Skip to content
Logo DB Schenker


Air Freight employees load / unload cargo

AirTrack: Sledovanie zásielok - naše oči a uši vašich zásielok

Existujú zásielky, ktoré by ste nemali spustiť z dohľadu. So sledovaním zásielok AirTrack to bude, ako keby ste ich prepravovali vy sami. Naše nové riešenie pre sledovanie leteckých zásielok vám poskytuje najvyšší stupeň transparentnosti počas celého procesu prepravy v dodávateľskom reťazci, rovnako ho môžete využiť v kritických úsekoch prepravy pre zabezpečenie bezpečného doručenia. Vďaka tomu si môžete byť istí, že vaše hodnotné a senzitívne zásielky dorazia do svojho cieľa v poriadku, tak ako očakávate.

Prispôsobujeme platformu AirTrack tak, aby sme dokázali vyhovieť všetkým vašim očakávaniam od sledovania zásielok, od sledovania polohy až po sledovania teploty alebo nežiadúcim pohybom prepravného boxu. V nadväznosti na vaše konkrétne požiadavky dokážeme sledovanie zásielok prispôsobiť na mieru, tak aby ste dostávali textové správy o priebehu prepravy, v rátane upozornení na odchýlky na základe, ktorých môžete včas reagovať. Vďaka tejto novej sledovacej platforme, pre letecké zásielky, sme schopní poskytovať lepšie služby našim zákazníkom v súlade ich individuálnych požiadaviek. Pre navrhnutie vášho nového riešenia AirTrack: sledovanie zásielok nás neváhajte kontaktovať, ešte dnes!

AirTrack: Sledovanie zásielok je navrhnuté tak, aby odrzkadlovalo potreby vašich prepráv a s cieľom zabezpečiť najvyšiu úroveň v logistike.


Bezproblémová kontrola v reálnom čase pre pokoj vašej duše. 

V spoločnosti DB Schenker vybavujeme všetky vaše zásielky s maximálnou starostlivosťou, a súčasne si uvedomujeme, že niektoré tovary a výrobky si vyžadujú dohľad v reálnom čase.  povaha určitých komodít si vyžaduje viditeľnosť v reálnom čase. Nezáleží na tom či potrebujete monitorovať hodnotné automobilové súčiastky, farmaceutické alebo zdravotnícke materiálny citlivé na zmeny teploty a vlhkosti počas prepravy. Sledovanie leteckých zásielok AirTrack vám umožní mať kontrolu nad vašimi zásielkami v reálnom čase. AirTrack vám prináša neustály prehľad o stave a kondícii vašich zásielok v súlade s vašimi špecifickými potrebami a požiadavkami. Sledovanie zásielok AirTrack sú vaše oči a uši počas celého dodávateľského reťazca. 

Chráňte vaše hodnotné zásielky prostredníctvom našej viacúčelovej technológie, ktorá dokáže sledovať polohu GPS, teplotu, vlhkosť, vystavenie svetlu, náklon alebo otrasy. Budeme vám zasielať upozornenia o stave vašej zásielky v reálnom čase, vždy keď sa prepravný box alebo kontajner, s vašim tovarom otvorí, nakloní alebo dôjde k neočakávanej telemetrickej odchýlke. Tieto upozornenia nám umožňujú mať aktuálne informácie o jednotlivých odchýlkach od nastavených parametrov prepravy, čo nám umožňuje okamžité reagovať. Vďaka včasným informáciám dokážeme napríklad zabezpečiť zaslanie náhradných zásielok, prípade zdravotníckych materiálov citlivých na zmeny teplôt a vlhkosti. Získané telemetrické údaje umožňujú našim zákazníkom zmierniť riziko krádeže alebo poškodenia a minimalizovať ekologickú stopu.

“Z pohľadu udržateľnosti a ochrany životné prostredia som rád, že nielenže využívame opakovane použiteľné zariadenia, ale aj dokážeme zabezpečiť, aby všetky naše jednorazové zariadenia boli recyklovateľné.“ – uvádza Christian Hein – riaditeľ pre letecké prepravy DB Schenker Európa. 

Naše inovatívne riešenie bolo navrhnuté špeciálne, tak aby zodpovedalo vašim potrebám. Sledovanie leteckých zásielok AirTrack poskytuje maximálnu informovanosť o vašich zásielkach počas celého dodávateľského reťazca a zvyšuje spoľahlivosť termínov dodania. V DB Schenker veríme, že sledovanie leteckých zásielok AirTrack ponúka to najlepšie riešenie pre vaše hodnotné zásielky.

Prepravujte s rozumom  – Prepravujte na základe telemetrických dát podporujúcich vašu logistiku a zvyšujúcich bezpečnosť vašich zásielok.

Monitorovanie zásielok s GPS zabezpečuje sledovanie vašich zásielok v reálnom čase a ochraňuje tak ich hodnotu.

 • Vylepšený rizikový manažment: sledujte trasu vašej door-to-door zásielky prostredníctvom našej IoT platformy. Dostávajte oznámenia o akejkoľvek odchýlke alebo meškaniach. 
 • “Neviditeľné” riešenie: umožňuje zabezpečenie ochranu zásielky bez vzbudzovania akejkoľvek pozornosti. Ak sa vyskytne problém, poskytnuté detaily o priebehu trasy zásielky môžu napomôcť pri reklamácii a pri predchádzaniu rizík v budúcnosti.
 • Zvýšená efektivita dodávateľského reťazca: strategicky zlepšujte prepravný čas vo vašom dodávateľskom reťazci. Nezáleží na tom kde sa nachádzate, vždy budete o krok pred konkurenciou. 

