Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Etický záväzok

Spoločnosť DB Group sa zaviazala podporovať ďalší rozvoj lepšieho chápania zhody v národnom a medzinárodnom prostredí. Spĺňa vysoké štandardy podnikovej etiky a aktívne ich dodržiava. DB Group si takisto aktívne vymieňa skúsenosti vo veciach zhody s inými nadnárodnými korporáciami.

DB Group sa osobitne zaviazala dodržiavať zásady iniciatívy OSN o globálnej dohode (UN Global Compact). Je takisto aktívnym členom spoločnosti Transparency International.