Skip to content
Logo DB Schenker


Pozemná preprava

Produkty a služby pozemnej prepravy od DB Schenker pokrývajú rozsiahlu sieť zahŕňajúcu 430 pobočiek pre pozemnú prepravu. Naše kvalitné riešenia pozemnej prepravy vás udržia o krok vpred pred konkurenciou.

Je jedno, či potrebujete pozemnú alebo železničnú prepravu alebo oba spôsoby prepravy, s našimi riešeniami pozemnej prepravy dorazia vaše zásielky do svojho cieľa včas a spoľahlivo. Nezáleží na tom, či potrebujete vyriešiť zaslanie jedného balíka alebo riadiť celý dodávateľský reťazec. Naša flotila pozemnej prepravy premiestni akýkoľvek tovar na žiadané miesto.

Naše služby prepravy tovaru zaručili úspech už pre milióny zásielok po zemi. Vďaka našej histórii kvalitnej a včasnej prepravy budú vaše produkty v bezpečných rukách.

Spoločnosť DB Schenker podporuje a víta uvedenie nového balíčku opatrení „Mobility Package 1 Európskej Únie, cieľom ktorého je efektívnejšie vyváženie oblastí bezpečnosti, sociálnej spravodlivosti, trvalej udržateľnosti a hospodárnosti európskeho systému pozemnej dopravy. V kontexte realizovaných pravidiel pristupuje naša spoločnosť ku krokom smerujúcich k zlepšeniu pracovných podmienok pre naše najdôležitejšie aktívum - našich ľudí pracujúcich pre našich bubdodávateľov. 

Implementácia nových pravidiel pre európsku pozemnú prepravu: zmeny vyplývajúce z európskeho balíčka mobility "EU Mobility Package 1 (MP1) Čítať ďalej

Naše produkty pozemnej prepravy

new tag

Zberná služba (LTL)

Novinka pre DB SCHENKERsystem: Fix Day 10 a 13

Vyskúšajte naše nové možnosti doručovania v presne stanovenom dni pred 10:00 alebo 13:00 hodinou.
 

Možnosti časového doručenia prostredníctvom DB SCHENKERsystem premium

Chcete svojich zákazníkov potešiť skôr? Využite našu novú službu doručovania do 13.00 pre efektívnejšie plánovanie prepráv a zjednodušenie výrobného procesu vašich klientov. V celej Európe!Spoľahnite sa na najrozsiahlejšiu pozemnú prepravnú sieť v Európe.
DB Schenker prostredníctvom 720 pobočiek pôsobí v 36 krajinách Európy. Sme tak najlepšou alternatívou pre vase zásielky určené pre zbernú službu/LTL.

Na výber máte spomedzi dvoch produktov, ktorých používanie je jednoduché a štandardizované v celej Európe. 

DB SCHENKERsystem a DB SCHENKERsystem premium

DB SCHENKERsystem je pre vás najlepším riešením, ak potrebujete rýchlo spoľahlivo premiestniť náklad vrámci Európy. Ak je rýchlosť rozhodujúcim faktorom, riešením je pre európske spoločnosti služba DB SCHENKERsystem premium: prostredníctvom, ktorej vyťažíte maximum z najríchlejšej cestnej siete so zárukou doručenia v požadovanom termíne.


Infographic of DB Schenker System VS System Premium * Ak zásielka nebude doručená v stanovenom termíne, DB Schenker vráti zákazníkovi cenu prepravného bez príplatkov pre danú zásielku. Neplatí v prípade, že za oneskorenie doručenia zodpovedá odosielateľ alebo príjemca alebo v prípade, že dôvodom oneskoreného doručenia bola vyššia moc. Pre infočmácie o konkrétnych prepravných časov nás kontaktujte alebo navštívte stránku www.dbschenker.com/system. ​​​​​​​

Prejsť na produkt

eSchenker: Je to také jednoduché

eSchenker je naše najpokročilejšie logistické riešenie v histórii. Všetky eSlužby spája do jedného portálu a poskytuje vám maximálnu podporu v každej fáze vášho dodávateľského reťazca. eSchenker rieši vašu logistiku od sledovania a plánovania až po rezervácie a výkazy.

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.

Alpaca herd Peru wool

Exoskelety

1/5
600-tonový žeriav vykladá turbíny v Burulluse

Vyše 100 000 ton

2/5

Príbeh úspechu

3/5

Príbeh úspechu

4/5

Projekt kolóny vozidiel „platoon“:

5/5