Skip to content
Logo DB Schenker


Contract Logistics Warehouse

Servisná a popredajná logistika

Logistické riešenia zásob a náhradných dielov od DB Schenker vám prostredníctvom optimalizácie systémov opráv a reklamácií pomôžu znížiť plytvanie a servisné náklady.

Renomované globálne služby servis a popredajná logistika od DB Schenker sú navrhnuté tak, aby vám pomohli v prípade potreby náhradných dielov a spätnej logistiky. S naším globálnym pokrytím, silnou dopravnou sieťou a rozsiahlimi skúsenosťami v logistike vám naše servisné a popredajné logistické riešenia momáhajú znížiť náklady a minimalizovať plytvanie prostriedkov. 

Riešenia DB Schenker minimalizujú náklady a zvyšujú rýchlosť najnáročnejšej časti dodávateľského reťazca - spätného vracania tovarov. Konsolidovanú prepravu prepájame s vybranými procesmi spätnej logistiky. Ponúkame vám:

Spätná logistika

 • Spracovanie RMA (povolenie návratu materiálov)
 • Overenie vrátenia náhradných dielov
 • Kontrola a dostupnosť vrátených dielov
 • Výmena a kontrola záruky
 • Vrátenie dodávateľovi
 • Nadobudnutie aktív
 • Recyklovanie 

Služby opráv

 • Vizuálna a mechanická kontrola
 • Screening
 • Technická kontrola
 • Výmena modulov
 • Demontáž
 • Renovácia a oprava základových dosiek (až po výmenu mikročipov)

Logistické riešenia náhradných dielov tak isto zabezpečujú úspešnú technickú službu na globálnej úrovni. Naše globálne sklady nám umožňujú vytvárať sieť náhradných dielov tvorenú centrálnymi / regionálnymi centrami určenými na popredajný servis a doručovanie koncovým zákazníkom.

Logistické služby náhradných dielov:

 • Just-in-time doručovanie pre zásobovanie programov údržby koncovým zákazníkom
 • Časový servis
 • Skladovanie, služby s pridanou hodnotou (kompletizácia, technická kontrola, prebaľovanie)
 • Transparentná správa globálnych zásob
 • Konsolidácia a optimalizácia prepravy
 • Finálne doručovanie koncovým zákazníkom 
 • Koncept prepravy a logistiky riadiacim centrom

Benefity

 • Komplexné služby: Kombinácia služieb zmluvnej a lead logistiky zaručujú úspech vášho dodávateľského reťazca.
 • Zníženie nákladov trvalých zásob: efektívny prehľad a riadenie zásobovania.
 • Zvýšená rýchlosť a znížené náklady na reverzného reťazca.

Súvisiace produkty

Súvisiace riešenia pre priemyselné odvetvie

Alpaca herd Peru wool

Exoskelety

1/5
600-tonový žeriav vykladá turbíny v Burulluse

Vyše 100 000 ton

2/5

Príbeh úspechu

3/5

Príbeh úspechu

4/5

Projekt kolóny vozidiel „platoon“:

5/5

eSchenker: Je to také jednoduché

eSchenker je naše najpokročilejšie logistické riešenie v histórii. Všetky eSlužby spája do jedného portálu a poskytuje vám maximálnu podporu v každej fáze vášho dodávateľského reťazca. eSchenker rieši vašu logistiku od sledovania a plánovania až po rezervácie a výkazy.

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.