Vodič DB Schenker nakladá palety

Systémové prepravy

Spoľahnite sa na najrozsiahlejšiu prepravnú sieť v pozemných prepravách

Využite najrozsiahlejši prepravnú sieť pozemných prepráv, ktorú prevádzkuje spoločnosť DB Schenker prostredníctvom jej 430 pobočiek v 38 krajinách Európy nás predurčuje byť vašou prvou voľbou pri zabezpečení vašich systémových a LTL prepravách. Naše door-to-door služby zabezpečia vaše zásielky (na paletách aj bez paliet) s najrýchlejšími časmi doručenia a dennými linkovými odchodmi naprieč Európou.

Charakteristika sytémových prepráv od DB Schenker


Jedna prepravná sieť, dva jednoduché produkty

DB SCHENKERsystem:
Naše flexibilné riešenie prepravuje zásielky naprieč Európou - rýchlo a spoľahlivo.

 • Viaceré eServices služby a možnosti platby (rezervácia, sledovanie zásielok, eBilling . fakturácia atď.)
 • Bezplatné avízo: včasné oznámenie o doručení prostredníctvom SMS alebo Emailu
 • Manipulácia s nebezepčným tovarom
 • Fix Day odsúhlasené odosielateľom: Odosielateľ určuje termín doručenia (maximálne 3 dni po plánovanom doručení)

pre DB SCHENKERsystem

 • Fix Day 10
  Vy si určujete termín doručenia, pred 10:00 hod.
  (maximálne 3 dni po plánovanom doručení)
 • Fix Day 13
  Vy si určujete termín doručenia, pred 13:00 hod.
  (maximálne 3 dni po plánovanom doručení)

DB SCHENKERsystem premium:
Naše prémiové riešenie ak je čas dôležitý.

 • Rýchlejšie doručenie až o 2 dni, ako pri DB SCHENKERsystem
 • Maximálna spoľahlivosť
 • Garantované doručenie*

pre DB SCHENKERsystem premium

 • Premium 10
  Garantované* doručenie v súlade s našimi prepravnými časmi pred 10:00 hod.
 • Premium 13
  Garantované* doručenie v súlade s našimi prepravnými časmi pred 13:00 hod.

* Ak zásielka nebude doručená v stanovenom termíne, zákazník má možnosť požiadať o vrátenie čistého poplatku bez príplatkov platených zákazníkom za špeciálne prepravy. Neplatí v prípade, že za oneskorenie doručenia zodpovedá odosielateľ alebo príjemca alebo v prípade, že dôvodom oneskoreného doručenia bola vyššia moc.

Súvisiace produkty

new tag

Kombinované riešenia

Každý odborník na logistiku vie, že neexistuje jeden univerzálny spôsob prepravy, ktorý by vyhovoval všetkým. Práve pre to v DB Schenker kombinujeme konkrétne výhody rôznych sposobov prepravy tak, aby výsledná preprava bola pre našich zákazníkov čo najeefektívnejšia.

Široká paleta kombinovaných riešení slúži zákazníkom naprieč všetkými odvetviami. Riešenia zastrešujúce bežnú tak kombinovanú prepravu od štandarných nákladov po špeciálne, od ťažkých tovarov po drahé, zo severu na juh alebo z východu na západ, z klasického na široký rozchod trate, z námorých prístavov na železničné depá, z jednonápravoých na viacnápravové prívesy, z Číny do Európy. A navyše naše kombináciou našich služieb šetríme životné prostredie.

Naše odborné znalosti: Nastavenie optimálnej kombinácie spôsobou prepravy

Našou úlohou sú technické nastavenia riešení od dverí k dverám (door-to-door), ktoré odrážajú špecifické požiadavky zákazníkov a kombinujú železnice, cesty a krátke plavby. Preto prispôsobujeme naše služby typu prepravovaného nákladu podľa toho, či ide o spotrebný alebo priemyselný tovar, papier, oceľ, stavebný materiál, stroje alebo elektroniku so širokým spektrom nakladacích zariadení.

