161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Strategy Chess Board

Stratégia

Naša stratégia do roku 2020 zahŕňa všetky aspekty udržateľného a úspešného konania. Usilujeme sa o zmenu súčasného stavu v logistickom priemysle. Snažíme sa o vytvorenie hospodárskeho, spoločenského a enviromentálneho súladu riadenia logistického a dodávateľského reťazca.

poslanie do roku

2020

Ekonomicky

DB Schenker bude do roku 2020 profitabilným lídrom kvality a udrží si popredné miesta na našich cieľových trhoch. Staviame na našej dlhodobej finančnej stabilite a budeme pokračovať v investíciách do trhov s potenciálom rastu, nových podnikov a odbornosti našich zamestnancov. Budeme dodávať inovatívne produkty založené na výkonných procesoch a najmodernejších IT systémoch. Naši zákazníci tak ostanú maximálne spokojní s našimi poprednými sieťovými a priemyselnými riešeniami.

Sociálne

Do roku 2020 sa staneme najlepším zamestnávateľom v našom priemysle. Sme rôznorodá nadnárodná spoločnosť, ktorá je inšpiráciou a lákadlom pre ľudí bez ohľadu na vek a profesiu. Podporujeme rozvoj našich zamestnancov a ponúkame im lokálne a medzinárodné pracovné príležitosti. Naše vzťahy sú založené na vzájomnej dôvere a našej spoločnej filozofii vodcovstva. Ponúkame pracovné prostredie, ktoré rešpektuje potreby jednotlivca a váži si prínos každého z nás.

Environmentálne

Do roku 2020 sa staneme priekopníkom v poskytovaní ekologických služieb v našom priemyselnom odvetví. Naša stratégia trvalo udržateľného rozvoja je založená na porfóliu ekologických produktov a odbornom poradenstve z oblasti ekológie. Poskytujeme tak našim zákazníkom zjavnú konkurenčnú výhodu. DB Schenker bude považovaný za trendsetera v oblastiach uhlíkovej a energetickej efektivity. Tak isto sa snazíme o znižovanie ostatných emísií, ako napríklad hluk aby sme podporovali celospoločenskú akceptáciu nášho budúceho rastu.

Do roku 2020 budeme popredným poskytovateľom integrovanej dopravy a logistiky.

Ako profitabilný líder kvality, najlepší zamestnávateľ a ekologický priekopník v našom priemysle sa do roku 2020 staneme popredným poskytovateľom integrovanej dopravy a logistiky. DB Schenker. Dodávame riešenia.
DB Schenker. Dodávame riešenia.