Skip to content
Logo DB Schenker


Contract Logistics Warehouse

Fulfillment logistika

Povýšte poslednú časť dodávateľského reťazca na vyššiu úroveň so službami DB Schenker Fulfillment logistika. Vaše dodávky budú vybavené včas a zákazníci budú spokojní.

Finálny bod v dodávateľskom reťazci býva často najkritickejší, prostredníctvom ktorého sa váš produkt/tovar dostáva k zákazníkom. Fullfillment logistické riešenia od DB Schenker vám pomôžu z kritickej časti dodávateľského reťazca urobiť vašu výhodu. Zabezpečujeme nie len včasné dodanie objednávok, ale zabezpečíme vaše zariadenia v bezpečnom prostredí a zjednodušíme celý proces fullfillmentu.

Fullfilment služby:

 • Implementácia a prevádzka výstupných skladov výrobcov, regionálnych / národných distribučných centier v dedikovanom alebo zdieľanom prostredí, X-Dock / Merge v tranzitných huboch.
 • Dodávka polotovarov a hotových produktov do distribučného skladu
 • Manipulácia a skladovanie vrátane odkladu služieb
 • Sťahovanie produktov z trhu, PO/SO manažment
 • Koordinovanie dodávok maloochodným zákazníkom
 • Riadenie zásob, viditeľnosť, sledovanie a plánovanie 

DB Schenker ako líder v logistike nie len poskytuje fullfillment riešenia, ale navrhuje aj strategické riešenie fullfillment logistiky.

Pomôžeme vám nájsť najlepšie miesto pre vaše distribučné centrá a následne ich optimalizujeme, tak aby distribúcia prebiehala bez problémov. Pomocou komplexne prepojených nástrojov skladového hospodárstva a riadenia práce vytvoríme jednoduchý, plne automatizovaný sklad pre jedného alebo viacerých zákazníkov. Následne určíme, aký typ personálu a prevádzkových procesov je pre vás najotpimálnejší pre riadenie príjmu a výdaja produktov. Aj vďaka tomu nebudú vaše dodávky nikdy meškať.

Aby bol váš systém fullfillmentu čo najlepší, ponúkame vám ďalšie služby s pridanou hodnotou. 

 • Etiketovanie a triedenie
 • Zľučovanie zásielok v tranzite
 • Lokalizácia 
 • Testovanie/QA
 • Rytie
 • Co-packing
 • Kompletizovanie/viazanie
 • Prebaľovanie

Benefity

 • Zníženie úrovne zásob, zrýchlenie konverzného cyklu kapitálu, zohľadnením potrieb klienta vo vzťahu k zásobám a schopnosťou časovaného odkladu disponibility zásob.
 • Nižšie distribučné náklady: Optimalizujeme našu sieť umiestňovaním prevádzok kde realizujeme prípravu zákaziek, bližšie k spotrebiteľom, čo znižuje vaše náklady na distribúciu.
 • Väčšia flexibilita časov prerušenia (Cut-off times): Naše integrované distribučné a transportné služby vám umožňujú väčšiu kontrolu pri definovaní časov prerušenia toku objednávok od vašich zákazníkov.
 • Podpora stratégií časovaného odkladu disponibility zásob (Postponement): Naše osvedčené skúsenosti vo finálnej príprave zákaziek a podpory predaja, pomáhajú podporiť vaše stratégie časovaného odkladu disponibility zásob.

Súvisiace produkty

Súvisiace riešenia pre priemyselné odvetvie

Alpaca herd Peru wool

Exoskelety

1/5
600-tonový žeriav vykladá turbíny v Burulluse

Vyše 100 000 ton

2/5

Príbeh úspechu

3/5

Príbeh úspechu

4/5

Projekt kolóny vozidiel „platoon“:

5/5

eSchenker: Je to také jednoduché

eSchenker je naše najpokročilejšie logistické riešenie v histórii. Všetky eSlužby spája do jedného portálu a poskytuje vám maximálnu podporu v každej fáze vášho dodávateľského reťazca. eSchenker rieši vašu logistiku od sledovania a plánovania až po rezervácie a výkazy.

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.