Skip to content
Logo DB Schenker


Contract Logistics Warehouse

Výrobná logistika

Služby výrobnej logistiky od DB Schenker vám pomôžu znížit náklady a zefektívniť vaše procesy od obstarávania až po výrobné operácie.

DB Schenker je lídrom v oblasti logistiky. Máme skúsenosti a odborné znalosti vhodné pre optimalizáciu vášho dodávateľského reťazca od obstarávania až po výrobné postupy.

Bez ohľadu na to, či potrebujete väčšiu kontrolu a zviditeľnenie vašej výrobnej ponuky, alebo chcete optimalizovať vaše čiastkové dodávky na linkách, pomôžu vám riešenia obstarávania a výrobnej logistiky od DB Schenker.

Výrobná logistika spoločnosti DB Schenker vyplní medzeru medzi prevádzkou vašich dodávateľov a výrobnými miestami vašej spoločnosti. Konsolidujeme materiály vašich dodávateľov v blízkosti vašich miest dodania pomocou vlastnej preferovanej siete - expertnej medzinárodnej dopravy. Ušetríte tak náklady na logistiku, pretože znižujeme pohotovostné zásoby, trvanie výrobných cyklov a prebytočné zásoby. Vaši dodávatelia tak majú pocit, že sú hneď vedľa vás.

Naša výrobná logistika pokrýva všetky činnosti spojené s dodávkou výrobných postupov - od skladania, vedľajších montáží až po dodávku JIT a JIS. Zameriavame sa na udržanie čo najužšieho dodávateľského reťazca. Poskytovanie správne množstvo dodávok potrebného pre dodržiavanie výrobných termínov. Prostredníctvom najnovších techník a technológií spravujeme všetky aspekty dodávok vyšich výrobných procesov.

Služby výrobnej logistiky:

 • Konsolidácia materiálov v mieste pôvodu
 • Riadenie objednávok
 • Preprava na miesto
 • Služby VMI
 • Riešenia dodávateľského parku
 • Vedľajšie dodávky
 • Mapovanie zásielok
 • Udržiavanie kvality
 • Kompletovanie a pred výrobná príprava
 • Balenie / Prebaľovanie zásielok

Benefity

 • Znížené náklady na logistiku: Optimalizácia manažmentu a skladovania zásob
 • Zjednodušené obstarávanie: Získajte kontrolu a prehľad nad tokom
 • prichádzajúcich tovarov
 • Real-time Data: Prístup k inventarizácii v reálnom čase vám pri vašom rozhodovaní o prípadných zmenách a organizácii v preprave
 • Znížené náklady distribúcie: Služby s pridanou hodnotou kontroly kvality vám umožňujú znížiť riziko nepotrebných zásob
 • Outsoursingová produkcia: Manažujte vašu výrobu a tovary s dodávkami JIT

Súvisiace produkty

Súvisiace riešenia pre priemyselné odvetvie

Alpaca herd Peru wool

Exoskelety

1/5
600-tonový žeriav vykladá turbíny v Burulluse

Vyše 100 000 ton

2/5

Príbeh úspechu

3/5

Príbeh úspechu

4/5

Projekt kolóny vozidiel „platoon“:

5/5

eSchenker: Je to také jednoduché

eSchenker je naše najpokročilejšie logistické riešenie v histórii. Všetky eSlužby spája do jedného portálu a poskytuje vám maximálnu podporu v každej fáze vášho dodávateľského reťazca. eSchenker rieši vašu logistiku od sledovania a plánovania až po rezervácie a výkazy.

Sledovanie zásielok

Jednoduchý nástroj na sledovanie eSchenker vám v reálnom čase poskytne podrobné informácie o mieste a stave vašej zásielky vrátane aktuálneho predpokladaného času doručenia. Prostredníctvom prideleného čísla na sledovanie zásielky vám umožní prístup k detailným údajom o zásielke on-line a bez nutnosti prihlasovania sa. Prostredníctvom aktualizovanej aplikácie budete mať ešte podrobnejší prehľad o stave všetkých vašich zásielkach.