a vyzývame vás, aby ste takéto správanie nahlásili. Prostredníctvom etickej linky DB Schenker vám poskytneme bezpečné útočisko všetkým jednotlivcom, ktorí chcú nahlásiť svoje podozrernia. Prostredníctovm etickej linky je možné s dôverou nahlásiť všetky informácie v medziach miestnych zákonov.

Etická linka DB Schenker je dostupná prostredníctvom webového rozhrania:
Etická linka DB Schenker.