Pozemná preprava

Produkty a služby pozemnej prepravy od DB Schenker pokrývajú rozsiahlu sieť zahŕňajúcu 430 pobočiek pre pozemnú prepravu. Naše kvalitné riešenia pozemnej prepravy vás udržia o krok vpred pred konkurenciou.

Je jedno, či potrebujete pozemnú alebo železničnú prepravu alebo oba spôsoby prepravy, s našimi riešeniami pozemnej prepravy dorazia vaše zásielky do svojho cieľa včas a spoľahlivo. Nezáleží na tom, či potrebujete vyriešiť zaslanie jedného balíka alebo riadiť celý dodávateľský reťazec. Naša flotila pozemnej prepravy premiestni akýkoľvek tovar na žiadané miesto.

Naše služby prepravy tovaru zaručili úspech už pre milióny zásielok po zemi. Vďaka našej histórii kvalitnej a včasnej prepravy budú vaše produkty v bezpečných rukách.

Naše produkty pozemnej prepravy

new tag

Zberná služba (LTL)

Novinka pre DB SCHENKERsystem: Fix Day 10 a 13

Vyskúšajte naše nové možnosti doručovania v presne stanovenom dni pred 10:00 alebo 13:00 hodinou.
 

Možnosti časového doručenia prostredníctvom DB SCHENKERsystem premium

Chcete svojich zákazníkov potešiť skôr? Využite našu novú službu doručovania do 13.00 pre efektívnejšie plánovanie prepráv a zjednodušenie výrobného procesu vašich klientov. V celej Európe!Spoľahnite sa na najrozsiahlejšiu pozemnú prepravnú sieť v Európe.
DB Schenker prostredníctvom 720 pobočiek pôsobí v 36 krajinách Európy. Sme tak najlepšou alternatívou pre vase zásielky určené pre zbernú službu/LTL.

Na výber máte spomedzi dvoch produktov, ktorých používanie je jednoduché a štandardizované v celej Európe. 

DB SCHENKERsystem a DB SCHENKERsystem premium

DB SCHENKERsystem je pre vás najlepším riešením, ak potrebujete rýchlo spoľahlivo premiestniť náklad vrámci Európy. Ak je rýchlosť rozhodujúcim faktorom, riešením je pre európske spoločnosti služba DB SCHENKERsystem premium: prostredníctvom, ktorej vyťažíte maximum z najríchlejšej cestnej siete so zárukou doručenia v požadovanom termíne.


* Ak zásielka nebude doručená v stanovenom termíne, DB Schenker vráti zákazníkovi cenu prepravného bez príplatkov pre danú zásielku. Neplatí v prípade, že za oneskorenie doručenia zodpovedá odosielateľ alebo príjemca alebo v prípade, že dôvodom oneskoreného doručenia bola vyššia moc. Pre infočmácie o konkrétnych prepravných časov nás kontaktujte alebo navštívte stránku www.dbschenker.com/system. ​​​​​​​

Prejsť na produkt
new tag

Kombinované riešenia

Každý odborník na logistiku vie, že neexistuje jeden univerzálny spôsob prepravy, ktorý by vyhovoval všetkým. Práve pre to v DB Schenker kombinujeme konkrétne výhody rôznych sposobov prepravy tak, aby výsledná preprava bola pre našich zákazníkov čo najeefektívnejšia.

Široká paleta kombinovaných riešení slúži zákazníkom naprieč všetkými odvetviami. Riešenia zastrešujúce bežnú tak kombinovanú prepravu od štandarných nákladov po špeciálne, od ťažkých tovarov po drahé, zo severu na juh alebo z východu na západ, z klasického na široký rozchod trate, z námorých prístavov na železničné depá, z jednonápravoých na viacnápravové prívesy, z Číny do Európy. A navyše naše kombináciou našich služieb šetríme životné prostredie.

Naše odborné znalosti: Nastavenie optimálnej kombinácie spôsobou prepravy

Našou úlohou sú technické nastavenia riešení od dverí k dverám (door-to-door), ktoré odrážajú špecifické požiadavky zákazníkov a kombinujú železnice, cesty a krátke plavby. Preto prispôsobujeme naše služby typu prepravovaného nákladu podľa toho, či ide o spotrebný alebo priemyselný tovar, papier, oceľ, stavebný materiál, stroje alebo elektroniku so širokým spektrom nakladacích zariadení.

