Skip to content
Logo DB Schenker


Woman windowfront business operations

Nahlasovanie porušovania etických pravidiel

Spoločnosť DB Schenker sa zaviazala, že bude chrániť podnikateľskú integritu. Naším zámerom je postupovať pri všetkých obchodných transakciách eticky a v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ako v ľubovoľnom inom podnikaní sa však môžu vyskytnúť situácie, v ktorých konanie porušuje pravidlá správania sa, ktoré platia pre spoločnosti DB. V takýchto prípadoch chceme vedieť o podozreniach o porušovaní zákona alebo o závažne nesprávnom konaní a vyzývame vás, aby ste takéto správanie nahlásili. Prostredníctvom etickej linky DB Schenker vám poskytneme bezpečné útočisko všetkým jednotlivcom, ktorí chcú nahlásiť svoje podozrernia. Prostredníctovm etickej linky je možné s dôverou nahlásiť všetky informácie v medziach miestnych zákonov.

Etická linka DB Schenker je dostupná prostredníctvom webového rozhrania:
Etická linka DB Schenker.