Skip to content
Logo DB Schenker


Vodič DB Schenker nakladá palety

Systémové prepravy

Spoľahnite sa na najrozsiahlejšiu prepravnú sieť v pozemných prepravách

Využite najrozsiahlejši prepravnú sieť pozemných prepráv, ktorú prevádzkuje spoločnosť DB Schenker prostredníctvom jej 430 pobočiek v 38 krajinách Európy nás predurčuje byť vašou prvou voľbou pri zabezpečení vašich systémových a LTL prepravách. Naše door-to-door služby zabezpečia vaše zásielky (na paletách aj bez paliet) s najrýchlejšími časmi doručenia a dennými linkovými odchodmi naprieč Európou.

Charakteristika sytémových prepráv od DB Schenker


Jedna prepravná sieť, dva jednoduché produkty

DB SCHENKERsystem:
Naše flexibilné riešenie prepravuje zásielky naprieč Európou - rýchlo a spoľahlivo.

 • Viaceré eServices služby a možnosti platby (rezervácia, sledovanie zásielok, eBilling . fakturácia atď.)
 • Bezplatné avízo: včasné oznámenie o doručení prostredníctvom SMS alebo Emailu
 • Manipulácia s nebezepčným tovarom
 • Fix Day odsúhlasené odosielateľom: Odosielateľ určuje termín doručenia (maximálne 3 dni po plánovanom doručení)

pre DB SCHENKERsystem

 • Fix Day 10
  Vy si určujete termín doručenia, pred 10:00 hod.
  (maximálne 3 dni po plánovanom doručení)
 • Fix Day 13
  Vy si určujete termín doručenia, pred 13:00 hod.
  (maximálne 3 dni po plánovanom doručení)

DB SCHENKERsystem premium:
Naše prémiové riešenie ak je čas dôležitý.

 • Rýchlejšie doručenie až o 2 dni, ako pri DB SCHENKERsystem
 • Maximálna spoľahlivosť
 • Garantované doručenie*

pre DB SCHENKERsystem premium

 • Premium 10
  Garantované* doručenie v súlade s našimi prepravnými časmi pred 10:00 hod.
 • Premium 13
  Garantované* doručenie v súlade s našimi prepravnými časmi pred 13:00 hod.

* Ak zásielka nebude doručená v stanovenom termíne, zákazník má možnosť požiadať o vrátenie čistého poplatku bez príplatkov platených zákazníkom za špeciálne prepravy. Neplatí v prípade, že za oneskorenie doručenia zodpovedá odosielateľ alebo príjemca alebo v prípade, že dôvodom oneskoreného doručenia bola vyššia moc.

 DB Schenker truck and driver next to forest

Systémové prepravy sa stávajú ekologicky neutrálne: kompenzácia uhlíkovej záťaže

Ďalší dôležitý krok v ústrety našej snahe stať sa vedúcim poskytovateľom služieb zelenej logistiky v Európe prichádza: Ekologicky neutrálne varianty našich produktov vám umožnia neutralizovať uhlíkovú stopu vašich prepráv prostredníctvom CDM certifikovaných projektov zameraných na ochranu ovzdušia.
Systémové prepravy sa stávajú ekologicky neutrálne: kompenzácia uhlíkovej záťaže Čítať ďalej

Súvisiace produkty

eSchenker: Je to také jednoduché

eSchenker je naše najpokročilejšie logistické riešenie v histórii. Všetky eSlužby spája do jedného portálu a poskytuje vám maximálnu podporu v každej fáze vášho dodávateľského reťazca. eSchenker rieši vašu logistiku od sledovania a plánovania až po rezervácie a výkazy.

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.

Alpaca herd Peru wool

Exoskelety

1/5
600-tonový žeriav vykladá turbíny v Burulluse

Vyše 100 000 ton

2/5

Príbeh úspechu

3/5

Príbeh úspechu

4/5

Projekt kolóny vozidiel „platoon“:

5/5