Skip to content
Logo DB Schenker


wind turbine green energy db schenker

Environmentálne

DB Schenker je lídrom environmentálnym lídrom a trendseterom v efektívnom využívaní zdrojov, ktoré máme k dispozícii.

Spoločnosť čelí čoraz väčším tlakom na ochranu životného prostredia a práve od prepravného sektoru sa očakáva, že prispeje k týmto snahám najväčšou mierou. Zaviazali sme sa, že pôjdeme príkladom v hnutí ochrany životného prostredia a že sa staneme popredným poskytovateľom ekologických logistických služieb. Vieme, že emisie CO2 sa dajú znižovať, aj keď preprava rastie.

ZNIŽOVANIE EMISIÍ

DB Schenker podporuje zámer DB Group o znižovanie emisií CO2 o 30% v rozätí rokov 2006 až 2020. Pre dosiahnutie tohto cieľa sme iniciovali viacero aktivít a neustále rozširujeme ponuku produktov "zelenej logistiky".

Podnikať a konať s ohľadom na životné prostredie je pre DB Schenker kľúčové a prostredníctvom rôznorodých iniciatív na jednotlivých pobočkách podporujeme ekologické povedomie v našich zamestnancoch a zákazníkoch. Optimalizujeme prepravné vzdialenosti prostredníctvom konsolidácie, postupne prechádzame na ekologickejšie spôsoby dopravy a sústavnou obnovou našej flotily zvyšujeme efektivitu. Sústredíme sa na vývoj ekologicky udržateľných logistických riešení.

DB Schenker už dnes ponúka vo všetkých druhoch prepravy ekologické riešenia. Zákazníci tak majú možnosť znižovať emisie CO2 alebo kompenzovať ich v celom dodávateľskom reťazci. Prostredníctvom využívania jednotlivých ekologických riešení sme schopní znížiť emisie CO2 o 20% v leteckej preprave a až o 50% v námornej preprave. EKO riešenia sú dostupné samozrejme aj pre pozemnú prepravu vďaka inovatívnym motorom, palivám a vytužívaniu energeticky účinných opatrení vo všetkých budovách spoločnosti. DB Schenker je spoločnosť so silným zameraním na zelenú logistiku. Ako líder na trhu sme schopný transparentne vypočítať a prezentovať stopu v celom dodávateľskom reťazci zákazníka, následne poskytovať odporúčania pre jeho optimalizáciu.