Skip to content
Logo DB Schenker Logo DB Schenker


Etický záväzok

Spoločnosť DB Group sa zaviazala podporovať ďalší rozvoj lepšieho chápania zhody v národnom a medzinárodnom prostredí. Spĺňa vysoké štandardy podnikovej etiky a aktívne ich dodržiava. DB Group si takisto aktívne vymieňa skúsenosti vo veciach zhody s inými nadnárodnými korporáciami.

DB Group sa osobitne zaviazala dodržiavať zásady iniciatívy OSN o globálnej dohode (UN Global Compact). Je takisto aktívnym členom spoločnosti Transparency International.