Prostredníctvokm DB SCHENKERrailog poskytujeme štandardné služby železničnej prepravy vrátane kamiónovej pred a po pristavení v termináloch a železničných depách vrátane množstva doplnkových služieb (napr. skladovania, monitorovania, colnej deklarácie, dokumentácie). Samozrejmosťou je viacjazyčný tím s nadštandardným prístupom ku všetkým železničným prepravcom a poskytovateľom železničných služieb.

DB SCHENKERintermodal je naše riešenie od dverí k dverám (door-to-door), ktoré spája európske cesty zo severu na juh pravideľnými spojeniami a ich vysokou kapacitou nákladu. Táto sieť využíva kombináciu rôznych spôsobov prepravy vrátane krátkych námorných prepráv. Tovar je prepravovaný prostredníctvom návesov, snímateľných návesov a kontajnerov. Okrem toho ponúkame multimodálne prepravy s využítím jedinečného prístupu k otvorenej celoeurópskej sieti.

Pre niektoré pozemné prepravy a vnútroeurópske obchodné cesty je možné využiť ako vhodné alternatívne riešenie krátke námorné spojenie medzi jednotlivými prístavmi. Vyvinuli sme špeciálne riešenia medzi vybranými prístavmi a spojili ich do služby DB SCHENKERshortsea. Váš náklad je prepravovaný medzi jednotlivými prístavmi špecifickými zariadeniami, ako sú napríklad viackolesové prívesy alebo kontajnery.

Železničné spojenie medzi Čínou a Európou

DB Schenker je priekopníkom v poskytovaní a zavádzaní pravideľných železničných prepráv po transeuroázijskom koridore, ktorý spája Čínu s Európou. Toto spojenie je vhodnou alternatívou štandardným prepravám. Ponúka prepravu s nížšími nákladmi ako letecká preprava a je rýchlejšia ako námorná preprava. DB SCHENKEReurasia je služba od dverí k dverám (door-to-door) určená pre celokontajnérové (FCL) a tak isto pre náklady menšie ako kontajner (LCL).

Úspora CO2 v kombinovanej doprave - z ciest na koľaje

DB Schenker kombináciou jednotlivých prepráv ovplyvňovať ekologický dopad nášho podnikania. Využívame vhodnú kombináciu prepravy po železnici a cestách, tak aby vždy keď je to možné bol tovar prepravovaný po hlavných ťahoch po železnici. Dokážeme tak v porovnaní s tradičnou dopravou znížiť emisie CO2 až o 80%. Flotila kamiónov zodpovedá o prepravu od terminálov a k nim. V DB Schenker sme schopní obslúžiť aj naodľahlejšie kúty Európy a zebezpečovať tak prepravu od dverí k dverám (door-to-door). Takto znižujeme celkový objem emisií až o 60 percent. Tie najprísnejšie enviromentálne normy sú pre DB Schenker samozrejmosťou. Aj pre to neustále obnovujeme našu flotilu kamiónov a využívame čoraz viac vozidiel, ktoré spĺňajú normu EURO 5. Okrem toho naplno využívame kapacitu našich vozidiel a kombinujeme zásielky na našich prepravných uzloch. Čím menej poloprázdnych vozidiel vypravíme, tým menej CO2 vyprodukujeme.

Prejsť na produkt

eSchenker: Je to také jednoduché

eSchenker je naše najpokročilejšie logistické riešenie v histórii. Všetky eSlužby spája do jedného portálu a poskytuje vám maximálnu podporu v každej fáze vášho dodávateľského reťazca. eSchenker rieši vašu logistiku od sledovania a plánovania až po rezervácie a výkazy.

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.

Alpaca herd Peru wool

Exoskelety

1/5
600-tonový žeriav vykladá turbíny v Burulluse

Vyše 100 000 ton

2/5

Príbeh úspechu

3/5

Príbeh úspechu

4/5

Projekt kolóny vozidiel „platoon“:

5/5