Skip to content
Logo DB Schenker Logo DB Schenker


Contract Logistics Warehouse

Fulfillment logistika

Povýšte poslednú časť dodávateľského reťazca na vyššiu úroveň so službami DB Schenker Fulfillment logistika. Vaše dodávky budú vybavené včas a zákazníci budú spokojní.

Finálny bod v dodávateľskom reťazci býva často najkritickejší, prostredníctvom ktorého sa váš produkt/tovar dostáva k zákazníkom. Fullfillment logistické riešenia od DB Schenker vám pomôžu z kritickej časti dodávateľského reťazca urobiť vašu výhodu. Zabezpečujeme nie len včasné dodanie objednávok, ale zabezpečíme vaše zariadenia v bezpečnom prostredí a zjednodušíme celý proces fullfillmentu.

Fullfilment služby:

 • Implementácia a prevádzka výstupných skladov výrobcov, regionálnych / národných distribučných centier v dedikovanom alebo zdieľanom prostredí, X-Dock / Merge v tranzitných huboch.
 • Dodávka polotovarov a hotových produktov do distribučného skladu
 • Manipulácia a skladovanie vrátane odkladu služieb
 • Sťahovanie produktov z trhu, PO/SO manažment
 • Koordinovanie dodávok maloochodným zákazníkom
 • Riadenie zásob, viditeľnosť, sledovanie a plánovanie 

DB Schenker ako líder v logistike nie len poskytuje fullfillment riešenia, ale navrhuje aj strategické riešenie fullfillment logistiky.

Pomôžeme vám nájsť najlepšie miesto pre vaše distribučné centrá a následne ich optimalizujeme, tak aby distribúcia prebiehala bez problémov. Pomocou komplexne prepojených nástrojov skladového hospodárstva a riadenia práce vytvoríme jednoduchý, plne automatizovaný sklad pre jedného alebo viacerých zákazníkov. Následne určíme, aký typ personálu a prevádzkových procesov je pre vás najotpimálnejší pre riadenie príjmu a výdaja produktov. Aj vďaka tomu nebudú vaše dodávky nikdy meškať.

Aby bol váš systém fullfillmentu čo najlepší, ponúkame vám ďalšie služby s pridanou hodnotou. 

 • Etiketovanie a triedenie
 • Zľučovanie zásielok v tranzite
 • Lokalizácia 
 • Testovanie/QA
 • Rytie
 • Co-packing
 • Kompletizovanie/viazanie
 • Prebaľovanie

Benefity

 • Zníženie úrovne zásob, zrýchlenie konverzného cyklu kapitálu, zohľadnením potrieb klienta vo vzťahu k zásobám a schopnosťou časovaného odkladu disponibility zásob.
 • Nižšie distribučné náklady: Optimalizujeme našu sieť umiestňovaním prevádzok kde realizujeme prípravu zákaziek, bližšie k spotrebiteľom, čo znižuje vaše náklady na distribúciu.
 • Väčšia flexibilita časov prerušenia (Cut-off times): Naše integrované distribučné a transportné služby vám umožňujú väčšiu kontrolu pri definovaní časov prerušenia toku objednávok od vašich zákazníkov.
 • Podpora stratégií časovaného odkladu disponibility zásob (Postponement): Naše osvedčené skúsenosti vo finálnej príprave zákaziek a podpory predaja, pomáhajú podporiť vaše stratégie časovaného odkladu disponibility zásob.

Súvisiace produkty

Súvisiace riešenia pre priemyselné odvetvie

Four people lighting sparklers together.

150 Years of Elevating Lives - podporujeme vaše podnikanie

1/6
Alpaca herd Peru wool

Exoskelety

2/6
600-tonový žeriav vykladá turbíny v Burulluse

Vyše 100 000 ton

3/6

Príbeh úspechu

4/6

Príbeh úspechu

5/6

Projekt kolóny vozidiel „platoon“:

6/6

eSchenker: Je to také jednoduché

eSchenker je naše najpokročilejšie logistické riešenie v histórii. Všetky eSlužby spája do jedného portálu a poskytuje vám maximálnu podporu v každej fáze vášho dodávateľského reťazca. eSchenker rieši vašu logistiku od sledovania a plánovania až po rezervácie a výkazy.

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.