Skip to content
Logo DB Schenker


 Kamión DB Schenker so svojím vodičom v lese

Systémové prepravy sa stávajú ekologicky neutrálne: kompenzácia uhlíkovej záťaže

Ďalší dôležitý krok v ústrety našej snahe stať sa vedúcim poskytovateľom služieb zelenej logistiky v Európe prichádza: Ekologicky neutrálne varianty našich produktov vám umožnia neutralizovať uhlíkovú stopu vašich prepráv prostredníctvom CDM certifikovaných projektov zameraných na ochranu ovzdušia. Ekologicky neutrálne možnosti sú dostupné pre všetky produkty DB SCHENKERsystem, v rátane DB SCHENKERsystem premium. Projekty zamerané na neutralizáciu uhlíkovej stopy nie len že neutralizujú emisie CO₂e; ale rovnako podporujú trvalo udržateľné podnikanie premenou technológií a spolupodieľajú sa na boji proti chudobe.

Spoločnosť DB Schenker spolupracuje s európskou neziskovou organizáciou atmosfair, ktorá sa aktívne podieľa na znižovaní produkcie emisií CO₂ prostredníctvom vývoja a financovania obnoviteľnej energie vo viac ako 15 krajinách sveta. Aktuálne až 90% projektov, zastrešených organizáciou, atmosfair je v súlade s certifikáciou CDM Gold Standard, jedným z najprísnejších štandardov pre projekty ochrany ovzdušia. Viac zaujímavých informácií o prínosoch projektov môžete nájsť tu: 

Obnoviteľná elektrická energia zo zvyškov úrody horčice v Indii

Úroda horčice v Indii

Úroda horčice v Indii

Tento projekt je situovaný v regióne Tonk v najväčšom indickom štáte Radžastháne kde sa nachádzajú jedny z najsuchších miest Indie v rátane púšte Thar. Napriek tomu je miestna ekonomika výrazne závislá od poľnohospodárstva, chovu zvierat a textilnej výroby. Výnosy tohto regiónu patria k jedným z najnižších v Indii a malí poľnohospodári len ťažko vyprodukujú toľko, aby prežili. Sucho a neúroda negatívne vplývajú na miestne obyvateľstvo. Preto je pestovanie horčice, v tomto suchom podnebí, významným prínosom.

Elektrická energia z elektrární na biomasu

Elektrická energia z elektrární na biomasu

Nezisková organizácia atmosfair spolu so spoločnosťou Kalpataru Power Transmission Limited (KPTL) vybudovali elektráreň na biomasu produkujúcu 8 megawattov využívaním zvyškov z vypestovaných plodín pri výrobe elektrickej energie. Palivo je spaľované tzv. priamym spaľovaním čím vzniká vodná para. Táto poháňa turbínu a generátor vyrábajúci elektrickú energiu, ktorá je následne distribuovaná do miestnej energetickej siete. Výroba elektrickej energie priamym spaľovaním umožňuje spaľovať aj iné zvyšky poľnohospodárskych plodín, ale biomasa zo zvyškov rastlín horčice patrí k najvýznamnejším zdrojov energie.

Farmár a jeho ťava na púšti

Dodatočný zdroj príjmov

Od roku 2007, tisíce malých farmárov dodávajú zvyšky z ich úrody do elektrární a predávajú im odpad, ktorý predtým považovali za bezcenný. Vrecia so zvyškami úrody sú odvážené na niekoľkých zberných miestach a farmárom sú vyplatené peniaze na ruku. Takto zozbieraný materiál je následne prevážaný priamo do elektrární a uskladnený v obrovskom sile tak, aby bolo zabezpečené zásobovanie surovinou na výrobu elektrickej energie počas celého roka, aj po ukončení zberu úrody. Elektrina vyrobená v elektrárni je distribuovaná do miestnej elektrickej siete kde nahrádza elektrickú energiu z uhoľných a plynových elektrární.