161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Db schenker flags wind sky db management

Vedenie spoločnosti

Schenker AG je vedenie obchodných jednotiek spoločnosti DB Schenker. Tvoria ho najlepší odborníci na logistiku v odvetví, ktorí sa špecializujú na všetky oblasti logistiky a dodávateľského reťazca.

Jochen Thewes CEO Management

Jochen Thewes

Chief Executive Officer

Jochen Thewess sa narodil v roku 1971 a od 1. septembra 2015 je predsedom predstavenstva Schenker AG. Thewesove korene siahajú do nemeckého mesta Rheda-Wiedenbrück a patrí medzi uznávaných odborníkov na dodávateľský reťazec a logistiku. Prináša so sebou viac ako 20 rokov skúseností a odborných znalostí z vyššieho vedenia na regionálnych a globálnych pozíciách. Thewes za posledné roky prispel výraznou mierou do spoločnosti DB Schenker. Môžeme vyzdvihnúť jeho pôsobenie na pozícii generálneho riaditeľa v Singapure v rýchlo sa rozvíjajúcom a najdynamickejšom regióne Ázia/Pacifik, kde pôsobí od roku 2011 a vedie 13 000 zamestnancov roztrúsených po 200 pobočkách v 20 krajinách. Predtým bol vyšším viceprezidentom globálnej námornej prepravy so sídlom v nemeckom Essene.

Pred príchodom do DB Schenker zastával Thewes rôzne vyššie riadiace pozície v globálnej logistickej skupine Kuehne + Nagel. Vyše dvanásť rokov strávil na rôznych miestach v Ázii a Latinskej Amerike, napríklad ako prezident spoločnosti v Brazílii, generálny riaditeľ v strednej Číne v Šanghaji alebo hlavný zástupca vo Vietname. Pôsobil aj v Hongkongu a New Yorku.


Thomas Schulz Management

Thomas Schulz

Member of the Board of Management (Human Resources)

Thomas Schulz sa narodil v roku 1962 v nemeckom Kolíne. Po získaní právnického titulu vo svojom rodnom meste začal Schulz pracovať v roku 1995 ako právnik pre právnickú spoločnosť Holletschek und Partner v Kolíne, kde sa okrem iného zameriaval na zákony o preprave a doprave. Schulz má aj titul MBA z finančného manažmentu.

V roku 1997 prijal Schulz pozíciu vedúceho oddelenia ľudských zdrojov a právnych záležitostí v spoločnosti Horst Mosolf GmbH & Co. KG, ktorá má sídlo v meste Kirchheim unter Teck a špecializuje sa na logistiku vozidiel.

1. októbra 2006 sa Schulz stal vedúcim oddelenia ľudských zdrojov v spoločnosti Dachser GmbH & Co. KG, s ústredím v Kemptene. Tam pracoval na vývoji stratégie pre globálny HR manažment.

1. novembra 2012 vymenovali Schulza do predstavenstva Schenker AG so sídlom v Essene, kde má v súčasnosti na starosti ľudské zdroje. Schulz je taktiež vedúcim ľudských zdrojov oddelenia prepravy a logistiky spoločnosti DB Mobility Logistics AG v Berlíne.


Oliver Seidl Management

Oliver Seidl

Member of the Board of Management (CFO)

Oliver Seidl prináša mnohoročné skúsenosti z rôznych finančných riadiacich pozícií a ako výkonný riaditeľ a člen vedenia, medzi ktoré patria aj uvedené globálne spoločnosti. Pred príchodom do DB Schenker pracoval ako CFO a CIO v Media Saturn Holding. Od roku 2010 do 2013 pôsobil ako predseda riadiaceho tímu spoločnosti Loewe AG a predtým bol členom vedenia zodpovedným za financie a služby. Ešte predtým mal na starosti účtovníctvo manažmentu, stratégiu a zlúčenia a akvizície v stredne veľkých spoločnostiach.

V období rokov 1990 – 2001 Seidl pracoval na rôznych pozíciách pre Daimler AG v Brémach a Stuttgarte. Najnovšie viedol skupinu účtovníctva manažmentu pre Mercedes-Benz Passenger Cars. Potom, čo sa Seidl vyučil vo veľkoobchode a vývoze, študoval na univerzitách v Göttingene a Marburgum, kde promoval zo správy podnikov.


Markus Sontheimer Management

Markus Sontheimer

Member of the Board of Management (CIO/CDO)

Markus Sontheimer sa narodil v roku 1968 v nemeckom Friedrichshafene. Pán Sontheimer má bakalársky titul z priemyselného inžinierstva, ktorý získal na Technickej univerzite v Esslingene. Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1994 v spoločnosti Daimler AG, kde zastával rôzne senior pozície (na národnej aj medzinárodnej úrovni). Patrili medzi ne napríklad CIO odbytu, marketingu a popredajných služieb a CIO Daimler Financial Services AG. Za posledných 5 rokov reštrukturalizoval a pretransformoval globálne IT pre Finančnú skupinu v Deutsche Bank a stal sa z neho CIO pre financie.

Markus Sontheimer sa stal členom predstavenstva spoločnosti Schenker AG 1. decembra 2015 z titulu svojej funkcie IT manažéra (CIO).

22. júna 2016 ho dozorná rada vymenovala aj za manažéra digitálnych služieb (CDO) pre spoločnosť Schenker AG. Ako IT a digitálny manažér má na starosti IT a digitalizáciu.