Skip to content
Logo DB Schenker


DB Schenker Lead Logistics Container Crane

Lead Logistics Partner (LLP) služby Amerika

DB Schenker pôsobí v Južnej a Severnej Amerike a pozná tak veľmi dobre lokálne pomery a globálne možnosti. Amerika je rozsiahly región mnohých tvárí. Severná Amerika sa môže pochváliť vyspelým a homogénnym logistickým trhom. Rozvíjajúce sa trhy Južnej Ameriky zaznamenávajú rýchly rast a bojuje s vlastnými logistickými výzvami.

Severoamerický trh je relatívne jednotný a pokrýva veľkú geografickú oblasť. Z pohľadu distribučného reťazca budú preprava a skladovanie dôležitým aspektom úspory vyplývajúce z veľkovýroby. Na dosiahnutie efektivity a úspor potrebujete spoľahlivého, skúseného partnera so znalosťou lokálnych pomerov a globálnymi skúsenosťami. DB Schenker optimalizuje vašu sieť prepravcov po Severnej Amerike kombináciou medzinárodných a vnútroštátnych zásielok s plnou vizibilitou a kontrolou nad dodávateľským reťazcom. Južná Amerika predstavuje iný druh výziev a požiadaviek vášho dodávateľského reťazca. Zákony, predpisy, kultúrna rozmanitosť a zložité daňové prostredie vyžaduje komplexne orientované dodávateľské reťazce. DB Schenker dôkladne pozná trhy v Mexiku, Argentíne, ČIle a Brazílie. Pomôžeme vám s výberom, hodnotením a riadením lokálnych prepravcov a poskytovateľov logistických služieb tretej strany. Na pozícii vášho jediného styčného bodu dokážeme plne integrovať a riadiť vaše sprostredkované partnerstvá. Vaša nákladná preprava tak bude efektívnejšia a budete mať možnosť ľahšie ovládať svoj dodávateľský reťazec.

DB SCHENKERleadlogiscs Americas je globálny hrác so silnými lokálnymi skúsenosťami. Úspory administratívnych a prepravných nákladov, zvýšenú flexibilitu a vyššiu rýchlosť zásobovania vo vašom dodávateľskom reťazci dosahujeme prostredníctvom:

  • Celosvetovej integrovanej kombinovanej dopravnej siete 
  • Strategických globálnych skladov a centier 
  • Informačných technologických systémov a nástrojov na prezeranie globálneho dodávateľského reťazca 
  • Znalostí aktuálnych predpisov globálneho obchodu a dohôd o voľnom obchodovaní


eSchenker: Je to také jednoduché

eSchenker je naše najpokročilejšie logistické riešenie v histórii. Všetky eSlužby spája do jedného portálu a poskytuje vám maximálnu podporu v každej fáze vášho dodávateľského reťazca. eSchenker rieši vašu logistiku od sledovania a plánovania až po rezervácie a výkazy.

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.