Skip to content
Logo DB Schenker


Lead Logistics Ázia-Pacifik

DB Schenker, partner ktorý realizuje vaše potreby a posiľňuje vašu pozíciu v ázijsko-pacifickom regióne. V tomto regióne, v ktorom nekonzistetne vznikajú nové trhy, vám poskytneme komplexné riešenia vášho dodávateľského reťazca. Pomôžeme vám zvíťaziť nad výzvami akými sú konkurenčné rastúce trhy, tlak na znižovanie nákladov, inflácia a nestálosť trhov. Plánovanie a realizácia dodávateľského reťazca sú v takomto prostredí mimoriadne náročné. Spoločnosti čoraz častejšie spoliehajú na 4PL, aby maximalizovali kontrolu svojich vstupných a odchádzajúcich dodávateľských reťazcov, zvýšili viditeľnosť, zlepšili riadenie zásob a riadili životné cykly produktov.

DB Schenker je etablovaná celosvetová logistická organizácia a veterán v oblasti dodávateľských reťazcov a logistického priemyslu. Sme lídri na trhu 4PL služieb a máme odborné vedomosti o priemysle. Zároveň chápeme multiregulačné podnikateľské prostredie v ázijsko-pacifickom regióne. Radi sa staneme „sprostredkovateľom zmien“, ktorý bude mať na potreby vášho dodávateľského reťazca kladný efekt. Výberom našich integrovaných komplexných služieb môžete prepojiť strategické rozhodovanie, taktické riadenie a prevádzkovú realizáciu. 

Lead Logistics Partner (LLP) služby Ázia-Pacifik:

  • Vyhodnocovanie stratégií centralizácie a decentralizácie
  • Znižovanie zásob
  • Modelovanie a optimalizácia sietí
  • Manažment skladov a prepráv
  • Založenie a riadenie riadiacich veží 
  • Výber dodávateľov a riadenie procesov
  • Manažment prepravy a colná deklarácia
  • Import/export
  • Vyhodnocovanie výkonnosti dodávateľov

Na podporu tohto úsilia naša IT infraštruktúra maximalizuje pákový efekt našej vlastnej existujúcej siete a siete dodávateľov. Spájame stratégie, ako sú konsolidácia zásielok, prekládky, výber multimodálnej dopravy a optimalizácia zariadení. Naším hlavným cieľom je umožniť lepšiu kontrolu nad vašim dodávateľským reťazcom a zvýšiť hodnotu vášho pondnikania. Investujeme do technológií, partnerov, služieb a trhov, tak aby úroveň vášho podnikania sústavne rástla. Spojením sa s DB Schenker 4PL si zachováte nie len konkurenčnú výhodu, ale nájdete aj spôsoby ako ju posilníte. Spolu vytvoríme partnerstvo, ktoré bude zahŕňať všetky aspekty vášho dodávateľského reťazca a spojí vaše podnikanie s dodávateľmi, zákazníkmi a partnermi na globálnej úrovni. Spoločne zrealizujeme vaše strategické vízie, posilníme hodnotový reťazec a zabezpečíme, aby ste uspeli vo vašom podnikaní.

eSchenker: Je to také jednoduché

eSchenker je naše najpokročilejšie logistické riešenie v histórii. Všetky eSlužby spája do jedného portálu a poskytuje vám maximálnu podporu v každej fáze vášho dodávateľského reťazca. eSchenker rieši vašu logistiku od sledovania a plánovania až po rezervácie a výkazy.

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.