Skip to content
Logo DB Schenker


Ekonomicky

V DB Schenker sa sústredujeme na do detailov vypracované stratégie s cieľom sústavného zlepšovania  kvality poskytovaných služieb. Uvedomujeme si, že ak chceme byť úspešnou spoločnosťou, musíme sústrediť naše sily na spokojnosť zákazníkov. Preto táto priorita je ukotvená v našej stratégii do roku 2020.

V novej stratégii sa sústreďujeme na tri aspekty zlepšovania kvality:

  • Kultúra kvality: Sústavná orientácia na zákazníka a exlelentné operatívne procesy
  • Digitalizácia: Aktívne využívať inovatívne riešenia vyplývajúce z našej hlavnej obchodnej činnosti a vytvárať nové oblasti podnikania
  • Zvyšovanie výkonnosti: Prevziať zodpovednosť a zvyšovať náš výkon

Pre spoločnosti skupiny DB sú názory ich zákazníkov dôležité, preto prostredníctvom nezávyslých institútov prieskmu trhu realizujeme šesťkrát ročne meranie spokojnosti. Takto poskytujeme pre viac ako 140 000 cestujúcim a 1 800 partnerom možnosť vyjadriť svoj názor a poskytnúť spätnú väzbu.

Pre DB Schenker a DB Cargo je táto spätná väzba poskytovaná prostredníctvom každoročného prieskumu, do ktorého sa zapája viac ako 800 obchodných partnerov z celej Európy. DB Arriva (vlaky, autobusy) sa spolieha na prieskumy vykonávané nezávislou asociáciou cestujúcich vo Veľkej Británii  - Passenger Focus.

Jednotlivé časťi skupiny DB dosahujú celkovo stabilnú úroveň spokojnosti zákazníkov. Predsavzali sme si rozšíriť prieskum spokojnosti zákazníkov a obchodných partnerov na globálnu úroveň.