Prostredníctvokm DB SCHENKERrailog poskytujeme štandardné služby železničnej prepravy vrátane kamiónovej pred a po pristavení v termináloch a železničných depách vrátane množstva doplnkových služieb (napr. skladovania, monitorovania, colnej deklarácie, dokumentácie). Samozrejmosťou je viacjazyčný tím s nadštandardným prístupom ku všetkým železničným prepravcom a poskytovateľom železničných služieb.

DB SCHENKERintermodal je naše riešenie od dverí k dverám (door-to-door), ktoré spája európske cesty zo severu na juh pravideľnými spojeniami a ich vysokou kapacitou nákladu. Táto sieť využíva kombináciu rôznych spôsobov prepravy vrátane krátkych námorných prepráv. Tovar je prepravovaný prostredníctvom návesov, snímateľných návesov a kontajnerov. Okrem toho ponúkame multimodálne prepravy s využítím jedinečného prístupu k otvorenej celoeurópskej sieti.

Pre niektoré pozemné prepravy a vnútroeurópske obchodné cesty je možné využiť ako vhodné alternatívne riešenie krátke námorné spojenie medzi jednotlivými prístavmi. Vyvinuli sme špeciálne riešenia medzi vybranými prístavmi a spojili ich do služby DB SCHENKERshortsea. Váš náklad je prepravovaný medzi jednotlivými prístavmi špecifickými zariadeniami, ako sú napríklad viackolesové prívesy alebo kontajnery.

Železničné spojenie medzi Čínou a Európou

DB Schenker je priekopníkom v poskytovaní a zavádzaní pravideľných železničných prepráv po transeuroázijskom koridore, ktorý spája Čínu s Európou. Toto spojenie je vhodnou alternatívou štandardným prepravám. Ponúka prepravu s nížšími nákladmi ako letecká preprava a je rýchlejšia ako námorná preprava. DB SCHENKEReurasia je služba od dverí k dverám (door-to-door) určená pre celokontajnérové (FCL) a tak isto pre náklady menšie ako kontajner (LCL).

Úspora CO2 v kombinovanej doprave - z ciest na koľaje

DB Schenker kombináciou jednotlivých prepráv ovplyvňovať ekologický dopad nášho podnikania. Využívame vhodnú kombináciu prepravy po železnici a cestách, tak aby vždy keď je to možné bol tovar prepravovaný po hlavných ťahoch po železnici. Dokážeme tak v porovnaní s tradičnou dopravou znížiť emisie CO2 až o 80%. Flotila kamiónov zodpovedá o prepravu od terminálov a k nim. V DB Schenker sme schopní obslúžiť aj naodľahlejšie kúty Európy a zebezpečovať tak prepravu od dverí k dverám (door-to-door). Takto znižujeme celkový objem emisií až o 60 percent. Tie najprísnejšie enviromentálne normy sú pre DB Schenker samozrejmosťou. Aj pre to neustále obnovujeme našu flotilu kamiónov a využívame čoraz viac vozidiel, ktoré spĺňajú normu EURO 5. Okrem toho naplno využívame kapacitu našich vozidiel a kombinujeme zásielky na našich prepravných uzloch. Čím menej poloprázdnych vozidiel vypravíme, tým menej CO2 vyprodukujeme.

Prejsť na produkt

eSchenker: Je to také jednoduché

eSchenker je naše najpokročilejšie logistické riešenie v histórii. Všetky eSlužby spája do jedného portálu a poskytuje vám maximálnu podporu v každej fáze vášho dodávateľského reťazca. eSchenker rieši vašu logistiku od sledovania a plánovania až po rezervácie a výkazy.

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.

Alpaca herd Peru wool

Exoskelety

1/5
600-tonový žeriav vykladá turbíny v Burulluse

Vyše 100 000 ton

2/5

Príbeh úspechu

3/5

Príbeh úspechu

4/5

Projekt kolóny vozidiel „platoon“:

5/5