Skip to content
Logo DB Schenker


DB Schenker Lead Logistics Container Crane

Lead Logistic Partner služby

Riadiť logistiku a široké spektrum externých poskytovateľov v dodávateľskom reťazci je zložíté, preto ak potrebujete prispôsobené a kunkurencieschopné prepravné logistické riešenia pre svoj dodávateľský reťazec, oslovte DB SCHENKERleadlogistics. DB SCHENKERleadlogistics zahŕňa 4PL, LLP, manažment nákladov, riadenie prepráv a riešenia dodávateľského reťazca.

DB SCHENKERleadlogistics dokáže komplexne riadiť jednotlivé aspekty logistiky dodávateľského reťazca na jednom mieste. Pre každú časť vášho dodávateľského reťazca vám nájdeme a zabezpečíme len tých nájlepších a najschopnejších poskytovateľov a subdodávateľov. Získate tak optimálne nastavenie vašej logistiky. Nastavenie procesov DB SCHENKERleadlogistics sú individuálne nastaviteľné, využíva širokú ponuku najlepších poskytovateľov (podľa trasy/schopností), čím zaručuje potrebnú kapacitu a rentabilitu. 

Regionálne služby Lead Logistics 

Efektívne riadenie globálneho dodávateľského reťazca vyžaduje znalosť lokálnych trhov. Štruktúry trhu, kultúrno, politické či lokálne obchondé zvyklosti sa môžu líšiť v závislosti od regiónu. Znalosť lokálnych zvyklostí je veľmi dôležitá pri cezhraničnej logistike. Preto sme v DB Schenker vyvinuli služby Lead Logistics Europe, Lead Logistics Americas a Lead Logistics Asia Pacific, ktoré sú prispôsobené lokálnym požiadavkám globálnej logistiky.

Služby Lead Logistic Partner (LLP) sú prispôsobené miestnym lokálnym pomerom, zostávajú však naďalej globálne integrované a transparentné. Pomocou zásob v skladoch a zariadení v cross dockoch manažujeme celý dodávateľský režazec od začiatku až ku koncovému zákazníkovi. 

eSchenker: Je to také jednoduché

eSchenker je naše najpokročilejšie logistické riešenie v histórii. Všetky eSlužby spája do jedného portálu a poskytuje vám maximálnu podporu v každej fáze vášho dodávateľského reťazca. eSchenker rieši vašu logistiku od sledovania a plánovania až po rezervácie a výkazy.

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.