Skip to content
Logo DB Schenker Logo DB Schenker


Meeting office glasstable compliance

Pravidlá správania sa pre obchodných partnerov

​​​​​​​Pravidlá správania sa DB Group pre obchodných partnerov zaväzujú všetkých našich dodávateľov a obchodných partnerov spĺňať etické a právne normy. Tvoria dôležitý základ spoločných obchodných vzťahov.

Pravidlá správania sa DB Group pre obchodných partnerov jasne formulujú očakávania spoločnosti DB: dodávatelia a obchodní partneri súhlasia, že budú dodržiavať požiadavky pravidiel. Pre DB to predstavuje dôležitý prínos pre udržateľné konanie v dodávateľskom reťazci.

Naše Pravidlá správania sa pre obchodných partnerov sú okrem iného založené na princípoch iniciatívy UN Global Compact. Rovnaké princípy sme vytýčili aj v Korporátnej etike princípov DB – pravidlách správania sa pre našich manažérov a zamestnancov. Týka sa všetkých spoločností a osôb na celom svete, od ktorých nakupujeme tovary alebo služby.


Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si celé Pravidlá správania sa DB pre obchodných partnerov.