Ak si vaše zásielky vyžadujú špecifické teplotné alebo vlhkostné podmienky, máme pre vás to pravé riešenie. 

 • Monitorovanie teploty od začiatku až do konca: dostávajte automatické oznámenia o zmene teploty tak, aby ste boli schopní, v prípade potreby, okamžitej reakcie či zmeny spôsobu prepravy.  Takto nikdy nebude reagovať neskoro.
 • Kontinuálne zaznamenávanie údajov: aj v prípade, že je zásielka mimo signál, naše záznamové zariadenia neprestávajú zaznamenávať dáta. Vďaka tomu máte k dispozícii údaje o zásielke od začiatku až do konca. 
 • Minimalizácia risku: sme schopní kompletne analyzovať získané dáta o odchýlkach teploty a vlhkosti pre zabezpečenie minimalizácie potenciálneho rizika v budúcnosti. 

Naše senzory nám umožňujú monitorovať pohyb a podmienky citlivých zásielok, ako sú napríklad kvapaliny, kvety či ťažké zariadenia.  

 • Vizuálne upozornenie: naše senzory náklonu upozorňujú na to keď je zásielka naklonená alebo prevrátená, čo napomáha správnemu zaobchádzaniu so zásielkou. 
 • Možnosť konfigurácie: jednotlivé nastavenia upozornení môžu byť nastavené tak, aby vám okamžite zasielali podrobnosti o vašej zásielke, napríklad aj či zásielka bola naklonená alebo prevrátená a o ďalších odchýlkach v preprave.
 • Udržujte vaše kvapalné zásielky v bezpečí: naše senzory náklonu sú ideálne pre zabezpečenie prepráv vašich kvapalných a chemických zásielok, ktoré musia počas prepravného procesu byť vo zvislej polohe. 

Monitorovanie nárazov a pohybu vás dokáže okamžite upozorniť na neočakávaný  pohyb alebo vybrácie vibrácie zásielok. 

 • Senzor nárazu: naše inovatívne senzory nárazu vám umožňujú určiť silu, bod, dopad, čas a miesto nárazu. 
 • Komunikácia v reálnom čase: umožňuje okamžitú informáciu o tom kedy a kde, počas prepravy, zásielka narazila
 • Ochrana majetku: počas prepravy je váš majetok v potenciálnom ohrození. Pri leteckej preprave senzitívnych alebo krehkých zásielok sú získané údaje z monitorovacieho zariadenia na nezaplatenie najmä v prípade prepráv drahých súčastí výrobných zariadení a pod.

Niektoré zásielky nesmú byť otvorené počas prepravného procesu. Naše svetelné senzory vás  dokážu okamžite upozorniť na neočakávané otvorenie zásielky.  

 • Zvýšená bezpečnosť: svetelné senzory pomáhajú zistiť či došlo k nedovolenému otvoreniu zásielky, alebo kamiónu počas prepravy. 
 • Hodnotné tovary vyžadujú spoľahlivé senzory: ochráňte vaše cenné a hodnotné tovary prostredníctvom našich "neviditeľných" senzorov.
 • Okamžité upozornenie: spustí okamžitý poplach ak sa úroveň svetla odchýli od prednastavených hodnôt. Vďaka čomu môžete okamžite reagovať v prospech ochrany vášho tovaru a máte príležitosť aktívne ochrániť váš tovar a mať k dispozícii potrebné údaje pre manažment vašej reklamácie. 

Využívajte výhody našich služieb

 • Monitorujte to na čom vám záleží, či je to jedna súčiastka alebo celá zásielka
 • Vaše zásielky dokážete monitorovať v reálnom čase naprieč celým dodávateľským reťazcom a rovnako sa môžete sústrediť na získavanie potrebných dát počas špeciálnych prepravných režimov
 • Dostávajte personifikované upozornenia a notifikácie
 • Buďte informovaní o každom pohybe, lokalizácii a vývoji teplotných rozdielov
 • Zvyšujte bezpečnosť vašich zásielok a predchádzajte potenciálnemu riziku vďaka zlepšeniu transparentnosti získaných údajov
 • Znižujte úroveň strát a poškodení zásielok
 • Vďaka personifikovaným oznámeniam môžete rýchlejšie a presnejšie reagovať na vzniknuté situácie počas prepravného procesu 
 • Zjednodušte svoj reklamačný proces pre tie prípady kedy sa niečo pokazí


Potrebujete riešenie od A po Z naprieč všetkými prepravnými spôsobmi?
Žiadny problém! Vďaka platforme connect2track a prepravnej sieti od DB Schenker môžete byť v kľude počas celej prepravy vašich zásielok - a je jedno či ich prepravujete letecky, loďou alebo po zemi.

Spoľahnite sa na DB Schenker Expertov. My sa postaráme o všetko potrebné.

Naše produkty Leteckých prepráv

Sme špecialisti v našom odvetví

eSchenker: It's so easy

eSchenker is our most advanced logistic solution yet. It incorporates all eServices into one portal, giving you maximum support at every stage of your supply chain. From tracking and scheduling to booking and reporting, eSchenker has your logistics covered.

Tracking

The easy-to-use eSchenker tracking tool gives you real-time information about the location and status of your shipment, and its current estimated time of delivery. Allocation of a tracking number means that you can access detailed shipment data online without having to log in. Our tracking technology has now been upgraded with an even more detailed overview and status information for each of your shipments.