Skip to content
Logo DB Schenker


Strategy Chess Board

Stratégia

Naša stratégia úspešne pokrýva všetky rozmery trvalo udržateľného rozvoja podnikania. Usilujeme sa o zmenu súčasného stavu v logistickom priemysle. Snažíme sa o vytvorenie hospodárskeho, spoločenského a enviromentálneho súladu riadenia logistického a dodávateľského reťazca.

Ekonomicky

DB Schenker bude profitabilný a kvalitný líder na najvyšších pozíciách našich cieľových trhov. Staviame na našej dlhodobej finančnej stabilite a budeme pokračovať v investíciách do trhov s potenciálom rastu, nových podnikov a odbornosti našich zamestnancov. Budeme dodávať inovatívne produkty založené na výkonných procesoch a najmodernejších IT systémoch. Naši zákazníci tak ostanú maximálne spokojní s našimi poprednými sieťovými a priemyselnými riešeniami.

Sociálne

Budeme TOP zamestnávateľom v našom odvetví. Podporujeme rozvoj našich zamestnancov a ponúkame im lokálne a medzinárodné pracovné príležitosti. Naše vzťahy sú založené na vzájomnej dôvere a našej spoločnej filozofii vodcovstva. Ponúkame pracovné prostredie, ktoré rešpektuje potreby jednotlivca a váži si prínos každého z nás.

Environmentálne

Budeme priekopníkom nášho odvetvia. Naša stratégia trvalo udržateľného rozvoja je založená na porfóliu ekologických produktov a odbornom poradenstve z oblasti ekológie. Poskytujeme tak našim zákazníkom zjavnú konkurenčnú výhodu. DB Schenker bude považovaný za trendsetera v oblastiach uhlíkovej a energetickej efektivity. Tak isto sa snazíme o znižovanie ostatných emísií, ako napríklad hluk aby sme podporovali celospoločenskú akceptáciu nášho budúceho rastu.

Budeme lídrom v poskytovaní integrovaných prepravných a logistických riešení.

Ako profitabilný a kvalitný líder, TOP zamestnávateľ a priekopník ekologických riešení v odvetví, budeme lídrom v poskytovaní prepravných a logistických riešení.
DB Schenker. Dodávame riešenia.