Db schenker flags wind sky db management

Vedenie spoločnosti

Schenker AG je vedenie obchodných jednotiek spoločnosti DB Schenker. Tvoria ho najlepší odborníci na logistiku v odvetví, ktorí sa špecializujú na všetky oblasti logistiky a dodávateľského reťazca.

Jochen Thewes CEO Management

Jochen Thewes

Chief Executive Officer

Jochen Thewess sa narodil v roku 1971 a od 1. septembra 2015 je predsedom predstavenstva Schenker AG. Thewesove korene siahajú do nemeckého mesta Rheda-Wiedenbrück a patrí medzi uznávaných odborníkov na dodávateľský reťazec a logistiku. Prináša so sebou viac ako 20 rokov skúseností a odborných znalostí z vyššieho vedenia na regionálnych a globálnych pozíciách. Thewes za posledné roky prispel výraznou mierou do spoločnosti DB Schenker. Môžeme vyzdvihnúť jeho pôsobenie na pozícii generálneho riaditeľa v Singapure v rýchlo sa rozvíjajúcom a najdynamickejšom regióne Ázia/Pacifik, kde pôsobí od roku 2011 a vedie 13 000 zamestnancov roztrúsených po 200 pobočkách v 20 krajinách. Predtým bol vyšším viceprezidentom globálnej námornej prepravy so sídlom v nemeckom Essene.

Pred príchodom do DB Schenker zastával Thewes rôzne vyššie riadiace pozície v globálnej logistickej skupine Kuehne + Nagel. Vyše dvanásť rokov strávil na rôznych miestach v Ázii a Latinskej Amerike, napríklad ako prezident spoločnosti v Brazílii, generálny riaditeľ v strednej Číne v Šanghaji alebo hlavný zástupca vo Vietname. Pôsobil aj v Hongkongu a New Yorku.


Thomas Schulz Management

Thomas Schulz

Member of the Board of Management (Human Resources)

Thomas Schulz sa narodil v roku 1962 v nemeckom Kolíne. Po získaní právnického titulu vo svojom rodnom meste začal Schulz pracovať v roku 1995 ako právnik pre právnickú spoločnosť Holletschek und Partner v Kolíne, kde sa okrem iného zameriaval na zákony o preprave a doprave. Schulz má aj titul MBA z finančného manažmentu.

V roku 1997 prijal Schulz pozíciu vedúceho oddelenia ľudských zdrojov a právnych záležitostí v spoločnosti Horst Mosolf GmbH & Co. KG, ktorá má sídlo v meste Kirchheim unter Teck a špecializuje sa na logistiku vozidiel.

1. októbra 2006 sa Schulz stal vedúcim oddelenia ľudských zdrojov v spoločnosti Dachser GmbH & Co. KG, s ústredím v Kemptene. Tam pracoval na vývoji stratégie pre globálny HR manažment.

1. novembra 2012 vymenovali Schulza do predstavenstva Schenker AG so sídlom v Essene, kde má v súčasnosti na starosti ľudské zdroje. Schulz je taktiež vedúcim ľudských zdrojov oddelenia prepravy a logistiky spoločnosti DB Mobility Logistics AG v Berlíne.


Oliver Seidl Management

Oliver Seidl

Member of the Board of Management (CFO)

Oliver Seidl prináša mnohoročné skúsenosti z rôznych finančných riadiacich pozícií a ako výkonný riaditeľ a člen vedenia, medzi ktoré patria aj uvedené globálne spoločnosti. Pred príchodom do DB Schenker pracoval ako CFO a CIO v Media Saturn Holding. Od roku 2010 do 2013 pôsobil ako predseda riadiaceho tímu spoločnosti Loewe AG a predtým bol členom vedenia zodpovedným za financie a služby. Ešte predtým mal na starosti účtovníctvo manažmentu, stratégiu a zlúčenia a akvizície v stredne veľkých spoločnostiach.

V období rokov 1990 – 2001 Seidl pracoval na rôznych pozíciách pre Daimler AG v Brémach a Stuttgarte. Najnovšie viedol skupinu účtovníctva manažmentu pre Mercedes-Benz Passenger Cars. Potom, čo sa Seidl vyučil vo veľkoobchode a vývoze, študoval na univerzitách v Göttingene a Marburgum, kde promoval zo správy podnikov.


Markus Sontheimer Management

Markus Sontheimer

Member of the Board of Management (CIO/CDO)

Markus Sontheimer sa narodil v roku 1968 v nemeckom Friedrichshafene. Pán Sontheimer má bakalársky titul z priemyselného inžinierstva, ktorý získal na Technickej univerzite v Esslingene. Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1994 v spoločnosti Daimler AG, kde zastával rôzne senior pozície (na národnej aj medzinárodnej úrovni). Patrili medzi ne napríklad CIO odbytu, marketingu a popredajných služieb a CIO Daimler Financial Services AG. Za posledných 5 rokov reštrukturalizoval a pretransformoval globálne IT pre Finančnú skupinu v Deutsche Bank a stal sa z neho CIO pre financie.

Markus Sontheimer sa stal členom predstavenstva spoločnosti Schenker AG 1. decembra 2015 z titulu svojej funkcie IT manažéra (CIO).

22. júna 2016 ho dozorná rada vymenovala aj za manažéra digitálnych služieb (CDO) pre spoločnosť Schenker AG. Ako IT a digitálny manažér má na starosti IT a digitalizáciu.


Christian Drenthen

Board Member for Land Transport

Christian Drenthen, pôvodom z Holandska, bol vymenovaný do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Schenker AG so zodpovednosťou za divíziu pozemných prepráv na globálnej úrovni. Drenthen má vysokoškolské vzdelanie v odbore logistiky a súčasťou spoločnosti je od roku 2015. Jeho predchádzajúce pôsobiská boli logistické spoločnosti ako FedEx, či Unilever.

Od 1. januára 2019 je Drenthen súčasťou vrcholového manažmentu spoločnosti Schenker AG so sídlom v Essene, kde zodpovedá za divíziu pozemných prepráv na globálnej úrovni.


Thorsten Meincke

Board Member for Air and Ocean Freight

Thorsten Meincke sa stal súčasťou vedenia spoločnosti Schenker AG od 1. júna 2019 a je zodpovedný za oddelenie leteckých a námorných prepráv na globálnej úrovni. Jeho predchádzajúcim pôsobiskom bola spoločnosť Kuehne + Nagel, kde pôsobil na rôznych pozíciách vrátane vedúceho globálneho oddelenia námorných prepráv. Skúsenosti získal aj pôsobením v spoločnostiach ako M&M Militzer & Muench – švajčiarska logistická spoločnosť, alebo v americkej poradenskej spoločnosti Arthur Andersen.

Thorsen sa narodil a vyrastal v Hamburgu a je držiteľom vysokoškolského titulu získaného na univerzite v jeho rodnom meste.


Xavier Garijo

Board Member for Contract Logistics

Xavier Garijo rodený španiel, je držiteľom vysokoškolského titulu v odbore chémia a fyzika. Je manažérske skúsenosti uplatnil na rôznych pozíciách pre Francúzske, Anglické a Americké spoločnosti, ako napríklad Unilever, Reckitt Benckiser, či Revlon a Elizabeth Arden, v odvetví spotrebného tovaru.

Od 19. januára 2019 je Garijo súčasťou vrcholového manažmentu spoločnosti Schenker AG so sídlom v Essene, kde zodpovedá za divíziu kontraktnej logistiky.