Skip to content
Logo DB Schenker Logo DB Schenker


DB Schenker employee inside an cargo airplane

Riešenia pre medzikontinentálny dodávateľský reťazec (ISC)

Portfólio riešení DB Schenker pre medzikontinentálneho dodávateľského reťazca (ISC) zahŕňa všetky produkty, ktoré potrebujete pri optimalizácii vášho dodávateľského reťazca.

Vďaka využívaniu digitálnych platforiem a nástrojov sú schopní naši odborníci na procesy dodávateľského reťazca z DB Schenker ušetriť vašej spoločnosti čas aj peniaze a dosiahnuť tak maximálnej efektivity vášho dodávateľského reťazca. 

Prostredníctvom efektívneho plánovania a vzájomnej spolupráce v rámci dodávateľského reťazca ISC budete schopní urýchliť váš plán uvádzania produktov na trh a súčasne budete zvyšovať vašu celkovú efektivitu. 

Benefits

  • Zníženie zásob s vylepšenými spôsobmi cash-2-cash
  • Znížená administratívna záťaž prostredníctvom digitálnych a systémových procesov
  • Zníženie neplánovaných nákladov v rámci dodávateľského reťazca, ako napríklad poplatkov za omeškanie či stojné
  • Rýchlejšie dodávanie na trh prostredníctvom agilných riešení dodávateľského reťazca
  • Viditeľnosť medzi koncovými bodmi dodávateľského reťazca vo viacerých úrovniach 
  • Aktívne riadenie výnimiek 

Hlavnými súčaťami systému ISC sú: správa objednávok, riadenie prepravy a analýzy dodávateľského reťazca.

Správa objednávok

Aplikácia DB Schenker správa objednávok spája jednotlivých partnerov dodávateľského reťazca do jedinej platformy. Toto riešenie umožňuje prehľad o tovare až na úroveň SKU (Stock Keeping Unit), ponúka možnosti aktívneho sledovania dodávateľa od začiatku v rátane manažovania výnimiek, a tak zabezpečuje proaktívnu kontrolu celého dodávateľského reťazca. 

Riadenie prepravy

Aplikácia DB Schenker riadenie prepráv pracuje priamo s vašimi zmluvnými prepravcami. Náš globálny tím odborníkov neustále pracuje na zlepšovaní a inováciách dodávateľského reťazca.

Analýzy dodávateľského reťazca

Aplikáciu analýzy dodávateľského reťazca od DB Schenker je podporovaná skúsenými analytikmi. Zameriavame sa na rozhodovanie na základe dát, zvýšenie transparentnosti celého dodávateľského reťazca a inovácie jednotlivých nástrojov, akým je napríklad nástroj na predikciu času doručenia zásielky ETA (Estimated Time of Arrival).

Prostredníctvom kombinácie týchto troch základných nástrojov efektívneho riadenia dodávateľského reťazca poskytuje DB Schenker komplexné riešenie, ktoré pomáha všetkým zasielateľom optimalizovať ich prevádzku a pracovať s rozumom v dnešnom prostredí distribúcie a prepravy. 

Naše produkty leteckej prepravy